Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Voor investeringen in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen kunnen ondernemers een beroep doen op de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020. Deze regeling financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

Persoonlijk advies?
Of bel naar: 088 495 20 00

Komt u in aanmerking voor DEI+ subsidie in 2020?

Voorheen was de DEI subsidie bedoeld om Nederlandse energie-innovaties te vermarkten en uiteindelijk te exporteren naar andere landen. Vanaf 2019 is de regeling ingrijpend veranderd en is de focus van de DEI naar CO2-reductie verschoven. Dit is een gevolg van het Klimaatakkoord en de bijbehorende doelstellingen van de Rijksoverheid. De DEI+ 2020 kent diverse thema’s:

 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (budget € 9 miljoen);
 • Circulaire Economie

Het beschikbare budget voor de DEI+ 2020 thema’s is € 86,1 miljoen. Het thema ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ heeft een apart budget van € 9 miljoen.

Uitgelicht! DEI+ voor Circulaire Economie 

Subsidiabele thema’s

 • Recycling van afval: nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen.
 • Hergebruik: hierbij draait het om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
 • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Budget voor ‘Circulaire Economie’

 • € 44 miljoen budget in 2020.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en kan oplopen tot maximaal € 6 miljoen per project.
 • Tot en met 20 september 2020 kunt u subsidie aanvragen voor kortlopende projecten voor Circulaire economie. Deze projecten dragen bij aan de klimaatdoelstelling in 2020.
 • Voor grootschalige projecten met een gewenste subsidieomvang van € 3 miljoen of meer, is het advies om zo snel mogelijk een DEI+ aanvraag in te dienen.

Aanvragen DEI+ subsidie

De DEI+ hanteert sinds 2019 geen tenders meer bij de aanvraagprocedure. Bedrijven kunnen vanaf 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021 doorlopend een subsidieaanvraag indienen of totdat het subsidieplafond is bereikt. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij de slagingskans in de markt en maatschappij wordt geëvalueerd.

Houdt u zich bezig met investeringen in energiebesparende technieken gerelateerd aan eerder genoemde thema’s of wilt u graag meer weten over de subsidiemogelijkheden van de DEI+ regeling voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de DEI regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00