Mijn Hezelburcht Menu

SDE++ Stimulering Duurzame Energietransitie

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit organisaties

Budget

€ 5 miljard

Subsidie aanvragen?

Open van 29 september t/m 22 oktober 2020

Gaat u investeren in energieproductie-projecten of CO2-reducerende technologieën? Maak dan slim gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen. De SDE++ is – middels een gefaseerde openstelling – open voor aanvragen van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is in 2020 € 5 miljard beschikbaar.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Van SDE+ naar SDE++

De voorganger van de SDE++ is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Bedrijven en andere organisaties maakten hier al vele jaren gebruik van om een vergoeding te krijgen voor de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. Vanaf 2020 is de regeling verbreed met meer aandacht voor CO2-reductie. Net zoals de SDE+ is de SDE++ een exploitatiesubsidie met een looptijd van 12 of 15 jaar. Bestaande categorieën zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon komen weer terug maar nieuwe categorieën worden toegevoegd, waaronder:

 • Elektrificatie in de industrie;
 • Restwarmte;
 • CO2 afvang en opslag (CCS);
 • Waterstofproductie d.m.v. elektrolyse.

Welke technieken komen in aanmerking voor SDE++

Door de verbreding van de categorieën zijn er subsidiemogelijkheden voor uiteenlopende projecten. Zo kunt u bijvoorbeeld als datacenter (of andere restwarmte producerende partij) subsidie ontvangen over de geleverde restwarmte aan een warmtenet of directe afnemer. Of kunt u bijvoorbeeld SDE++ ontvangen voor elektrificatie. Denk hierbij aan de inzet van grootschalige warmtepompen ten behoeve van het opwaarderen van uw restwarmte en het gebruik van die warmte voor uw andere industriële proces(sen). Andere voorbeelden zijn:

 • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw);
 • Aquathermie;
 • Uitbreiding geothermie: ondiepe geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw;
 • Composteringswarmte;
 • WKO in de glastuinbouw;
 • Benutting restwarmte (industrie en datacentra);
 • Warmtepomp industrie;
 • Elektrische boiler;
 • Waterstof productie;
 • CO2-afvang en -opslag (CCS).

SDE++ aanvragen in 2020

De SDE++ kent een gefaseerde openstelling. Het maximale subsidiebedrag neemt toe per fase. Deze systematiek is bedoeld om zoveel mogelijk projecten in aanmerking te laten komen voor subsidie. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de subsidiebijdrage per vermeden ton CO2.

U dient een subsidieaanvraag in dat gebaseerd is op de ‘onrendabele top’. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de CO2-reducerende techniek (het basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het correctiebedrag). Uw project kan in 2020 subsidie krijgen tot € 300,- per vermeden ton CO2.

Tijdschema SDE++ openstelling 2020Fasegrenzen € / ton CO₂
29 september, 09.00 uur70
5 oktober, 17.00 uur85
12 oktober, 17.00 uur180
19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur300

Vergroot uw kans van slagen

Door de verbreding en het gegeven dat er in 2020 één openstelling is, zal het budget naar verwachting snel worden overschreden. Een goede strategie en rekenmethodiek is – vanwege de rangschikking – cruciaal voor een geslaagde aanvraag met maximaal rendement.

De specialisten van Hezelburcht hebben ruime ervaring in het adviseren, opstellen van aanvragen en indienen van duurzaamheidssubsidies. Zij vergroten daarmee de kans op toekenning. Neem contact op, wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Toets uw projectideePersoonlijk advies?

Contact

Wij staan u graag te woord! Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00