RAAK-publiek

Voor wie?

Hogescholen en de publieke sector

Voor wat?

Onderzoeksprojecten gericht op de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs

Subsidiebijdrage

Maximaal € 300.000,- per aanvraag

Openstelling

Vanaf 4 april 2022 t/m 21 juni 2022 en 22 november 2022

Advies over RAAK-publiek

De regeling RAAK-publiek (Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnnovatie) verbindt hogescholen met de publieke sector door onderzoeksprojecten te financieren. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies in samenwerking met lectoren en onderzoekers van hogescholen werken aan praktijkgericht onderzoek. De kennis en innovaties die hieruit voortkomen houden het onderwijs van hogescholen actueel en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

Welke projecten komen in aanmerking?

In een RAAK-publiek onderzoek moet worden gewerkt aan een vraag uit de publieke sector. Hogescholen werken samen met minimaal 2 publieke partijen, eventueel aangevuld met één of meerdere private partijen in een consortium. Het onderzoek moet zich richten op praktisch toepasbare oplossingen voor de centrale vraag met een toepasbaar resultaat als gevolg, bijvoorbeeld in de vorm van een prototype of een nieuwe werkwijze. Tot slot moet het onderzoek een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs leveren.

RAAK-publiek aanvragen

De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 per aanvraag. Alle partners in het onderzoek, inclusief de hogeschool, dragen minimaal 50% van het onderzoeksbudget bij. De totale projectomvang kan dus maximaal € 600.000 bedragen. Het is mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen voor de RAAK-publiek subsidie.

U kunt vanaf 4 april 2022 tot en met 21 juni 2022 een aanvraag indienen voor de indieningsronde van juni 2022. Voor deze ronde is € 5,4 miljoen beschikbaar. De indieningsronde voor november 2022 is ook geopend. In dit geval kunt u vanaf 4 april tot en met 22 november 2022 een aanvraag indienen. Voor deze ronde is € 5,1 miljoen beschikbaar, plus eventueel het resterende budget uit de indieningsronde juni 2022.

Advies of ondersteuning

Bent u benieuwd naar de subsidiekansen van RAAK-publiek of vergelijkbare regelingen? Of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor RAAK-publiek? Neem vrijblijvend contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: