OWE subsidie

Voor wat?

De realisatie van elektrolysers voor productie van waterstof uit hernieuwbare energie

Wanneer aanvragen?

30 november t/m 14 december 2023

Budget

€ 245,6 miljoen

Advies over OWE subsidie

De Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE subsidie) opent naar verwachting in oktober. Deze subsidie ondersteunt de bouw van waterstoffabrieken (elektrolysers) met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt in Nederland. Dit moet bijdragen aan de realisatie van een elektrolysecapaciteit van 4 gigawatt in 2030. Er is nu een consultatie gestart voor geïnteresseerde bedrijven om een bod uit te brengen, de projecten met het laagste bod krijgen subsidie. Subsidie wordt alleen toegekend als het om groene waterstof gaat, oftewel waterstof gemaakt uit duurzame energie zoals wind- of zonne-energie. Het demissionaire kabinet maakt € 245,6 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten met een capaciteit van minder dan 50 megawatt én al milieu-, omgevings- en watervergunningen hebben komen voornamelijk in aanmerking subsidie. Heeft u dit niet? Dan bieden latere tenders nog eventuele mogelijkheden voor uw projecten.

Hoe werkt de OWE subsidie?

De subsidie werkt met een investeringsdeel en een exploitatiedeel. Het investeringsdeel is subsidie voor de investeringskosten van de productie-installatie. En het exploitatiedeel vergoedt het verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor opwek van waterstof op aardgas (ook wel SMR genoemd).

Het investeringsdeel

Het investeringsdeel vergoedt de kosten die nodig zijn voor het realiseren van uw productie-installatie. Het maximale subsidiebedrag hangt af hoe groot uw bedrijf is. Bijvoorbeeld:

  • Machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen: elektrolyser, waterstofzuivering, gas-/vloeistofscheider, koelapparatuur, bescheiden waterstofopslag van maximaal 24 uur productie, apparatuur voor aansturing, meting van productie en veiligheid;
  • Batterij-opslagsysteem (maximaal 1 megawatt en maximaal 2 megawattuur per megawatt inputvermogen elektrolyser);
  • Kosten voor projectengineering, project development en leges (als deze kosten zijn geactiveerd op de balans);
  • Investeringskosten in gebouwen en grond (alleen voor de waterstofproductie-installatie);
  • Materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw;
  • De aanleg van infrastructuur (alleen voor het aansluiten van de elektrolyser).

Het subsidiebedrag:

  • Grote bedrijven met een installatie van 30 megawatt of meer: maximaal 40% van het verschil tussen de subsidiabele kosten en de kosten van een referentie-investering (een installatie op aardgas met het hetzelfde vermogen);
  • Grote bedrijven met een installatie minder dan 30 megawatt: 40% subsidie;
  • Middelgrote bedrijven: 50% subsidie;
  • Kleine bedrijven: 60% subsidie.

Het exploitatiedeel

Het exploitatiedeel is te vergelijken met de SDE++ subsidie. De kosten voor de productie van hernieuwbare waterstof zijn hoger dan de kosten uit een stoommethaanreforminstallatie (SMR) op aardgas. Dit is daarom vaak niet winstgevend. De OWE-subsidie vergoedt de ‘onrendabele top’. De looptijd van de exploitatiesubsidie ligt tussen de 7 jaar en 15 jaar.

U krijgt subsidie per geproduceerde kilogram waterstof. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare waterstof en een correctiebedrag. Dit correctiebedrag bestaat uit de vermeden kosten voor het produceren van waterstof met een SMR op aardgas. Stijgen de vermeden kosten doordat de gasprijs stijgt? Dan ontvangt u minder subsidie. Dalen de vermeden kosten? Dan ontvangt u meer subsidie.

OWE subsidie aanvragen in 2023

De subsidie opent op 30 november 2023. Wilt u de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse aanvragen? Neem dan contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten adviseren u graag over deze en andere regelingen die mogelijk interessant zijn voor de realisatie van uw waterstofproject.

contact

Heeft u advies nodig over deze regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: