Urban Energy

Voor wie?

Ondernemers, netbeheerders, wetenschappers en kennisinstellingen

Voor wat?

Innovatieve demonstratieprojecten

Meer informatie

In de gebouwde omgeving wordt door energiebesparing de vraag naar warmte sterk ingeperkt. Dit terwijl door de toenemende inzet van elektrische apparaten, elektrische voertuigen en warmtepompen de vraag naar elektriciteit juist groeit. Het energiesysteem zal daarom “slimmer” moeten worden geregeld, om zo een balans te vinden tussen de variabele vraag en het variabel energieaanbod vanuit wind en zonne-energie. Informatietechnologie en het benutten van “big data” zijn hierbinnen niet meer weg te denken. Al deze ontwikkelingen komen samen in het bredere domein van de gebouwde omgeving: het werkgebied van de TKI Urban Energy.

Het zwaartepunt binnen de subsidieregeling Urban Energy ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Demonstratieactiviteiten binnen projecten zijn praktijkproeven die niet groter zijn dan noodzakelijk om de ontwikkeling aantoonbaar te maken. In de praktijk liggen de projecten vaak op het snijvalk van ICT en verduurzaming.

Voor wie is TKI Urban Energy?

Bent u samen met een partner of partners bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, netbeheerders, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen met een samenwerkingsproject beroep doen op subsidie.

showcase Allego

Subsidiabele projecten

Heeft u plannen om een ontwikkeltraject te starten op het gebied van zonnestroomtechnologie in de gebouwde omgeving? Urban Energy subsidie is mogelijk interessant! Ook een project omtrent smart grids of energiemanagement en -informatie en projecten gericht op warmteconversie of -opslag, multifunctionele bouwdelen, energieprestatie en energieoplossingen op gebiedsniveau zijn mogelijk subsidiabel.

Een project moet aansluiten op één of meer van de volgende hoofdlijnen:

  • Zonne-energie;
  • Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat;
  • Fysieke integratie;
  • Flexibele energie-infrastructuur;
  • Energieregelsystemen en –diensten.

Aanvragen of meer informatie?

Belangrijk is dat uw projectvoorstel een samenwerkingsproject voor onderzoek en ontwikkeling beschrijft. Daarnaast moet er minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelnemen. Ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Schakel dan de specialisten van Hezelburcht in. Neem contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina.

Contact

Wilt u meer weten over het Urban Energy programma? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: