NWO

Voor wie?

Universiteiten en onderzoeksinstituten

Voor wat?

Wetenschappelijk onderzoek

Subsidie aanvragen?

NWO financiert diverse instrumenten. Lees verder voor de mogelijkheden!

Persoonlijk advies?

NWO financiert wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstituten. Ze richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden en de gehele kennisketen. De nadruk van NWO ligt op subsidies voor fundamenteel onderzoek.

Subsidies voor wetenschap & fundamenteel onderzoek

NWO ondersteunt diverse wetenschappelijke disciplines:

 • Exacte en Natuurwetenschappen.
 • Sociale en Geesteswetenschappen.
 • NWO-Instituten, Data Archiving and Networked Services (DANS).
 • Hersenen, Cognitie, Gedrag (NWO-HCG).
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
 • Toegepaste en Technische wetenschappen.
 • Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek (SIA).
 • Netherlands eScience CeWOTRO Science for Global Development.
 • Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw).

Subsidie aanvragen vanuit NWO?

Jaarlijks publiceert NWO calls (subsidie-oproepen) om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Soms worden financieringsinstrumenten opgesteld voor domein-overstijgend onderzoek. De thema’s en vereisten variëren per call en programma:

 • Grootschalige langlopende onderzoeksprogramma’s gericht op een specifiek doel of thema of samenwerking tussen onderzoekers zoals Demonstrator of Wetenschappelijke infrastructuur: nationale consortia (WInc).
 • Talentprogramma: persoonsgerichte financiering gericht op talentbevordering zoals Veni, Vidi, Vici beurzen.
 • Vrij, nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden onderzoek; NWO Open Competitie.
 • Nationale Wetenschapsagenda (NWA).
 • Realiseren en gebruiken van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.
 • Verspreiding van kennis en open access-publicatie van onderzoeksresultaten.

Open Competitie ENW – M 2024

Onderzoekers kunnen individueel of in samenwerkingsverband subsidie krijgen voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek. De subsidie Open Competitie ENW – M ondersteunt onderzoeksvoorstellen binnen het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen. Hooglerareren, universitair docenten en andere onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor projecten op het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde. De 2023/2024 ronde kan tot en met 31 juli 2024 aangevraagd worden. De Open Competitie ENW – M heeft drie mogelijkheden:

 1. ENW-M-1-financiering: voor één aanvrager zonder medeaanvragers. De subsidie bedraagt maximaal € 350.000,-.
 2. ENW-M-2-financiering: voor één hoofdaanvrager en één medeaanvragen met complementaire expertise. De subsidie bedraagt maximaal € 700.000,-
 3. ENW-M-invest-financiering: voor een investering van een onderzoeksinstelling. De subsidie bedraagt minimaal € 150.000,- en maximaal € 500.000,-

Open Technologieprogramma 2024

Het Open Technologieprogramma (NWO TTW) kan door hoogleraren, universitair docenten en andere onderzoekers me een vergelijkbare functie aangevraagd worden voor projecten op het gebied van technische wetenschappen. Met de subsidie wil NWO-domein TTW kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers realiseren en bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Een nauwe samenwerking met publieke en private kennisgebruikers is hierbij erg belangrijk. De subsidie kan oplopen tot € 900.000,- per project. Indien er veel geïnvesteerd wordt (meer dan € 150.000,-) kan de subsidie zelfs oplopen tot € 1 miljoen. Het Open Technologieprogramma kan tot 13 december 2024 aangevraagd worden, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Ruime ervaring met diverse NWO programma’s

Heeft u hulp nodig voor een kansrijke NWO aanvraag? Of heeft u behoefte aan inzicht in de mogelijkheden? Onze specialisten adviseren u graag. Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben we ruime kennis van de NWO subsidieprogramma’s. Denk aan persoonlijke grants: Veni, Vidi, Vici, NWA-ORC, KIC, Zwaartekracht, TTW-OTP, WInc, GWI, Perspectief en ZonMw. Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

Gerelateerd

Contact

Advies nodig over de subsidiemogelijkheden? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: