MIT Haalbaarheid

Voor wie?

Vooruitstrevende mkb’ers

Voor wat?

Haalbaarheidsprojecten

Ontwikkelingsfase (TRL)

3 – 4

Wanneer aanvragen in 2024?

Vanaf 9 april 2024

Advies over deze subsidie

Wilt u de technische of economische haalbaarheid van uw projectidee in kaart brengen? Vraag dan MIT Haalbaarheid subsidie aan van het programma Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). U krijgt tot € 20.000,- subsidie voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. De subsidie voor de MIT haalbaarheid is sinds 9 april 2024 weer open voor aanvragen.

Voor wie is de MIT Haalbaarheid?

U komt in aanmerking voor MIT Haalbaarheid als u mkb’er bent en actief bent één of meer van de volgende sectoren:

  • High Tech en ICT
  • Logistiek
  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energie en Biobased
  • Life Sciences & Health
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water & Maritiem

Wat komt in aanmerking voor MIT Haalbaarheid?

U kunt vanuit dit instrument subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsproject. Oftewel u wilt onderzoeken of uw projectidee haalbaar is. Dat kan technologisch zijn, bijvoorbeeld industrieel onderzoek of een inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners. Maar ook economisch, bijvoorbeeld een marktverkenning of concurrentieanalyse. Met dit instrument kunt u dus al een klein gedeelte industrieel onderzoek en ontwikkeling doen:MIT Haalbaarheid in een innovatieproject

De subsidiebijdrage van MIT Haalbaarheidsprojecten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000,- per haalbaarheidsproject.

Ondersteuning van dé MIT specialist van Nederland

Onze specialisten zijn zeer ervaren in het aanvragen van MIT subsidie. Sinds 2017 hebben we 929 MIT Haalbaarheidsprojecten en 192 MIT R&D subsidies aangevraagd.MIT subsidie track record Hezelburcht

Maak nu uw aanvraag voor MIT Haalbaarheid gereed

Dit instrument is erg populair! De ervaring leert dat het subsidieplafond vrijwel direct op de dag van openstelling wordt overschreden. U kunt de dag van openstelling daarom beter zien als deadline. Om er zeker van te zijn dat u op tijd bent het gereedmaken en indienen van uw MIT-aanvraag schakelt u de specialisten van Hezelburcht in. Zij bieden ondersteuning bij het opstellen van een kansrijke aanvraag zodat u geen enkele subsidiekans onbenut laat. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

MIT subsidie
Gerelateerde subsidie MIT subsidie
De MIT ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern ...Lees verder

contact

Vrijblijvend advies ontvangen over de subsidie MIT Haalbaarheidsprojecten? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: