Vandebron en TenneT

Vandebron is een duurzame energieleverancier, gevestigd in Amsterdam. Zij bieden een ‘energiemarktplaats’ aan, waarop particulieren en bedrijven hun duurzaam opgewekte energie direct kunnen verkopen aan consumenten. Het idee ontstond toen de heren Wilcke, Guichelaar en Van Veller wilden weten waarom ze hun elektriciteit niet gewoon rechtstreeks van een windmoleneigenaar konden kopen. Dankzij Vandebron kan er een eigen duurzame, al dan niet lokale, energiebron gekozen worden.

Transitie naar duurzame energievoorziening

De ambities van Vandebron gaan verder dan het verbinden van consument en producent. Het bedrijf wil namelijk een belangrijke rol spelen in de transitie naar een autonome en duurzame energievoorziening. Vandebron is daarom in 2017 gestart met het aanbieden van een totaalpakket aan (laad)diensten voor elektrische rijders, om zo deze energietransitie te versnellen. Speciaal hiervoor is de bedrijfstak “Elektrisch rijden” opgezet.

Elektrisch rijden | Slim opladen

De meeste elektrische auto’s worden momenteel nog inflexibel geladen. Deze techniek houdt in, dat bij het inpluggen van de auto deze meteen op maximaal vermogen laadt totdat de auto ‘vol’ is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met of de stroomprijs nu hoog of laag is. Bovendien wordt er dan geen rekening gehouden met het actuele aanbod van zon- en windenergie. Het gevolg hiervan is, dat het laden van elektrische auto’s een nog grotere druk uitvoert op het energiesysteem, dat al sterk overbelast wordt door de groei van fluctuerende duurzame energiebronnen. Met de dienst ‘Slim laden’ wil Vandebron slim gebruikmaken van de batterijcapaciteit van elektrische auto’s. Als er meer vraag dan aanbod is naar energie, wordt het laden van die auto’s gepauzeerd of in het tegenovergestelde geval gestart. Het slim laden van auto’s is een technologisch uitdaging en benodigd de nodige R&D-ontwikkelingen.

Subsidietoekenning voor Vandebron – Topsector Energie Urban Energy

Samen met TenneT en IBM heeft Vandebron in 2017 onderzoek gedaan naar de inzet van de blockchaintechnologie om het aantal spelers op de balanceringsmarkt (balans tussen energie vraag en aanbod) te vergroten. Accu’s van elektrische auto’s vormen namelijk een groot onbenut potentieel om bij te dragen aan de balanshandhaving van het net. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelt Vandebron in een ontwikkelingsproject haar Smart Energy Platform. Via dit platform kan Vandebron elektrische auto’s geaggregeerd ontsluiten, zodat deze door middel van actieve afroep door TenneT, via de blockchain, flexibiliteit aan het net kunnen leveren in het geval van onbalans.

In samenwerking met Hezelburcht hebben Vandebron en TenneT subsidie aangevraagd voor het ontwikkelingsproject binnen de Topsector Energie (TSE). De toegekende subsidie Urban Energy maakt een versnelde ontwikkeling mogelijk van deze innovatieve ICT-oplossing. Door middel van een pilot wordt deze slimme toepassing momenteel getest en gedemonstreerd. Hezelburcht begeleidde het gehele subsidietraject.

De specialisten van Hezelburcht zijn in staat om in korte tijd veel kennis op te nemen en dit vervolgens nauwkeurig uiteen te zetten in de subsidieaanvraag. Zij hebben veel expertise op het gebied van energie en zijn daarmee een welkome samenwerkingspartner voor innovatieprojecten in de energiemarkt. - Fardau van der Galiën, Head of Electric Mobility bij Vandebron

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00