NWO Wetenschappelijke infrastructuur (WI)

Voor wie?

Nationale consortia

Voor wat?

Opzetten of verbeteren van wetenschappelijke infrastructuur

Subsidie aanvragen?

Neem contact op met onze specialisten voor informatie over opening calls.

Persoonlijk advies?

Een goede wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor een robuust onderzoekstelsel. NWO stimuleert het opzetten of verbeteren van grote onderzoeksfaciliteiten en -infrastructuur, waarmee Nederland internationaal haar prominente positie kan innemen en behouden. Hiervoor heeft NWO twee instrumenten beschikbaar onder het programma NWO Wetenschappelijke Infrastructuur (WI), die dienen als impulsfinanciering voor de infrastructuur zelf. Het betreft geen financiering voor het onderzoek dat met de infrastructuur wordt uitgevoerd of voor lange termijn operationele kosten.

Twee instrumenten voor het opzetten of verbeteren van grote onderzoeksfaciliteiten en – infrastructuur

 • Wetenschappelijke infrastructuur: nationale consortia (WInc) met een NWO-bijdrage van € 1.500.000-€ 10.000.000 en een looptijd van maximaal vijf jaar. Een eigen bijdrage van 25% is hierbij verplicht.
  • Status: gesloten
 • Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI): Nationale Roadmap consortia met een minimale NWO-bijdrage van € 10.000.000 en een looptijd van 10 jaar. Een eigen bijdrage van ten minste 25% is verplicht. Financiering kan alleen worden aangevraagd door consortia geassocieerd aan Roadmap GWI groepen. De tweede financieringsronde voor de actuele Roadmap 2021 staat momenteel open.
  • Deadline intentieverklaringen: 28 mei 2024
  • Deadline volledige aanvraag: 24 september 2024

Met NWO Wetenschappelijke Infrastructuur (WI) worden faciliteiten, hulpbronnen en diensten bedoeld waarvan de onderzoeksgemeenschap gebruik maakt om grensverleggend wetenschappelijk onderzoek te verrichten en innovatie te bevorderen. Het kan gaan om infrastructuur die zich op één locatie bevindt, of om virtuele dan wel gedistribueerde infrastructuur (in Nederland of daarbuiten).

Beoordelingscriteria voor uw aanvraag

Aanvragen binnen WInc en GWI worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (33%): Levert de aanvraag infrastructuur op waarmee wetenschappelijke doorbraken kunnen worden bereikt, is het consortium passend, en is de infrastructuur strategisch goed gepositioneerd?
 2. Impact (33%): Leidt de infrastructuur tot grote impact op wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven? En is de infrastructuur ingericht om de potentiële impact ook echt te bereiken?
 3. Organisatorische en financiële aspecten (17%): Is de infrastructuur goed georganiseerd, zijn procedures helder, en zijn de financiële aspecten op orde?
 4. Technische aspecten (17%): Is het opzetten van de infrastructuur technisch haalbaar en zijn risico’s voldoende afgedekt?

Wilt u meer informatie over NWO Wetenschappelijke Infrastructuur (WI)?

Wilt u graag meer te weten komen over de financieringsmogelijkheden van NWO Wetenschappelijke Infrastructuur? Neem contact met ons op. Veel van de specialisten van Hezelburcht hebben een wetenschappelijke achtergrond en weten dus precies waar een sterke subsidieaanvraag voor een vooraanstaand onderzoek aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Plan een vrijblijvende kennismaking in via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

Contact

Plan een vrijblijvende kennismaking in om de mogelijkheden van NWO Wetenschappelijke Infrastructuur te bespreken!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00