MIT subsidie

Voor wie?

Vooruitstrevende mkb’ers

Voor wat?

Innovatieprojecten

De instrumenten

Haalbaarheidsprojecten, R&D-Samenwerkingsprojecten en Kennisvouchers

MIT subsidie aanvragen

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, beter bekend als MIT, ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Projecten kunnen variëren van kennisverwerving, het toetsen van haalbaarheid tot R&D samenwerking in de uitvoering. Er is voor alle stadia van innovatietrajecten MIT-subsidie beschikbaar: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. Direct weten of u in aanmerking komt voor MIT subsidie?

Wie komt er in aanmerking voor MIT subsidie?

Mkb’ers komen in aanmerking voor MIT subsidie als deze actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren: High Tech en ICT, Logistiek, Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energy en Biobased, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

Subsidiekansen voor innovatieve mkb’ers

De overheid hanteert een drietal instrumenten binnen de MIT om de innovatiekracht van mkb Nederland te stimuleren. Subsidie is beschikbaar voor verschillende fases van het innovatietraject:MIT instrumenten innovatietraject

Haalbaarheidsprojecten

Bedrijven kunnen in een haalbaarheidsproject de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling in kaart brengen. Eventueel aangevuld met een klein gedeelte industrieel onderzoek of ontwikkeling. Dit instrument is erg populair, daarom adviseren wij om tijdig te starten met uw subsidieaanvraag!

  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.
  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per haalbaarheidsstudie.

R&D-samenwerkingsprojecten

Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst.

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000,-.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: de beste aanvragen worden beloond.

MIT R&D voor AI-innovaties

Bent u bezig met de ontwikkeling van de nieuwste innovaties op het gebied van Artificial Intelligence (AI)? Dan is MIT R&D voor AI-innovaties wellicht interessant voor u. Projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw project moet zich richten op de inzet van Machine Learning, Supervised Learning, Unsupervised Learning of Reinforcement Learning.
  • Het is van belang dat uw project oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Daarom wordt er verwacht dat bijvoorbeeld burgers en/of werknemers zoveel mogelijk worden betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.
  • Daarnaast sluit uw innovatie aan bij één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie. Denk bijvoorbeeld aan Energie en Duurzaamheid, Cultuur en Media of Transport en Logistiek. Alle toepassingsgebieden vindt u hier.

Kennisvouchers

U kunt een kennisvoucher ter waarde van € 7.500,- (kleine vouchers) of € 22.500,- (grote vouchers) aanvragen. Hiermee kunnen mkb-ondernemers een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling.

  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.
  • De subsidie bedraagt 70% (klein) of 40% (groot) van de voucher.

Ondersteuning van dé MIT specialist van Nederland

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject! Waarom u voor Hezelburcht kiest? Wij hebben jarenlange ervaring in het aanvragen van MIT subsidie: sinds 2017 hebben we 929 MIT Haalbaarheidsprojecten en 192 MIT R&D subsidies aangevraagd.MIT subsidie track record Hezelburcht

Neem contact op

Wilt u op de hoogte blijven van de MIT subsidie? Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Wilt u direct meer weten over de subsidiemogelijkheden van de MIT-regeling voor uw organisatie? Neem dan contact op via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

gerelateerd aan deze subsidie

contact

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor MIT-subsidie? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: