Topsector Energie (TSE) subsidies

Voor wie?

Duurzame en ambitieuze ondernemers

Voor wat?

Innovatieve duurzaamheids- en energieprojecten

Meer informatie

Werkt u aan een innovatie die bijdraagt aan een duurzamer (en economisch sterker) Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie binnen Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie. Er is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen beschikbaar voor innovatieprojecten op gebied van: duurzame energieproductie, energiebesparing, waterstof, CO2-reductie, circulaire economie, verbetering van het energiesysteem en het aardgasvrij maken van gebouwen. Bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen komen in aanmerking voor deze subsidies. Een overzicht van de Topsector Energie subsidies:

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Verduurzaam uw productieproces met de DEI+ subsidie. Demonstreer een nieuwe innovatie, of investeer in een techniek en verminder uw energiegebruik en ontvang subsidie tot 50% van de projectkosten. Naast kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden meegenomen.

TSE Industrie studies

Bedrijven en ondernemers die de haalbaarheid van een innovatief CO2-reducerend demonstratie- of pilotproject willen onderzoeken komen in aanmerking voor de subsidie TSE Industrie studies. Onderzoeksprojecten zijn Haalbaarheidsstudies, Milieustudies en Vergelijkbare studies.

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)

TSE Industrie O&O is interessant voor ondernemers met duurzame ambities. Er kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op (industrieel) onderzoek en experimentele ontwikkeling. Denk hierbij aan onderzoek naar mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten.

Missiegedreven Onderzoek ontwikkeling en Innovatie (MOOI subsidie)

Samenwerkende organisaties kunnen grootschalige duurzaamheidsprojecten opzetten met behulp van MOOI subsidie. Sterke projectideeën die drastisch CO2-reductie realiseren komen in aanmerking voor subsidie vanuit het budget van € 66,4 miljoen.

Hernieuwbare Energie (HER+)

Projecten die bijdragen aan minder uitstoot in 2030 komen in aanmerking voor HER+ subsidie. Organisaties krijgen subsidie voor innovatieve projecten gericht op hernieuwbare energie, restwarmte, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag. Uw project moet in TRL fase 6 tot en met 8 zitten om in aanmerking te komen voor HER+ subsidie.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Investeringen in CO2-besparende maatregelen door industriebedrijven komen in aanmerking voor subsidie vanuit de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI). Denk hierbij aan investeringen gericht op energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur of overige CO2-reducerened maatregelen.

Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie (TSE) voor uw organisatie

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden vanuit Subsidies energie-innovatie -Topsector Energie (TSE) voor uw organisatie? Onze duurzaamheidsspecialisten staan u graag te woord. Neem contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina.

contact

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie? Laat uw gegevens achter of neem contact met ons op via 088 495 20 00 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!