Levels Diagnostics / Landscape

Leverziekten vormen een groot probleem voor de wereldgezondheid, met jaarlijks 2,2 miljoen sterfgevallen, vooral in ontwikkelingslanden. Met een snel-test is de diagnose van leverziekten niet langer afhankelijk van trage en dure testapparatuur in gespecialiseerde laboratoria, die alleen kunnen worden bediend door getrainde laboranten. De arts krijgt dan de uitslag binnen enkele minuten in plaats van dagen en kan direct starten met de behandeling. Betaalbare en snelle medische diagnostiek is erg belangrijk voor afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld in Kenia. Daar vormen leverziekten een groot probleem voor de volksgezondheid, maar tegelijkertijd hebben weinig mensen toegang tot diagnostiek.

Ontwikkeling van DELIVER: een platform voor biomarker screening

Voor een accurate snel-test is het noodzakelijk om een optimaal panel aan biomarkers (zoals enzymen en serum eiwitten) te identificeren. Wetenschappelijke informatie over mogelijk geschikte biomarkers zit verspreid en ‘verstopt’ in diverse informatiebronnen, zoals proteomics databases en wetenschappelijke literatuur. Er ontbreekt momenteel een digitale oplossing om op een geautomatiseerde en intelligente wijze deze enorme hoeveelheid informatie gecombineerd te analyseren.

Levels Diagnostics en Landscape zijn de samenwerking aangegaan om oplossing te bieden voor dit probleem. Levels Diagnostics en Landscape combineren hun expertise op het gebied van medische diagnostiek en IT om het DELIVER platform te ontwikkelen; een hybride model dat machine learning algoritmes combineert met automatisch geëxtraheerde kennis uit bestaande gegevensbronnen (geautomatiseerde data retrieval). Deze innovatie leidt tot 60% vermindering van de handmatige werklast voor onderzoekers in biomarker identificatie. Als proof-of-concept zal DELIVER worden gebruikt om nieuwe biomarkers voor leverziektes te identificeren. Vervolgens worden deze biomarkers gebruikt door Levels Diagnostics voor de ontwikkeling van de snel-test, die gevalideerd wordt op patiënten in afgelegen gebieden van Kenia.

DIGI-B-CUBE subsidie

Het DIGI-B-CUBE subsidie programma is een ‘vouchersysteem’ en stelt daarmee € 2,7 miljoen ter beschikking voor het toepassen van digitale technologieën in de medische diagnostiek. Het innovatieve project en de samenwerking tussen Levels Diagnostics en Landscape sloot perfect aan op het financieringsinstrument ‘Prototyping Voucher’. Deze biedt subsidie voor het prototypen of conceptualiseren van een oplossing, zoals een proof-of-concept of haalbaarheidsstudie. De voucher kan worden aangevraagd door een consortium van maximaal 3 mkb’ers, waarbij minstens één gespecialiseerd is in IT en één in medische diagnostiek.

Levels Diagnostics en Landscape ontvingen een prachtige subsidietoekenning. Hezelburcht is vanaf het begin van de aanvraag betrokken geweest om de twee partijen te ondersteunen bij de subsidieaanvraag. Vanwege de vroege betrokkenheid van Hezelburcht, het hoge innovatiegehalte van het project en de complementariteit van de partners, is er een hoogwaardige Prototyping Voucher aanvraag ontstaan. De aanvraag behoorde tot één van de slechts 8 toekenningen vanuit maar liefst 76 aanvragen door mkb’ers gevestigd in 34 verschillende landen! Een prachtig resultaat waar zowel de betrokken partijen als wij zelf erg trots op zijn.

De samenwerkingspartners

Levels Diagnostics

Het ambitieuze Levels Diagnostics houdt zich bezig met medische diagnostiek-innovaties. Levels streeft naar het wereldwijd verbeteren van de medische diagnostiek dankzij de ontwikkeling van betrouwbare, betaalbare en snelle testen. Levels is gespecialiseerd in virale / bacteriële infecties en lever- / nierziekten.

Landscape – Increasing data impact

Landscape is een innovatief data science bedrijf dat waarde en impact creëert uit data, door gebruik te maken van o.a. deep learning, natural language processing (NLP), en andere machine learning technieken.

Landscape heeft in vorige projecten al ervaring opgedaan met het verwerken van data uit wetenschappelijke artikelen uit de life-sciences. Daarnaast heeft Levels al ervaring met proteomics en wetenschappelijke data verwerking. Door de goede basis is het project snel gestart en is er een heldere verwachting over de uitkomsten. Door het strakke proces management en de inhoudelijke kennis van Hezelburcht is het schrijven van de aanvraag zeer soepel verlopen.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00