NWA – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

Voor wie?

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia

Voor wat?

Onderzoeksvoorstellen met een vernieuwend karakter

Aanvragen

Deadline volledige aanvragen: 24 januari 2023

Advies nodig?

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) kunnen interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia onderzoeksvoorstellen indienen met een breed en vernieuwend karakter. Het doel: het stimuleren van onderzoek en innovatie om zo dichterbij maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te komen

Voor wie is NWA-ORC?

Samenwerkingen tussen kennisinstituten, universiteiten en toegepaste en praktijkgerichte instellingen kunnen een aanvraag indienen. Consortia bestaan dus uit aanvullende partners vanuit de gehele publieke, semi-publieke en private kennisketen. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) zijn vertegenwoordigd. Een consortium bestaat uit deelnemers uit de volgende categorieën:

  • Penvoerder
  • Aanvrager(s)
  • Cofinancier(s)
  • Samenwerkingspartners (optioneel)

Wat kunt u aanvragen?

In deze ronde kunt u een aanvraag indienen voor onderzoeksprojecten met een looptijd van vier tot acht jaar in één van de volgende bandbreedtes:

  • € 500.000,- tot € 2 miljoen
  • € 2 miljoen tot € 5 miljoen
  • € 5 miljoen tot € 10 miljoen

Het subsidiebedrag hangt af van de bandbreedte waarin de aanvraag is ingediend. U kunt een bijdrage ontvangen voor diverse modules, waaronder personele en materiële kosten, investeringen, kennisbenutting, internationalisering, Money Follows Cooperation en projectmanagement. Voor elk project is cofinanciering van minimaal 10% van het totale projectbudget verplicht.

Wanneer kunt u uw NWA-ORC aanvraag indienen?

De NWA-ORC 2022 aanvraagprocedure bestaat uit drie fasen:

  1. Aanmelden initiatieven: sluit op 1 februari 2022
  2. Indiening vooraanmelding: sluit op 9 juni 2022
  3. Indiening uitgewerkte aanvraag: sluit op 24 januari 2023

Uw initiatief bestaat uit een korte toelichting op de onderzoeksvraag, de NWA route waar het onderzoek bij aansluit, een eerste indicatie van het consortium, de hoofdaanvrager en de contactgegevens. De initiatieven worden online gepubliceerd zodat partijen die mee willen doen aan het onderzoek contact op kunnen nemen met de indieners van het initiatief.

In juni 2023 zullen de beoordelingscommissies vergaderen over de ingediende aanvragen en vinden er interviewrondes plaats. In juli 2023 wordt er bekendgemaakt welke aanvragen subsidie ontvangen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over NWA-ORC? Of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem direct contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier, onze specialisten onderzoeken graag de kansrijkheid van uw project!

contact

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: