De SDE++ subsidie 2024 openstelling aangekondigd

De SDE++ subsidie 2024 voor duurzame energie en het verlagen van CO2-uitstoot is gepubliceerd. Er is dit jaar maar liefst € 11,5 miljard beschikbaar voor diverse technieken. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame techniek en de opbrengst van de geproduceerde energie of verminderde CO2 uitstoot, ook wel de ‘onrendabele top’ genoemd. De openstelling is gefaseerd open vanaf 10 september 2024. Bedrijven, overheden en non-profit organisaties komen in aanmerking.

Budget gereserveerd voor specifieke technieken in 2024

Er wordt rekening gehouden dat er voldoende budget is voor de specifieke domeinen Lagetemperatuurwarmte (zoals geo- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals open industriële warmtepompen en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Want ook deze technieken zijn uiteindelijk noodzakelijk voor de energietransitie. Er is € 1 miljard gereserveerd voor elk van deze drie categorieën.

Nieuwe categorieën toegevoegd naar aanleiding van advies van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

In 2024 zijn dezelfde categorieën open als in 2023, maar in 2024 zijn er een paar toegevoegd naar aanleiding van advies van het PBL: zonne-energie waar een kleine dak aanpassing voor nodig is, warmtepomp voor de glastuinbouw, de procesgeïntegreerde warmtepomp en thermische opslag voor hogetemperatuurwarmte.

Aanvragen van SDE++ 2024

De ronde van SDE++ wordt in 2024 weer gefaseerd opengesteld. Projecten met een lagere subsidie per vermeden ton CO2 kunnen eerder indienen en eerder aan bod komen:

SDE++ 2024 Fasegrenzen maximaal subsidiebedrag (in €) per ton CO₂ reductie
10 september 75
16 september 150
23 september 225
30 september 300
7 oktober 400

Twee jaar uitstel bij vertraging realisatie

Vanwege Europese staatssteunregels mag er geen SDE++ subsidie worden verstrekt indien vóór de aanvraag al begonnen is met werkzaamheden aan het project. Dit geldt voor nieuwe projecten en voor herindiening van ingetrokken projecten. Daarom wordt het besluit SDE++ aangepast. Onder voorwaarden en met behoud van de huidige beschikking kan RVO vanaf 2024 twee jaar uitstel verlenen op de uiterste realisatietermijn, in plaats van één jaar.

Advies over SDE++ subsidie 2024?

Wilt u in 2024 de SDE++ aanvragen? Onze specialisten helpen u graag om de subsidie maximaal te benutten. Neem contact op via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00.

SDE++ subsidie
Gerelateerde subsidie SDE++ subsidie
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van...Lees verder

Contact

Wilt u in 2024 de SDE++ subsidie aanvragen? Neem contact op met onze SDE++ specialisten!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00