Duurzaamheidssubsidies en -financiering voor elke innovatiefase

De klimaatverandering blijft ondanks de huidige coronacrisis zeer actueel. Het algemene doel is helder: voorkomen dat de aarde meer dan anderhalve tot twee graden opwarmt. Dat lukt ons alleen door te blijven investeren in innovatie. Ofwel onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en het toepassen van nieuwe technieken, producten en radicaal andere industriële processen. We zien gelukkig veel bedrijven en andere organisaties die hiermee bezig zijn en zodoende een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs, het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal.

De uitdagingen zijn helder

In het kader van het Klimaatakkoord is er in Nederland inmiddels een goed beeld van hetgeen er aan kennis- en innovatieopgaven nog moet gebeuren. In de 13 missiegedreven meerjarige innovatieprogramma’s staan voor veel bedrijven concrete aanknopingspunten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en implementatie. Ook op Europees niveau worden de concrete uitdagingen helder beschreven en steeds verder uitgewerkt. Samengevat komt het er op neer dat we minder broeikasgassen moeten uitstoten en meer circulair om moeten gaan met onze grondstoffen.

Subsidies en financiering beschikbaar voor iedere innovatiefase

De kost gaat voor de baat uit. Het ontwikkelen, testen, demonstreren en exploiteren van duurzame technologieën kost veel geld, maar is wel nodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Bovendien kan investeren in duurzame technologieën een strategisch voordeel opleveren voor ondernemers. Vanwege het maatschappelijke belang, zijn er voor alle fasen binnen een innovatietraject subsidies of risicodragende financieringsmogelijkheden beschikbaar. Hieronder een overzicht van financieringsmogelijkheden op nationaal en Europees niveau, gerangschikt op innovatiefase (TRL levels).

Duurzaamheidsregelingen op nationaal niveau:

Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Uitvinding Onderzoek & Ontwikkeling Demonstratie Markt ontwikkeling
TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9
Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek Experimenteel onderzoek Prototype ontwikkeling Prototype validatie Technologie demonstratie Operationele demonstratie Markt introductie Uitrol
Basis principes Technologisch concept Proof of concept Prototype op lab-schaal Gevalideerd prototype Pilot Demonstratie Gecertificeerd product Competitieve productie
NWO
WBSO
MIT subsidie
MOOI subsidie
Topsector Energie (TSE)
Hernieuwbare Energie (HER)
DEI+ subsidie
DKTI
Invest-NL
EIA
MIA\Vamil
SDE++

Duurzaamheidsregelingen op Europees niveau:

Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Uitvinding Onderzoek & Ontwikkeling Demonstratie Markt ontwikkeling
TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9
Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek Experimenteel onderzoek Prototype ontwikkeling Prototype validatie Technologie demonstratie Operationele demonstratie Markt introductie Uitrol
Basis principes Technologisch concept Proof of concept Prototype op lab-schaal Gevalideerd prototype Pilot Demonstratie Gecertificeerd product Competitieve productie
Horizon 2020 / Horizon Europe
FCH JU
BBI JU
InnovFin
EIC pilot
Innovation Fund
LIFE
CEF Energy
InvestEU
ELENA

Uw project toetsen op de mogelijkheden?

Behoefte aan meer informatie? Of wilt u de mogelijkheden verkennen voor uw project? Wij denken graag met u mee. Samen sterk voor een gezonde en duurzame toekomst! Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking:

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer weten of duurzaamheid-subsidies en -financiering? Neem contact op, we staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00