Subsidies voor waterstofprojecten

Waterstof is een veelbelovend, schoon en duurzaam alternatief binnen het huidige energiesysteem. Hoewel het steeds meer draagkracht krijgt (denk aan bijvoorbeeld de toepassing van waterstof in de Automotive industrie) gebeurt dit in veel sectoren nog niet genoeg. Bent u wel al bezig met een idee of project gericht op de ontwikkeling en toepassing van waterstof? Er zijn op zowel nationaal als Europees niveau subsidies die kunnen bijdragen aan de realisatie van uw waterstofinnovaties! Een aantal voorbeelden van subsidies die (groene) waterstofinnovaties ondersteunen:

Nationale subsidies voor waterstofprojecten

Subsidieregeling Waar voor?
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) (waterstof en groene chemie) Vanuit de DEI+ worden pilotprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie en het opwekken van duurzame energie gefinancierd.
Subsidieregeling voor waterstoftechnologie Deze regeling biedt subsidiekansen voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën die waterstofketens kunnen verbeteren.
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) Met de HER+ kunt u een bijdrage ontvangen voor diverse duurzaamheidsinnovaties, waaronder op het gebied van waterstof door elektrolyse.
Subsidie voor waterstoftankstations Het kabinet maakt in 2022 bekend dat er € 22 miljoen beschikbaar komt voor de aanleg van meer waterstoftankstations, ook wel Hydrogen Refueling Stations (HRS) genoemd.
OWE subsidie (Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse) Een opschalingsregeling (CAPEX en OPEX steun) voor de ontwikkeling van waterstoffabrieken (elektrolysers).
EIA en MIA \ Vamil Beide instrumenten bieden fiscaal voordeel voor diverse waterstofinvesteringen, bijvoorbeeld de aanschaf van waterstofvrachtwagens (MIA \ Vamil) of de conversie van elektrische energie naar waterstof (EIA).
Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Industrie en Elektriciteit Waterstof gaat een belangrijkere rol spelen in zowel de industrie als het energiesysteem. Ook binnen de MOOI zijn er thema’s die aansluiten bij dergelijke waterstofprojecten.
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) Bent u ondernemer en overweegt u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto te kopen of te leasen? Vraag dan subsidie aan vanuit SEBA.
Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Voor het aanschaffen van duurzaam bouwmaterieel, het duurzaam ombouwen van werktuigen of innovatieprojecten voor CO2-reductie binnen de bouwsector.
Topsector Energiestudies Industrie Met de TSE energiestudies kunnen Industriële bedrijven de haalbaarheid van onderzoeken van een groene waterstof project. Het kan zowel gaan om productie als toepassing van groene waterstof.
Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) Met de SDE++ kunt u in aanmerking komen voor subsidie voor bijvoorbeeld waterstof door elektrolyse. Of de productie van blauwe waterstof uit industriële restgassen.
Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) De DKTI-transport ondersteunt projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar net op de markt is. De subsidie is gericht op logistiek en transport met een lage of geen CO2 uitstoot.
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) Met de MIT kunt u een bijdrage ontvangen voor het opzetten van innovatieve (waterstof) projecten. Deze projecten kunnen variëren van kennisverwerving, het toetsen van haalbaarheid tot R&D samenwerking in uitvoering.
GroenvermogenNL Met het groeifondsprogramma GroenvermogenNL kunt u subsidie ontvangen voor de productie en het gebruik van groene waterstof en aanverwante technologieën.
Waterstof in Mobiliteit Met Waterstof in Mobiliteit kunt u subsidie ontvangen om met uw bedrijf over te stappen naar rijden op waterstof of om een waterstofstation te ontwikkelen.

Europese subsidies voor waterstof

Subsidieregeling Waar voor?
Clean Hydrogen Partnership Bent u bezig met de ontwikkeling van baanbrekende waterstoftechnologieën? Dan kunt u voor uw onderzoeksproject subsidie aanvragen vanuit Clean Hydrogen Partnership.
Innovation Fund Een Europese regeling voor groot- en kleinschalige (demonstratie)projecten met baanbrekende CO2-reducerende of koolstofarme technologieën.
Innovation Fund auction voor hernieuwbare waterstof Nieuw in 2023 is de IF23Auction: een veiling voor een vaste premie per kilogram geproduceerde hernieuwbare waterstof. Met deze veiling wordt de productie van waterstof in Europa opgeschaald
CEF AFIF Voor de ontwikkeling van nieuwe emissievrije brandstoffen is er subsidie beschikbaar vanuit CEF Transport, namelijk de CEF AFIF call.
Horizon Europe Het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van Europa biedt subsidiekansen voor allerlei soorten waterstofprojecten; van de ontwikkeling van hydrogen valleys tot nieuwe technologieën voor ‘fit for 55’.
IPCEI Hydrogen Voor het versterken van samenwerking en het creëren van een robuust waterstofnetwerk bestaande uit bedrijven en andere organisaties.

Uw specialist in waterstofsubsidies

Voor advies of ondersteuning bij het aanvragen van subsidies voor waterstofprojecten schakelt u de waterstofspecialisten van Hezelburcht in. Zij zijn gespecialiseerd in het identificeren van subsidiekansen voor waterstofprojecten en kunnen u bij alle facetten van het subsidieaanvraagproces ondersteunen: van het in kaart brengen van de subsidies tot aan het coördineren en managen van een toegekende subsidie.

Ontdek de mogelijkheden!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Neem contact op voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor uw waterstofproject:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00