Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Voor wie?

Bedrijven die willen verduurzamen

Budget

€ 126,6 miljoen

Subsidie aanvragen?

Open van 18 januari 2021 t/m 7 januari 2022

Voor investeringen in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen kunnen ondernemers een beroep doen op de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI subsidie financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

Persoonlijk advies?
Of bel naar: 088 495 20 00

Komt u in aanmerking voor DEI+ subsidie?

Voorheen was de DEI subsidie bedoeld om Nederlandse energie-innovaties te vermarkten en uiteindelijk te exporteren naar andere landen. Vanaf 2019 is de regeling ingrijpend veranderd en is de focus van de DEI naar CO2-reductie verschoven. Dit is een gevolg van het Klimaatakkoord en de bijbehorende doelstellingen van de Rijksoverheid. De DEI+ 2021 kent de volgende thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie)
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Het beschikbare budget voor de DEI+ 2021 thema’s was oorspronkelijk € 76,6 miljoen. Dit budget is verhoogd naar € 126,6 miljoen.

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021

Binnen de DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021 wordt er budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten die bijdragen aan:

 • de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten;
 • het tegelijkertijd handhaven en waar mogelijk verbeteren van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk;
 • het verhogen van het tempo en/of de aantallen om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos ready te kunnen maken.

Subsidie aanvragen voor DEI+ Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen kan ook vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022.

DEI+ Circulaire economie

Subsidie aanvragen voor de DEI+ Circulaire economie kan vanaf 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022. Let wel op: hoewel de regeling nog open is, is deze al ruim overvraagd.

Uw project moet innovatief zijn en bijdragen aan minder CO2 in Nederland. Thema’s zijn:

 • Recycling van afval: nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen.
 • Hergebruik: hierbij draait het om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
 • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Budget DEI: Huidige stand van zaken (1 november 2021)

SubsidieregelingBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
DEI+€ 126.600.000€ 52.242.103€ 67.193.480€ 7.164.417
DEI +: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021€ 9.000.000€ 687.587€ 9.197.347€ 0*
DEI+: Circulaire Economie€ 19.000.000€ 8.603.988€ 17.052.434€ 0*

*Het budget is overschreden doordat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. U kunt wel nog steeds een aanvraag indienen; het budget is weliswaar overschreden, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen goedgekeurd worden.

Aanvragen DEI+ subsidie

Bedrijven kunnen vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 doorlopend een subsidieaanvraag indienen of totdat het subsidieplafond is bereikt. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij de slagingskans in de markt en maatschappij wordt geëvalueerd.

Ontdek de subsidiemogelijkheden

Houdt u zich bezig met investeringen in energiebesparende technieken gerelateerd aan eerder genoemde thema’s of wilt u graag meer weten over de subsidiemogelijkheden van de DEI+ regeling voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de DEI regeling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van de DEI+

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00