OWE subsidie

Voor wat?

De realisatie van elektrolysers voor productie van waterstof uit hernieuwbare energie

Wanneer aanvragen?

Een tweede openstelling in 2024

Budget

€ 245,6 miljoen

Advies over OWE subsidie

De Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE subsidie) opent in 2024 voor aanvragen. Deze subsidie ondersteunt de bouw van waterstoffabrieken (elektrolysers) met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt in Nederland. Dit moet bijdragen aan de realisatie van een elektrolysecapaciteit van 4 gigawatt in 2030. Er is nu een consultatie gestart voor geïnteresseerde bedrijven om een bod uit te brengen, de projecten met het laagste bod krijgen subsidie. Subsidie wordt alleen toegekend als het om groene waterstof gaat, oftewel waterstof gemaakt uit duurzame energie zoals wind- of zonne-energie. Het demissionaire kabinet maakt € 245,6 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten met een capaciteit van minder dan 50 megawatt én die al milieu-, omgevings- en watervergunningen hebben komen voornamelijk in aanmerking voor subsidie. Heeft u dit niet? Dan bieden latere tenders nog eventuele mogelijkheden voor uw projecten.

Hoe werkt de OWE subsidie?

De subsidie werkt met een investeringsdeel en een exploitatiedeel. Het investeringsdeel is subsidie voor de investeringskosten van de productie-installatie. En het exploitatiedeel vergoedt het verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor opwek van waterstof op aardgas (ook wel SMR genoemd).

Het investeringsdeel

Het investeringsdeel vergoedt de kosten die nodig zijn voor het realiseren van uw productie-installatie. Het maximale subsidiebedrag hangt af hoe groot uw bedrijf is. Bijvoorbeeld:

 • Machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen: elektrolyser, waterstofzuivering, gas-/vloeistofscheider, koelapparatuur, bescheiden waterstofopslag van maximaal 24 uur productie, apparatuur voor aansturing, meting van productie en veiligheid;
 • Batterij-opslagsysteem (maximaal 1 megawatt en maximaal 2 megawattuur per megawatt inputvermogen elektrolyser);
 • Kosten voor projectengineering, project development en leges (als deze kosten zijn geactiveerd op de balans);
 • Investeringskosten in gebouwen en grond (alleen voor de waterstofproductie-installatie);
 • Materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw;
 • De aanleg van infrastructuur (alleen voor het aansluiten van de elektrolyser).

Het subsidiebedrag:

 • Grote bedrijven met een installatie van 30 megawatt of meer: maximaal 40% van het verschil tussen de subsidiabele kosten en de kosten van een referentie-investering (een installatie op aardgas met het hetzelfde vermogen);
 • Grote bedrijven met een installatie minder dan 30 megawatt: 40% subsidie;
 • Middelgrote bedrijven: 50% subsidie;
 • Kleine bedrijven: 60% subsidie.

Het exploitatiedeel

Het exploitatiedeel is te vergelijken met de SDE++ subsidie. De kosten voor de productie van hernieuwbare waterstof zijn hoger dan de kosten uit een stoommethaanreforminstallatie (SMR) op aardgas. Dit is daarom vaak niet winstgevend. De OWE-subsidie vergoedt de ‘onrendabele top’. De looptijd van de exploitatiesubsidie ligt tussen de 7 jaar en 15 jaar.

U krijgt subsidie per geproduceerde kilogram waterstof. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare waterstof en een correctiebedrag. Dit correctiebedrag bestaat uit de vermeden kosten voor het produceren van waterstof met een SMR op aardgas. Stijgen de vermeden kosten doordat de gasprijs stijgt? Dan ontvangt u minder subsidie. Dalen de vermeden kosten? Dan ontvangt u meer subsidie.

OWE-openstelling 2024: internetconsultatie voor toetsen van wijzigingen

In 2024 vindt een tweede openstellingsronde van de OWE subsidie plaats. Voornemens is dit in april 2024. Voor deze tweede openstellingsronde heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verschillende wijzigingen voorgesteld, waaronder:

 • Een verhoging van het maximale investeringssubsidiebedrag van 40% naar 80% van subsidiabele kosten van realisatie van een waterstofproductie-installatie;
 • Een wijziging van de maximale looptijd van het exploitatiedeel van de subsidie van 7 tot 15 jaar naar 5 tot 10 jaar;
 • Het vereisen van een bankgarantie voor projecten die € 100 miljoen of meer subsidie aanvragen;
 • Rangschikking van de aanvragen.

Daarnaast zijn er meer voorgestelde wijzigingen waarvan het EZK de visie van marktpartijen wil meenemen om de voorgestelde wijzigingen voor te leggen aan de Europese Commissie. Wilt u uw mening geven over deze wijzigingen via de internetconsultatie? Dat kan hier.

OWE subsidie aanvragen in 2024

Wilt u de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse aanvragen in 2024? Neem dan contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten adviseren u graag over deze en andere regelingen die mogelijk interessant zijn voor de realisatie van uw waterstofproject.

contact

Heeft u advies nodig over deze regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: