NWA – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

Voor wie?

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia

Voor wat?

Onderzoeksvoorstellen met een vernieuwend karakter

Aanvragen

Deadline aanmelding initiatief:
3 oktober 2023
Deadline definitieve aanvraag: 21 maart 2024

Advies nodig?

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) kunnen interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia onderzoeksvoorstellen indienen met een breed en vernieuwend karakter. Het doel: het stimuleren van onderzoek en innovatie om zo dichterbij maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te komen

Voor wie is NWA-ORC?

Samenwerkingen tussen kennisinstituten, universiteiten en toegepaste en praktijkgerichte instellingen kunnen een aanvraag indienen. Consortia bestaan dus uit aanvullende partners vanuit de gehele publieke, semi-publieke en private kennisketen. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) zijn vertegenwoordigd. Een consortium bestaat uit deelnemers uit de volgende categorieën:

 • Penvoerder
 • Aanvrager(s)
 • Cofinancier(s)
 • Samenwerkingspartners (optioneel)

Wat kunt u aanvragen?

In deze ronde kunt u een aanvraag indienen voor onderzoeksprojecten met een looptijd van vier tot acht jaar. U kunt maximaal € 6,75 miljoen subsidie ontvangen.

U kunt een bijdrage ontvangen voor diverse modules:

 • Personele en materiële kosten;
 • Investeringen;
 • Kennisbenutting;
 • Internationalisering;
 • Money Follows Cooperation;
 • Projectmanagement;

Wanneer kunt u uw NWA-ORC aanvraag indienen?

De NWA-ORC 2023 aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen:

 1. Aanmelden initiatieven: sluit op 3 oktober 2023
 2. Indiening uitgewerkte aanvraag: sluit op 21 maart 2024

Uw initiatief bestaat uit een korte toelichting op de onderzoeksvraag, de NWA route waar het onderzoek bij aansluit, een eerste indicatie van het consortium, de hoofdaanvrager en de contactgegevens. De initiatieven worden online gepubliceerd zodat partijen die mee willen doen aan het onderzoek contact op kunnen nemen met de indieners van het initiatief.

NWA-ORC 2023

Per jaar worden er een aantal thema’s geselecteerd waarop consortia onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. De thema’s vormen een uitwerking van een of meer van de clustervragen. Voor 2023 zijn de thema’s bekend gemaakt:

 • ‘Bending the curve’ van biodiversiteitsverlies naar een natuurpositieve samenleving;
 • Brandhaarden: hoe en waarom ontsporen conflicten?;
 • Een zee vol windmolens;
 • Klimaatverandering in ontwikkelingslanden (focus op Afrika): gevolgen en meer weerbaarheid;
 • Kosmische emergentie: van abstracte eenvoud naar complexe diversiteit;
 • Meten van dynamisch exposoom voor een slimme aanpak van maatschappelijke transities;
 • Naar een circulaire samenleving: systemisch perspectief voor een duurzame toekomst;
 • Ontstaan van leven op aardachtige planeten en manen;
 • Schaalbare energiepositieve wijken voor een inclusieve energietransitie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over NWA-ORC? Of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem direct contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier, onze specialisten onderzoeken graag de kansrijkheid van uw project!

contact

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: