MIT Haalbaarheidsprojecten

Voor wie?

Vooruitstrevende mkb’ers

Voor wat?

Haalbaarheidsprojecten

Ontwikkelingsfase (TRL)

3 – 4

Advies over deze subsidie

Wilt u de technische of economische haalbaarheid van uw projectidee in kaart brengen? Vraag dan subsidie aan vanuit het instrument Haalbaarheidsprojecten van het programma Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). U krijgt tot € 20.000,- subsidie voor de kosten van het onderzoek.

Voor wie is MIT Haalbaarheidsprojecten?

U komt in aanmerking voor MIT subsidie als u mkb’er bent en actief bent één of meer van de volgende sectoren:

  • High Tech en ICT
  • Logistiek
  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energie en Biobased
  • Life Sciences & Health
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water & Maritiem

Wat voor projecten komen in aanmerking?

U kunt vanuit dit instrument subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsproject. Dit zijn projecten waarin de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling in kaart worden gebracht. Dit instrument laat het toe om uw project eventueel aan te vullen met een klein gedeelte industrieel onderzoek of ontwikkeling.

De subsidiebijdrage van MIT Haalbaarheidsprojecten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000,- per haalbaarheidsproject.

Maak nu uw aanvraag voor MIT Haalbaarheidsprojecten gereed

Dit instrument is erg populair! De ervaring leert dat het subsidieplafond vrijwel direct op de dag van openstelling wordt overschreden. U kunt de dag van openstelling daarom beter zien als deadline. Om er zeker van te zijn dat u op tijd bent het gereedmaken en indienen van uw MIT-aanvraag schakelt u de specialisten van Hezelburcht in. Zij bieden ondersteuning bij het opstellen van een kansrijke aanvraag zodat u geen enkele subsidiekans onbenut laat. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

MIT subsidie
Gerelateerde subsidie MIT subsidie
De MIT ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern ...Lees verder

contact

Advies nodig over het aanvragen van deze subsidieregeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: