Nieuwe SDE++ openstelling 2024 en resultaten van SDE++ 2023

Afgelopen 17 juni heeft minister Jetten van Klimaat en Energie de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de Subsidie Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++ subsidie). Minister Jetten informeert hierin over de resultaten van de voorgaande openstellingsronde van 2023 en over de aankomende SDE++ openstelling in 2024. Hier gaat het onder andere over de tarieven voor CCS en het verrekenen van overwinsten bij zon-PV- en windcategorieën. De SDE++ is open voor aanvragen van 10 september tot en met 10 oktober 2024.

Uitkomsten openstellingsronde SDE++ 2023

Dubbel budget aan aanvragen

In 2023 was SDE++ open voor aanvragen van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023 met een totaal budget van € 8 miljard. Binnen deze periode zijn er door 1.970 ondernemers aanvragen ingediend met een totale waarde van € 16,3 miljard. Dit is ruim het dubbele van het totale beschikbare budget voor deze openstelling. Uiteindelijk is er subsidie toegekend aan 1.601 projecten, en daarmee is het hele budget volledig beschikt.

Verdeling van toegekende subsidie

In 2023 bestond het grootste aantal projecten waaraan SDE++ is toegekend uit zonnepanelen op daken. In totaal waren dit 1.093 projecten met een totale waarde van € 634 miljoen. Het thema met het grootste toekenningsbedrag is de CO2-afvang en -opslag met € 2 miljard. Andere thema’s met veel toegekende projecten zijn zonneweiden met € 394 miljoen, geothermie met € 1,4 miljard en elektrische boilers met € 785 miljoen.

Incomplete indieningsvereisten

Ruim de helft van de aanvragen in 2023 zijn niet toegekend. 55% van deze aanvragen zijn niet toegekend doordat deze niet voldeden aan de indieningsvereisten. Hierbij ging het voornamelijk om het ontbreken van vergunningen. RVO roept ondernemers en non-profitorganisaties op om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de aanvragen. Onze specialisten zijn ervaren in SDE++ subsidie en helpen u daar graag bij.

SDE++ openstelling in 2024

Dit jaar is wederom een nieuwe SDE++ openstellingsronde aangekondigd. Aanvragen indienen kan van 10 september tot en met 10 oktober 2024 . Het totale budget van deze openstelling is € 11,5 miljard. Binnen een aantal categorieën zijn enkele aanpassingen doorgevoerd voor deze openstelling:

Temperatuurgrens elektrische boilers

Binnen de SDE++ geldt een temperatuurgrens voor elektrische boilers. Voor de e-boilers geldt een temperatuurgrens van 100 C. Hierbij gaat het om de vereiste ingaande vloeistoffentemperatuur voor een verwarmingssysteem of een warmtetransport bij een buitentemperatuur van -10 C of lager. Hiermee worden de mogelijkheden voor de toepassing van e-boilers bij warmtetransportnetten breder dan wat eerder het geval was.

CO2-arme warmte komt ook in aanmerking

Vanaf de volgende openstellingsronde is het ook voor CO2-arme warmte mogelijk om subsidie aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld het vervangen van warmte uit aardgas met warmte uit e-boilers.

Overwinstverrekening

In de volgende openstellingsronde geldt voor zon-PV- en windcategorieën dat behaalde overwinsten worden verrekend met eerder uitgekeerde of nog uit te keren subsidies, bij lage marktprijzen. De Raad van State heeft een blanco advies over het ontwerpbesluit uitgebracht wat deze overwinstverrekening mogelijk maakt. Het definitieve besluit wordt binnenkort gepubliceerd.

Energiecoördinaties binnen SDE++

In het eerdere Commissiedebat over elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES heeft minister Jetten aangegeven onderzoek te doen naar het verbeteren van de positie en mogelijkheden van energiecoördinaties binnen de SDE++ regeling. Hier zal uiterlijk het laatste kwartaal van 2024 op in gegaan worden.

SDE++ subsidie verkennen voor uw organisatie?

Vanaf 10 september 2024 is het weer mogelijk om uw subsidieaanvraag in te dienen voor SDE++. Om subsidie toegekend te krijgen is het van belang om een complete aanvraag in te dienen. Uit de resultaten van de openstelling in 2023 blijkt dat de helft van de niet toegekende aanvragen is afgewezen doordat de aanvraag niet compleet werd ingediend. Onze specialisten kunnen u tijdens het gehele proces van aanvragen ondersteunen, om uw aanvraag compleet in te dienen. Wilt u eens sparren met één van onze specialisten? U kunt contact opnemen via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Benieuwd naar uw SDE++ mogelijkheden? Vul uw gegevens in en één van onze specialisten neemt contact met u op

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00