SDE++ subsidie

Waarvoor?

Voor duurzame (energie)projecten

Budget

€ 11,5 miljard

Wanneer aanvragen?

Vanaf 10 september 2024

Hulp bij SDE++

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++ subsidie) in 2024. Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen. De SDE++ gaat vanaf 10 september 2024 weer open voor aanvragen. Er is in totaal € 11,5 miljard subsidie beschikbaar in 2024. Met dit budget kan een CO2-besparing van maar liefst 4,7 megaton worden gerealiseerd.

SDE++ subsidie aanvragen in 2024

De SDE++ gaat vanaf 10 september 2024 open. Het budget van € 11,5 miljard wordt – zoals altijd – in fases opengesteld. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO2 indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling van de SDE++ heeft u de mogelijkheid om uw project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan dan ook een strategische keuze zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

SDE++ 2024 Fasegrenzen maximaal subsidiebedrag (in €) per ton CO₂ reductie
10 september 75
16 september 150
23 september 225
30 september 300
7 oktober 400

‘Hekjes’ sturen aan op technieken

In de SDE++ 2024 ronde wordt er meer budget gereserveerd (via zogeheten ‘hekjes’) voor bepaalde technieken. De technieken Lagetemperatuurwarmte, Hogetermperatuurwarmte en Moleculen krijgen ieder daarmee een budget van € 1 miljard. Op deze manier wordt er meer gestuurd op de ontwikkeling van verschillende technieken van verschillende energieketens.

Welke projecten komen in aanmerking voor SDE++ subsidie?

Projecten met uiteenlopende technieken zijn met elkaar in competitie en alleen de ‘onrendabele top’ wordt gesubsidieerd. Voor iedere techniek is daarom een maximum ‘subsidie-intensiteit’ en een ‘correctiebedrag’ vastgesteld. Het gaat om de volgende technieken:

Hoofdcategorie Techniek
Hernieuwbare elektriciteit
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra) diep
 • Zonthermie
Hernieuwbaar gas
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
CO2-arme warmte
 • Aquathermie (TEO en TEA/DEA)
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • (Industriële) E-boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • (Industriële) Warmtepomp
CO2-arme productie
 • CO2-afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Hoeveel is de SDE++ subsidie?

Hoeveel subsidie u voor de SDE++ ontvangt is afhankelijk van de marktwaarde. Jaarlijks wordt er een gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit vastgesteld. Wanneer u een SDE++ subsidievoorschot ontvangt is deze gebaseerd op het jaarlijkse gemiddelde. Afhankelijk van de definitieve correctiebedragen aan het eind van het jaar kan het zijn dat u te veel of te weinig subsidie heeft ontvangen. Dit houdt in dat bij hogere elektriciteitsprijzen en dus ook een hogere marktwaarde u een lagere SDE++ subsidie ontvangt. Andersom ontvangt u juist een hogere bijdrage als de elektriciteitsprijzen, en dus ook de marktwaarde, lager zijn dan het gemiddelde.

Advies op maat voor project(idee)

Om uw slaagkans te kunnen vergroten is marktinzicht relevant. Hezelburcht heeft een marktverkenning uitgevoerd en kan u van strategisch advies voorzien. Bovendien maakt uw SDE++ aanvraag pas een kans als aan alle voorwaarden is voldaan en alle verplichte bijlagen volledig en correct zijn ingevuld. Met de ervaring van onze specialisten vergroot u de kans van slagen en bereikt u maximaal projectrendement. Neem contact op via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00, wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Gerelateerd

Contact

Ontdek hoe u uw organisatie kunt verduurzamen. Onze specialisten bekijken graag hoe u voor SDE++ subsidie in aanmerking komt. Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.