OWE subsidie

Voor wat?

De realisatie van elektrolysers voor productie van waterstof uit hernieuwbare energie

Wanneer aanvragen?

Eind juni 2024

Budget

€ 998.330.000

Advies over OWE subsidie

De OWE subsidie (Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse) opent naar verwachting eind juni 2024 voor aanvragen. Deze subsidie ondersteunt de bouw van waterstoffabrieken (elektrolysers) in Nederland. Dit moet bijdragen aan de realisatie van een elektrolysecapaciteit van 4 gigawatt in 2030. Subsidie wordt alleen toegekend als het om groene waterstof gaat, oftewel waterstof gemaakt uit duurzame energie zoals wind- of zonne-energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt dit jaar ruim 998 miljoen beschikbaar voor het realiseren van waterstofinstallaties.

De OWE subsidie in 2024

De subsidieregeling is, de aanvraagronde van 2024, is gewijzigd. De subsidieregeling is dit jaar een stuk interessanter geworden! De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Geen maximum vermogen meer: een installatie moet minimaal 0,5 megawatt nominaal elektrisch inputvermogen hebben. Voorheen kwamen projecten groter dan 50 megawatt niet in aanmerking, maar die maximum is er in 2024 niet meer.
 • Flink meer budget: het budget is opgeschroefd naar € 998.330.000, dat is bijna een miljard(!). Eén aanvraag mag maximaal de helft van het totale budget dekken: max. van € 499.165.000 per aanvraag dus.
 • Grotere subsidiebijdrage: in 2024 wordt een groter deel van uw investeringskosten vergoed. Aanvragen krijgen tot maximaal 80% subsidie van het investeringsbedrag. Dit was voorheen 40%, of 50% voor midden- of 60% voor kleinbedrijf.
 • Exploitatiedeel sneller verdeeld: het exploitatiedeel van de subsidie wordt in de nieuwe aanvraagronde verdeeld over 5 tot 10 jaar. Voorheen was dat 7 tot 15 jaar.
 • Geen vergunning noodzakelijk: u heeft geen definitieve omgevingsvergunning meer nodig, u kunt de aanvraag van de vergunning meesturen met de subsidieaanvraag. Wel wordt uw installatie zonder de omgevingsvergunning automatisch 25% lager gerangschikt.
 • Meer tijd voor realisatie: de realisatiefase wordt verhoogd van 4 naar 5 jaar. U krijgt dus meer tijd om de installatie te bouwen.
 • Meer uitstel bij vertraging: indien de bouw vertraging oploopt krijgt u tot maximaal 2 jaar uitstel, in plaats van 1 jaar.

Hoe werkt de OWE subsidie?

De subsidie werkt met een investeringsdeel en een exploitatiedeel. Het investeringsdeel is subsidie voor de investeringskosten van de productie-installatie. En het exploitatiedeel vergoedt het verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor opwek van waterstof op aardgas (ook wel SMR genoemd).

Het investeringsdeel

Het investeringsdeel vergoedt de kosten die nodig zijn voor het realiseren van uw productie-installatie. Het maximale subsidiebedrag hangt af hoe groot uw bedrijf is. Bijvoorbeeld:

 • Machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen: elektrolyser, waterstofzuivering, gas-/vloeistofscheider, koelapparatuur, bescheiden waterstofopslag van maximaal 24 uur productie, apparatuur voor aansturing, meting van productie en veiligheid;
 • Batterij-opslagsysteem (maximaal 1 megawatt en maximaal 2 megawattuur per megawatt inputvermogen elektrolyser);
 • Kosten voor projectengineering, project development en leges (als deze kosten zijn geactiveerd op de balans);
 • Investeringskosten in gebouwen en grond (alleen voor de waterstofproductie-installatie);
 • Materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw;
 • De aanleg van infrastructuur (alleen voor het aansluiten van de elektrolyser).

Het exploitatiedeel

Het exploitatiedeel is te vergelijken met de SDE++ subsidie. De kosten voor de productie van hernieuwbare waterstof zijn hoger dan de kosten uit een stoommethaanreforminstallatie (SMR) op aardgas. Dit is daarom vaak niet winstgevend. De OWE-subsidie vergoedt de ‘onrendabele top’. De looptijd van de exploitatiesubsidie ligt tussen de 5 en 10 jaar.

U krijgt subsidie per geproduceerde kilogram waterstof. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare waterstof en een correctiebedrag. Dit correctiebedrag bestaat uit de vermeden kosten voor het produceren van waterstof met een SMR op aardgas. Stijgen de vermeden kosten doordat de gasprijs stijgt? Dan ontvangt u minder subsidie. Dalen de vermeden kosten? Dan ontvangt u meer subsidie.

OWE subsidie aanvragen in 2024

Wilt u de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse aanvragen in 2024? Neem dan contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten adviseren u graag over deze en andere regelingen die mogelijk interessant zijn voor de realisatie van uw waterstofproject.

contact

Heeft u advies nodig over deze regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: