EIC Accelerator

De European Innovation Council (EIC) Accelerator richt zich op het stimuleren van innovaties die voortvloeien uit wetenschappelijke en technologische doorbraken, ook wel ‘deep tech’ genoemd. Het programma (voorheen bekend als het SME Instrument) zal worden ingezet voor het stimuleren, opschalen en uitrollen van marktgerichte innovaties en het overbruggen van de lange terugverdientijd van dit soort investeringen. Heeft u zelf een baanbrekende technologie of innovatie ontwikkeld en bent u klaar om deze op te schalen en verder uit te rollen? Ontdek de mogelijkheden van de EIC Accelerator!

Over de EIC programma’s

Het doel van de EIC is het financieren van bottom-up ideeën om deze vervolgens op internationaal vlak op te kunnen schalen. Vanuit het programma worden innovatieve, high-risk/high gain ideeën met veel potentie ondersteunt. De EIC stelt de volgende instrumenten beschikbaar aan ambitieuze innovators:

De EIC Accelerator is, net als de andere twee programma’s, opgesplitst in twee soorten oproepen: Open en Challenges. Wij leggen beknopt voor u uit wat deze twee oproepen inhouden. Meer uitgebreide informatie over de EIC Accelerator of de andere instrumenten kunt u teruglezen in het EIC werkprogramma.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EIC Accelerator Open

De EIC Accelerator ondersteunt de ontwikkeling van marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen middels blended finance, bestaande uit een combinatie tussen subsidie en vermogen. De Accelerator Open is niet gebonden aan thema’s, doelstellingen of expertises. Deze is dus open voor allerlei soorten innovatieprojecten.

Impactvolle innovaties of baanbrekende technologieën (‘deep tech’) waarvoor veel financiering over een langere periode nodig hebben vaak een lange terugverdientijd. Vanwege de aard van dit soort innovaties en de lange terugverdientijd hebben dit soort projecten vaak moeite om financiering aan te trekken. Wellicht dat u hier zelf ooit tegen aan bent gelopen of deze problemen momenteel ervaart binnen uw project. De Accelerator biedt ondernemers daarom de volledige financiering om deze terugverdientijd te overbruggen en binnen een korte tijd op te kunnen schalen!

EIC Accelerator Challenges

De EIC Accelerator Challenges biedt ondersteuning aan bedrijven (met name start-ups and mkb’ers) bij het opschalen van impactvolle innovaties met een hoge marktpotentie. Ook kan de Accelerator ingezet worden om huidige markten radicaal om te gooien en nieuwe interessegebieden te bepalen. Deze specifieke oproep is open voor grensverleggende innovaties die één van de volgende uitdagingen durft aan te gaan:

Strategic Digital and Health Technologies

Bent u bezig met de ontwikkeling van innovatieve, strategische technologieën die van wereldniveau zijn? Dan is deze uitdaging wellicht iets voor u. Vanuit deze challenge wordt er gezocht naar digitale technologieën die een waardevolle aanvulling zijn op het gebied van bijvoorbeeld: apparatuur, methodes, systemen, Artificial Intelligence (AI), blockchain, cybersecurity, cloudinfrastucture technologieën, of het Internet of Things.

Op het gebied van Health Technologies kan er gedacht worden aan innovaties als: AI-aangestuurde middelen om vroege diagnosis te kunnen stellen, point-of-care diagnostiek, vernieuwende aanpakken binnen de cel- en gentherapie, de ontwikkeling van vernieuwende biomarkers voor klinische prognoses of het monitoren van een groot scala aan aandoeningen.

Green Deal innovations for Economic Recovery

Binnen deze Challenge moet uw project voldoen aan tenminste één van de onderstaande duurzaamheidsdoelen:

 • Een bijdrage leveren aan het de EU doelstelling wat betreft klimaatverandering en -behoud;
 • Het leveren van schone, betaalbare energie;
 • De overgang naar een schone en/of circulaire economie;
 • Op een energie- en grondstofzuinige manier bouwen en renoveren;
 • Het versnellen van de overgang naar duurzame en smart mobility;
 • De overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
 • Het behouden en herstellen van de ecosystemen en biodiversiteit;
 • Werken naar een wereld vrij van uitstoot en giftige stoffen.

Meer weten over Accelerator Open of Challenges?

Wie kan een aanvraag indienen?

De EIC Accelerator is open voor aanvragen van start-ups, spin-outs, mkb’ers en individuen uit EU lidstaten of derde landen die een start-up/mkb-onderneming willen beginnen en ook de ambitie hebben om deze op te schalen. In bijzondere gevallen kunnen ook kleine mid-caps (met minder dan 500 medewerkers) een aanvraag indienen.

Bent u al in een vergevorderde fase met een innovatie die aansluit op de Open oproep of één van de Challenges? Dan is de Accelerator zeer interessant voor u. Let wel op, uw innovatie moet ten minste op een Technological Readiness Level (TRL) van 5 of 6 zitten. Dit betekent dat uw innovatie al getest en gedemonstreerd is in een lab of vergelijkbare omgeving.

Fast track: het ‘Fast Track’ traject biedt een gericht evaluatieproces voor bestaande Horizon Europe of Horizon 2020 projecten binnen de EIC Accelerator. U kunt hier in aanmerking voor komen als uw technologie ontwikkeld is binnen een project dat subsidie heeft ontvangen vanuit de EIC Pathfinder of Transition (inclusief nog onder de EIC pilot), ERC Proof of Concept, EIT or Eurostars-2.

Aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen:

Fase 1: een korte aanvraag kunt u op ieder moment indienen (vanaf 8 april 2021) en worden door experts beoordeeld. Een korte aanvraag bevat:

 • Een formulier van 5 pagina’s waarin de innovatie, de potentiële markt en het team worden omschreven.
 • Een pitch deck van maximaal 10 dia’s.
 • Een video pitch van maximaal 3 minuten waarin het hoofdteam de aanvraag motiveert.

Fase 2: is uw korte aanvraag in fase 1 goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen. Uw volledige voorstel moet dan vóór één van de twee cut-off data ingediend zijn (zie hieronder). Dit voorstel bestaat uit een bedrijfsplan en omvat gedetailleerde informatie omtrent de financiën en structuur van het bedrijf. Binnen 5-6 weken krijgt u te horen of u uitgenodigd bent voor een face-to-face interview met een EIC jurypanel. Dit interview vindt ongeveer 8-9 week na de deadline plaats. Ongeveer 2-3 weken na het interview ontvangt u de resultaten.

Herindieningen zijn beperkt

De EIC heeft enkele maatregelen genomen om de succeskans te vergroten en het aantal herindieningen te beperken:

Fase 1: Wordt uw korte aanvraag afgewezen? Dan mag u deze eenmalig opnieuw indienen mits er grote verbeteringen zijn doorgevoerd. Wordt uw aanvraag een tweede keer afgewezen, dan mag u de komende 12 maanden geen aanvraag meer indienen. Na deze cool-off periode mag u alleen nog een nieuwe of sterk verbeterde aanvraag indienen.

Fase 2:

 • Als uw volledige voorstel wordt afgewezen mag u deze opnieuw indienen voor één van de twee cut-off data. Wordt deze vervolgens een tweede keer afgewezen, dan mag u pas na een cool-off periode van 12 maanden een nieuw of aanzienlijk verbeterd voorstel indienen.
 • Wordt uw voorstel afgewezen na de face-to-face interviews, maar wel met een mogelijk startsein van de jury? Dan mag u uw voorstel verbeteren en opnieuw voorleggen tijdens een tweede face-to-face interview. Wordt deze vervolgens weer afgewezen, dan geldt ook voor u een cool-off periode van 12 maanden voordat u weer een nieuw of aanzienlijk verbeterd voorstel mag indienen voor fase 1.

Deadlines & budgetten

Een korte aanvraag kunt u voor beide oproepen op ieder moment indienen (vanaf 8 april 2021). Volledige voorstellen moeten uiterlijk op 9 juni 2021 of 6 oktober 2021 ingediend zijn.

De EIC Accelerator Open heeft een voorgesteld budget van 592,5 miljoen. Challenges heeft een voorgesteld budget van 495,1 miljoen.

Uw aanvraag naar een hoger niveau tillen?

Ons team van specialisten bestaat uit consultants met technische achtergronden op MSc- en PhD-niveau. Het verstrekken van subsidieadvies over fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is een van onze kernkwaliteiten. Onze specialisten spreken uw taal en hun achtergronden passen bij uw onderzoeksveld. Zij helpen u om uw subsidieaanvraag naar een hoger niveau te tillen!

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Kom in contact met onze specialisten!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

European Innovation Council (EIC)
Gerelateerde subsidie European Innovation Council (EIC)
Het huidige European Innovation Council (EIC) valt onder het nieuwe Horizon Europe programma. Het st...Lees verder

Contact

Wilt u meer weten over deze subsidiekans? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00