We know about ambition

Hezelburcht is ruim twintig jaar actief als full service subsidieadviesbureau.

Lees verder

Meest aangevraagde subsidies

Wat kan Hezelburcht voor u betekenen?

Subsidie is voor Hezelburcht al twintig jaar het middel om de strategische en financiële doelstellingen van onze clienten te realiseren. Hezelburcht is een professionele full-service provider die creatieve en innovatieve oplossingen levert. Dit komt tot uitdrukking in de wijze waarop wij duurzame relaties met onze cliënten en de mensen die zich aan ons verbinden onderhouden.

Recent Nieuws

Kabinet mist lef in aanpak klimaatproblemen

Kabinet mist lef in aanpak klimaatproblemen

Opwarming van de aarde en uitstoot van broeikasgassen zijn urgente maatschappelijke vraagstukken. Het is geen geheim dat Nederland hierin ver, heel ver, achterloopt op de rest van Europa. Met circa 5,6% van onze energie uit hernieuwbare bronnen, in schril contrast met het Europese gemiddelde van 15%, presteren we na Malta en Luxemburg het slechtst. In […]

Lees meer

Zijn subsidieadviseurs een probleem?

Zijn subsidieadviseurs een probleem?

Op 1 februari 2016 stelt de VVD dat er te veel geld naar subsidiebureaus vloeit, namelijk 5 tot 15% van de verleende subsidies. In de zogeheten MIT-regeling maakte 72% van de ondernemers gebruik van een adviseur. Bij de WBSO regeling maar liefst 82%. Dit alles ondanks het streven om de regelingen juist toegankelijker te maken. De […]

Lees meer