Subsidies voor zorginstellingen & maatschappelijke organisaties

Zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, jeugdzorg organisaties of instellingen voor daklozenopvang of vluchtelingen) zijn onmisbaar voor onze samenleving. Maatschappelijke organisaties dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de leefomgeving, en zorginstellingen zorgen voor de gezondheid en het welzijn van mensen die zorg nodig hebben. Voor deze organisaties zijn subsidies beschikbaar die helpen bij het realiseren van bepaalde projecten en activiteiten.

Waar komen de subsidies voor zorginstellingen & maatschappelijke organisaties vandaan?

Voor zowel zorginstellingen als maatschappelijke organisaties zijn er verschillende subsidieverstrekkers. Dit is afhankelijk van de omvang van uw doelgroep, personeelsbestand en de mate van innovatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Subsidies van de Nederlandse overheid: zoals subsidies voor sociale projecten, culturele activiteiten, onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg. Deze subsidies kunnen afkomstig zijn van de centrale overheid, provinciale overheden of lokale overheden.
  • Subsidies van de Europese Commissie: zoals Europese subsidies voor culturele en creatieve projecten, projecten gericht op gelijkheid & non-discriminatie en duurzame ontwikkeling.
  • Bijdragen van particuliere fondsen: er zijn verschillende stichtingen en fondsen die bijdragen verstrekken aan maatschappelijke organisaties voor diverse doeleinden, zoals milieu, cultuur, onderwijs en welzijn. Het gaat hierbij doorgaans om “iets extra’s” wat direct bijdraagt aan de doelgroep.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Subsidies gaan naar specifieke projecten. Belangrijke thema’s zijn:

  • Het investeren in eHealth (digitale toepassingen in de zorg);
  • Het opleiden van medewerkers;
  • Het doorontwikkelen of implementeren van nieuwe interventies in de zorg;
  • Het investeren in domeinoverstijgende samenwerking;
  • Het investeren in duurzaamheid;
  • Het investeren in welzijn van cliënten.

Hezelburcht is gespecialiseerd in subsidies voor zorginstellingen & maatschappelijke organisaties

Hezelburcht werkt voornamelijk samen met gehandicaptenzorg, ggz zorg, ouderenzorg en ziekenhuizen. Een voorbeeld van een zorginstelling waar Hezelburcht al jaren mee samenwerkt is Driestroom. Jaarlijks initiëren zij projecten, zoals een nieuwe speeltuin voor gehandicapte kinderen of nieuwe zorgconcepten. Dit kan alleen worden gerealiseerd met behulp van financiering. En om ervoor te zorgen dat alle financieringsmogelijkheden worden benut werkt Hezelburcht als externe subsidiecoördinator bij Driestroom.

Onze subsidiecoördinator van Hezelburcht is één dag in de week bij ons ‘in house’ om alle subsidie- en fondstrajecten bij Driestroom van A tot Z te begeleiden. Dus van de aanvraag tot en met de verantwoording, zodat de verworven bijdragen ook binnen blijven! - Wim Muilenberg, Driestroom

Subsidie aanvragen

Subsidies zijn vaak aan bepaalde voorwaarden verbonden en er is regelmatig competitie voor de beschikbare middelen. Het is daarom belangrijk dat uw organisatie goed voorbereid is en zorgvuldig te werk gaat bij het indienen van een aanvraag. Hierbij helpen onze specialisten u graag. Hezelburcht specialiseert zich op diverse expertise gebieden en heeft veel ervaring met het aanvragen van verschillende subsidies. Neem voor meer informatie contact op via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Neem contact op met onze specialisten over uw subsidiemogelijkheden:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00