Mijn Hezelburcht Menu

Maakindustrie

De maakindustrie is dé industrie waarbinnen nieuwe producten worden vervaardigd uit materialen. Het is dan ook een zeer brede en grote industrie, maar zeker geen nieuwe. De industriële revolutie ligt inmiddels alweer anderhalve eeuw achter ons. Wel vindt er non-stop vernieuwing plaats. Sinds de traditionele industrietak diepgaand wordt gekoppeld aan de mogelijkheden van internet, is Internet-of-Things ook binnen de maakindustrie sterk aan het integreren. Industry 4.0 is hiermee geboren.

Toppositie Nederlandse maakindustrie

Maakbedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Hoewel de bedrijfstak een tijd lang in het verdomhoekje heeft gestaan, is er sinds een jaar of tien, ook vanuit de verschillende overheden, weer volop erkenning. De Nederlandse maakindustrie behoort bovendien tot de meest innovatieve ter wereld. Deze toppositie danken we in eerste instantie aan de marktfocus die Nederlandse fabrieken hebben, maar ook zeker aan het gunstige innovatieklimaat in ons land.

Landelijke financieringskansen

Voor innovatie en doorontwikkeling is financiering benodigd. De Nederlandse overheid stimuleert dit door vele financieringsmogelijkheden aan te bieden. Alom bekend is de WBSO, een fiscale regeling die de loon- en overige kosten voor R&D-werkzaamheden aanzienlijk verlaagt. In beginsel komen alle technische innovaties ten aanzien van producten en processen voor deze fiscale aftrekregeling in aanmerking. Naast de WBSO regeling, zijn er echter nog veel meer financieringsmogelijkheden. Denk aan projecten op het gebied van:

Een belangrijke subsidieregeling voor de maakindustrie is de populaire MIT regeling, die zich richt op mkb-ondernemingen die actief zijn binnen een van de negen topsectoren. Binnen de MIT regeling zijn vier financieringsinstrumenten beschikbaar.

Extra financieringskansen Topsector Chemie & Energie

De Topsector Chemie & Energie heeft als gevolg van de klimaatdoelstellingen extra ondersteuningsmogelijkheden. Maakbedrijven die actief zijn in het ontwikkelen van energiezuinigere processen, komen onder andere voor de volgende programma’s in aanmerking:

  • Joint Industry Program (JIP) | Voor toegepast R&D-onderzoek in samenwerkingsverband naar de verduurzaming van het industriële energiesysteem.
  • Early Adopter Projecten (EAP) | Voor demonstratieprojecten van energiebesparende technologieën.
  • Urban Energy (UE) | Voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele, betrouwbare energie-infrastructuur in de bebouwde omgeving.

Regionale financieringskansen

Naast de bovenstaande landelijke regelingen, bieden ook provincies financiële ondersteuning aan innovatieve maakbedrijven die actief zijn binnen regionale topsectoren. Samenwerkende provincies hebben subsidieregelingen opgezet om de bedrijvigheid in de regio te stimuleren. Denk aan financieringsregelingen als:

Achtergestelde Innovatie Lening

Europese financieringskansen

De maakindustrie kan tevens beroep doen op verschillende financieringsinstrumenten vanuit de Europese Unie. Het grootste en bekendste budget wordt via het Horizon 2020 programma verspreid. Door middel van calls gericht op specifieke (technische) innovatiethema’s, worden samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen uitgenodigd om projectplannen in te dienen. Beroep doen op subsidie vanuit Horizon 2020 is mogelijk voor bedrijven in de maakindustrie. Houd er echter rekening mee dat voor dergelijke subsidietrajecten grote samenwerkingsverbanden (consortia) worden vereist.

Een Europese subsidieregeling waarvoor een beperkt samenwerkingsverband voldoende is, tevens toegankelijk voor niet-mkb’ers, is het Eurostars programma. Eurostars stimuleert marktgerichte technologische R&D-ontwikkeling. Een consortium bevat minimaal één mkb-partner, waarbij er samenwerking plaatsvindt tussen partners uit Europese landen. Dergelijke samenwerkende innovatieprojecten bieden bedrijven de kans om toegang te krijgen tot nieuwe markten, te leren van de aanwezige kennis en technologieën in een ander land én om de risico’s van de ontwikkeling te delen.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00