TSE Industrie studies

Voor wie?

Industriebedrijven die willen verduurzamen

Voor wat?

Haalbaarheidsstudies, Milieustudies of Vergelijkbare studies voor CO2-reducerende projecten

Openstelling

3 april 2023 t/m 31 maart 2024

Advies over deze subsidie

Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie en vraag subsidie aan met TSE Industrie studies. Projecten die CO2-uitstoot verminderen komen in aanmerking voor deze subsidie. Onderzoeksprojecten zijn Haalbaarheidsstudies, Milieustudies of Vergelijkbare studies. Er is in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld en de subsidie per project bedraagt maximaal € 2 miljoen. Aanvragen kan vanaf 3 april 2023 t/m 31 maart 2024. Aanvragen die vallen binnen programmalijn 6, “Waterstof en groene chemie”, kunnen vanaf 26 oktober 2023 worden ingediend. Binnen deze programmalijn is apart nog € 10 miljoen budget beschikbaar.

TSE Industrie studies onderzoeksprojecten

U kunt subsidie ontvangen voor drie typen studies:

 • Haalbaarheidsstudies: deze studie gaat vooraf aan een pilotproject en brengt de kansen en risico’s in kaart.
 • Milieustudies: deze voert u uit ter voorbereiding op milieu-investeringen en helpt met de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken.
 • Vergelijkbare studies: dit is een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject. Hierbij draait het niet om onderzoek en ontwikkeling, maar investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) vallen.

Programmalijnen van TSE Industrie studies

Uw onderzoeksproject moet onder één van de zes onderstaande programmalijnen vallen om in aanmerking te komen voor de subsidie TSE Industrie studies.

 • Programmalijn 1: Sluiting van industriële ketens.
 • Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Programmalijn 5: Overige CO2-verlagende maatregelen
 • Programmalijn 6: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)
  • Deze programmalijn heeft een eigen budget van € 10 miljoen en is open voor aanvragen van 26 oktober 2023 t/m 31 maart 2024.

Nieuw sinds 2022

 • Bedrijven mogen de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties onderzoeken. Deze projecten moeten een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben.
 • De subsidiedrempel voor projecten is verlaagd is naar minimaal € 25.000.

TSE Industrie studies aanvragen?

Bent u benieuwd of uw type project in aanmerking komt voor subsidie vanuit deze subsidie of een vergelijkbare regeling? Of wilt u meer informatie over onze diensten? Onze specialisten onderzoeken graag de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden van deze regeling voor uw project? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: