NWO Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027

Voor wie?

Innovatieve samenwerkingen tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partijen

Voor wat?

Onderzoeksubsidies

Subsidie aanvragen?

NWO Kennis en Innovatieconvenant (KIC): onderzoeksubsidies voor innovatieve samenwerkingen!

Hulp bij NWO?

De programma’s van het NWO Kennis en Innovatieconvenant (KIC) bieden onderzoeksubsidies voor innovatieve samenwerkingen tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partijen. Voor onderzoek met impact en toekomstgericht innoveren heeft elk KIC-project een consortium van publieke en private partijen met onderzoekers vanuit verschillende disciplines. Private partijen investeren in elk onderzoeksproject. De projectomvang kan variëren tussen € 750.000 en € 4 miljoen.

De acht Kennis- en Innovatieagenda’s grondslag van het NWO Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

KIC 2024-2027 gaat uit van de acht Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) voor het bevorderen van innovatie, het vergroten van economische bedrijvigheid en de versnelling van transities. De eerste vijf agenda’s adresseren de centrale missies die zijn vastgesteld door het kabinet. Het gaat om:

 1. Klimaat en Energie: Nederland klimaatneutraal in 2050
 2. Circulaire Economie: Nederland volledig circulair in 2050
 3. Landbouw, Water, Voedsel: een vitaal landelijk gebied en veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland
 4. Gezondheid en Zorg: mensen in Nederland leven vijf jaar langer gezond en gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen
 5. Veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit
 6. Sleuteltechnologieën
 7. Digitalisering
 8. Maatschappelijk Verdienvermogen

NWO Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) heeft vier hoofdlijnen: Missie, Vraag, Strategie en Praktijk. NWO investeert jaarlijks € 120 miljoen voor de hoofdlijnen Missie, Vraag en Strategie en € 18 miljoen voor de hoofdlijn Praktijk.

Missie 2024-2027: jaarlijks meerdere thematische programma’s

Jaarlijks zijn er meerdere thematische programma’s voor consortia die werken aan innovatief onderzoek dat economische kansen bevordert. Projectomvang kan variëren tussen € 750.000 en € 4 miljoen en gevraagde cofinanciering ligt tussen de 10 en 30%, waarvan minimaal de helft privaat moet zijn. Dit mag in cash of in kind.

Vraag van de partner staat centraal in partnerschap met NWO

Private of publieke partijen kunnen individueel of gezamenlijk een partnerschap aangaan met NWO. Hierbij staan de onderzoeksvraagstukken van de partner centraal en de partner matcht de bijdrage van NWO, die tussen € 1,5 en 5 miljoen ligt. Er zijn twee mogelijkheden om tot een partnerschap te komen:

 • Vraag voor Partners: NWO en partner ontwikkelen een thematische call voor innovatieve onderzoeksvoorstellen die de kennisvraag van de partner beantwoorden.
 • Vraag voor Consortia: Elke twee jaar kunnen consortia een partnerschap initiëren via een subsidieaanvraag op basis van een zelf gekozen kennisvraag. Daarnaast komt er een call voor impact-gedreven onderzoek door kleinere (startende) consortia.

Strategie 2024-2027

De regeling ontwikkelt zogenaamde Lange Termijn Programma’s (LTP’s) om een wetenschappelijk veld in Nederland te ontwikkelen. Een LTP biedt langdurige en krachtige financiering voor strategisch onderzoek naar een maatschappelijk thema of sleuteltechnologie. LTP’s hadden in de periode 2020-2023 een looptijd van 10 jaar en een totale omvang van minimaal € 30 miljoen. Echter, de exacte invulling voor 2024-2027 wordt momenteel vormgegeven.

Rol van hogescholen versterken

Er is steeds meer behoefte aan praktijkgerichte kennis en innovaties om actuele maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Regieorgaan SIA wil daarom de rol van hogescholen in het missiegedreven innovatiebeleid versterken. De hoofdlijn Praktijk biedt financiering voor onderzoekers aan hogescholen en stimuleert regionale samenwerking en netwerkvorming.

Regieorgaan SIA zet drie instrumenten in binnen KIC 2024-2027:

 • SPRONG (Stimuleren van Praktijkgerichte OnderzoeksGroepen) stimuleert krachtige onderzoeksgroepen en een robuuste infrastructuur bij hogescholen. Het instrument richt zich niet direct op het uitvoeren van onderzoek, maar op de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen. Financiering is beschikbaar voor twee perioden van vier jaar en bedraagt maximaal € 1 miljoen voor vier jaar. De partners in de SPRONG-onderzoeksgroep dragen minimaal 50% van de totale projectkosten bij.
 • INT (Lectorposities bij instituten) bevordert samenwerking tussen een hogeschool en een onderzoeksinstituut rond een vierjarig onderzoeksprogramma, vormgegeven in een L.INT lectoraat. Per L.INT-lectoraat kan € 300.000 worden aangevraagd. De hogeschool en het instituut dragen ieder bij met minimaal € 200.000 in geld of natura.
 • KIEM (Kennis Innovatie Mapping) financiert 1-jarig verkennend innovatie-onderzoek door kennisinstellingen, samen met minimaal 1 mkb-partner. Financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag en co-financiering door de partners bedraagt 25%. KIEM wordt ingezet in diverse thematische KIEM-regelingen, met elk een eigen call for proposals en afbakening.

Ruime ervaring met diverse NWO programma’s

Heeft u hulp nodig voor een kansrijke NWO aanvraag? Of heeft u behoefte aan inzicht in de mogelijkheden? Onze specialisten adviseren u graag. Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben we ruime kennis van de diverse NWO subsidieprogramma’s zoals: Veni, Vidi, Vici, NWA-ORC, Zwaartekracht, Open Competitie, WInc, GWI, Perspectief en ZonMw. Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

Contact

Advies nodig over de subsidiemogelijkheden? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00