Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE)

Waarvoor?

Opzetten van productielijnen voor elektrolysers, batterijen en zonnepanelen

Ontwikkelingsfase (TRL)

7 – 9

Aanvragen?

Naar verwachting medio 2024

IMKE advies

Om Nederland klimaatneutraal te maken en daarvoor minder afhankelijk te zijn van het buitenland is een sterke maakindustrie van hernieuwbare energiebronnen nodig. Bedrijven die elektrolyse-installaties, batterijen, zonnepanelen of onderdelen hiervan willen produceren kunnen daarom subsidie aanvragen via de Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE). Deze nieuwe regeling opent naar verwachting medio 2024 voor aanvragen.

IMKE subsidie voor productie in drie sectoren

De IMKE subsidie is bedoeld voor bedrijven die productie gaan realiseren op het gebied van elektrolysetechnologie (waterstof), batterijtechnologie en PV technologie (zonne-energie). De regeling ondersteunt deze drie sectoren omdat investeringen voor productie hier achterblijven vanwege financieringstekorten en investeringsrisico’s. In aanmerking komen bijvoorbeeld investeringen in de productie van:

  • Essentiële onderdelen voor elektrolyse-installaties zoals anodes, bipolaire platen, diafragma’s, drukregulatoren, kathodes, waterstofopslag, membranen waterstofcompressors, waterstofdetectie- of waterzuiveringssystemen.
  • Bulkbatterijen, Lithium-ion batterijen, natrium-ion batterijen, redox-flow batterijen of solid-state batterijen of essentiële onderdelen hiervan.
  • Een productielijn of terugwinning van kritieke grondstoffen die nodig zijn voor de productie van deze batterijen of onderdelen hiervan.
  • BIPV- of VIPV-zonnepanelen op basis van hetrojunction- of perovskiettechnologie.
  • Circulaire, lichtgewicht, flexibele of PFAS-vrije zonnepanelen of essentiële onderdelen hiervan.

Subsidiebijdrage IMKE

De subsidie bedraagt 15% tot 20% van de subsidiabele kosten. Voor kleine en middelgrote ondernemingen ligt het subsidiepercentage 10 procentpunten (middelgrote ondernemingen) of 20 procentpunten (kleine ondernemingen) hoger. De subsidie kan per onderneming oplopen tot:

  • € 20 miljoen voor projecten met investeringen in de productie van batterijen;
  • € 50 miljoen voor projecten met investeringen in de productie van elektrolyse-installaties;
  • € 70 miljoen voor projecten met investeringen in de productie van zonnepanelen-technologie.

Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie aanvragen

Wilt u meer informatie over de Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE)? Of bent u benieuwd of uw productieplannen voor elektrolysers, batterijen of zonnepanelen in aanmerking komen voor subsidie? Onze specialisten kijken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE).

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00