NWA – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

Voor wie?

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia

Voor wat?

Onderzoeksvoorstellen met een vernieuwend karakter

Aanvragen

Deadline aanmelding initiatief:
9 april 2024
Deadline definitieve aanvraag: 1 oktober 2024

Advies nodig?

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) kunnen interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia onderzoeksvoorstellen indienen met een breed en vernieuwend karakter. Het doel: het stimuleren van onderzoek en innovatie om zo dichter bij maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te komen. Sinds 2023 is het alleen mogelijk om aanvragen in te dienen op specifieke thema’s binnen NWA-routes. Per thema wordt maximaal één aanvraag toegewezen

Voor wie is NWA-ORC?

Samenwerkingen tussen kennisinstituten, universiteiten en toegepaste en praktijkgerichte instellingen kunnen een aanvraag indienen. Consortia bestaan dus uit aanvullende partners vanuit de gehele publieke, semi-publieke en private kennisketen. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) zijn vertegenwoordigd. Een consortium bestaat uit deelnemers uit de volgende categorieën:

 • Penvoerder
 • Aanvrager
 • Samenwerkingspartner
 • Cofinancier (optioneel)

Wat kunt u aanvragen?

In deze ronde kunt u een aanvraag indienen voor onderzoeksprojecten met een looptijd van vier tot acht jaar. U kunt maximaal € 6,75 miljoen subsidie ontvangen.

U kunt een bijdrage ontvangen voor diverse modules:

 • Personele en materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Money Follows Cooperation
 • Projectmanagement

Wanneer kunt u uw NWA-ORC aanvraag indienen?

De NWA-ORC 2024 aanvraagprocedure bestaat uit drie fasen:

 1. Aanmelden initiatieven: sluit op 9 april 2024
 2. Verplichte collaboratieve workshops (hoofdaanvrager of vervanger): 6 mei – 28 juni 2024
 3. Indiening uitgewerkte aanvraag: sluit op 1 oktober 2024

Uw initiatief bestaat uit een korte toelichting op de onderzoeksvraag, de NWA route waar het onderzoek bij aansluit, een eerste indicatie van het consortium, de hoofdaanvrager en de contactgegevens. De initiatieven worden online gepubliceerd zodat partijen die mee willen doen aan het onderzoek contact op kunnen nemen met de indieners van het initiatief.

NWA-ORC 2024

Per jaar worden er een aantal thema’s geselecteerd waarop consortia onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. De thema’s vormen een uitwerking van een of meer van de clustervragen. Voor 2024  zijn de thema’s bekend gemaakt:

 • Ab-initio circular materials design
 • Nanogeneeskunde in de maatschappij
 • Nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en bewoners voor transities
 • Empowerment van Nederlandse burgers door Transparante AI
 • Emotieregulatie en het brein: maatschappelijke relevantie van individuele verschillen
 • Ziekte, individu en omgeving
 • De biomedische innovatie, productontwikkeling en toepassing van 3D-modellen
 • Jonger door sport, beweging en voeding
 • Werken aan klimaatbestendig en biodiversiteitvriendelijke productie van plantaardige eiwitten
 • Versterken van sociale relaties tussen leerlingen op school ter bevordering van hun mentale gezondheid
 • Plaatsen van waarden; contextbewust onderhandelen over de toekomst van historisch beladen plekke
 • Veerkracht en rechtvaardigheid in transitie: bouwen aan reflexieve instituties
 • Smart Industry 5.0
 • Kunstonderzoek voor nieuwe perspectieven op klimaatrechtvaardigheid

NWA Thematisch onderzoek

Behalve de NWA-ORC calls zijn er ook regelmatig thematische NWA calls met een specifieke focus. Deze calls hebben vaak een budget van enkele miljoenen euro’s en kleinere projectbudgetten. Bij deze calls zijn ook interdisciplinariteit en kennisketenbrede consortia heel belangrijk.

De deadlines voor de thematische calls zijn het hele jaar door.

Meer informatie

Wilt u meer weten over NWA-ORC? Of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem direct contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier, onze specialisten onderzoeken graag de kansrijkheid van uw project!

contact

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: