Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI subsidie)

Voor wie?

CO2-besparende maatregelen

Ontwikkelingsfase (TRL)

9

Budget

€ 130 miljoen

Wanneer aanvragen?

Geopend tot 31 januari 2025, 17.00 uur – first come, first serve

Advies over VEKI

Het is nu slimmer dan ooit om te investeren in energiebesparing en efficiëntere processen. U kunt als industriebedrijf daarom gebruik maken van de Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI subsidie) voor investeringen die nog niet rendabel zijn binnen een terugverdientijd van vijf jaar. Met VEKI subsidie krijgt u tot 70% subsidie voor CO2-besparende systemen, apparaten of technieken.

Wat komt in aanmerking voor VEKI subsidie?

De subsidie is aan te vragen voor technieken die al bewezen zijn en klaar zijn voor de markt. Dus niet voor pilot- of demonstratieprojecten. Wel moet het gaat om investeringen waarvan de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. Investeringen kunnen plaatsvinden binnen de volgende vier thema’s:

  • Energie-efficiëntie: voor het verminderen van het energieverbruik;
  • Recycling en hergebruik van afval: voor het verwerken van afvalstoffen tot nieuwe producten;
  • Lokale infrastructuurvoorzieningen: specifieke activiteiten voor investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen;
  • Overige CO2-besparende maatregelen: voor investeringen die leiden tot minder CO2-uitstoot of andere broeikasgassen.

In vergelijking met de SDE++ subsidie biedt de VEKI de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke investeringen te doen. Duurzame investeringen in de industrie zijn namelijk vaak specifiek voor een bepaald bedrijf ontworpen en vallen niet of onvoldoende binnen de categorieën aan maatregelen die subsidiabel zijn via de SDE++.

Meer groene investeringsmogelijkheden

De VEKI regeling biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen en sluit hiermee aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden:

Circulaire economie

Naast initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van derden, is nu ook recycling en hergebruik van eigen afval mogelijk. Daarnaast wordt de vervanging van primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen ondersteund. Deze toevoeging is belangrijk voor een duurzamere omgang met grondstoffen en een vermindering van afval.

Duurzame energie met waterstof en warmte-infrastructuur

Ondernemingen die waterstof als hernieuwbare energie willen gebruiken voor bijvoorbeeld installaties, apparatuur en machines worden nu actief ondersteunt door de VEKI subsidieregeling. Ook projecten voor specifieke warmte-infrastructuur wordt financieel ondersteund.

Wie kan VEKI subsidie aanvragen?

Uw bedrijf kan VEKI aanvragen als het binnen één van de volgende SBI hoofdgroepen valt:

  • C: de industrie;
  • D: de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom, gekoelde lucht;
  • E: de winning en distributie van water, of afval- en afvalwaterbeheer en saneringen.

Voorwaarden VEKI subsidie

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling moet uw project voldoen aan enkele voorwaarden, waaronder:

  • De werking van de desbetreffende maatregelen is in Nederland al minimaal drie keer bewezen;
  • De terugverdientijd is meer dan vijf jaar;
  • U mag niet starten met het project voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Meer subsidie én meer tijd voor realisatie

Een nieuwe aanvraagronde van de VEKI subsidie is nu open voor aanvragen tot 31 januari 2025. Het totale subsidiebudget voor deze ronde zal € 130 miljoen bedragen. De subsidie bedraagt 30% tot 70% en kan oplopen tot € 15 miljoen per project.

Subsidie nodig voor CO2-besparende maatregelen?

Vraag dan VEKI subsidie aan! Laat u door onze specialisten informeren over de mogelijkheden van deze regeling. Zij kunnen uw duurzaamheidsproject toetsen of deze aansluit bij de VEKI of eventueel andere, soortgelijke subsidieregelingen. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Benieuwd of uw bedrijf nog gebruik kan maken van VEKI subsidie? Laat uw gegevens achter of neem contact op via 088 495 20 00, een VEKI specialist staat u graag te woord.