RAAK-publiek

Voor wie?

Hogescholen en de publieke sector

Voor wat?

Onderzoeksprojecten gericht op de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs

Subsidiebijdrage

Maximaal € 300.000,- per aanvraag

Advies over RAAK-publiek

De regeling RAAK-publiek (Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnnovatie) verbindt hogescholen met de publieke sector door onderzoeksprojecten te financieren. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies in samenwerking met lectoren en onderzoekers van hogescholen werken aan praktijkgericht onderzoek. De kennis en innovaties die hieruit voortkomen houden het onderwijs van hogescholen actueel en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

Welke projecten komen in aanmerking?

In een RAAK-publiek onderzoek moet worden gewerkt aan een vraag uit de publieke sector. Hogescholen werken samen met minimaal 2 publieke partijen, eventueel aangevuld met één of meerdere private partijen in een consortium. Het onderzoek moet zich richten op praktisch toepasbare oplossingen voor de centrale vraag met een toepasbaar resultaat als gevolg, bijvoorbeeld in de vorm van een prototype of een nieuwe werkwijze. Tot slot moet het onderzoek een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs leveren.

RAAK-publiek subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 per aanvraag. Alle partners in het onderzoek, inclusief de hogeschool, dragen minimaal 50% van het onderzoeksbudget bij. De totale projectomvang kan dus maximaal € 600.000 bedragen. Het is mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen voor de RAAK-publiek subsidie.

Advies of ondersteuning

Bent u benieuwd naar de subsidiekansen van RAAK-publiek of vergelijkbare regelingen? Of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor RAAK-publiek? Neem vrijblijvend contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: