Subsidiecoördinatie en –management

Heeft uw organisatie behoefte aan financiële ondersteuning? Hezelburcht biedt gedegen subsidiecoördinators aan voor structurele ondersteuning bij het verwerven én behouden van externe financiering in de vorm van subsidies en/of fondsen. Wij doen dit onder andere bij universiteiten, gemeenten, zorginstellingen en het bedrijfsleven.

Subsidieverwerving structureel inbedden in uw organisatie

Hezelburcht zet capaciteit en expertise in om uw organisatie te ondersteunen bij het opzetten van een aanpak waarmee er in uw organisatie structurele aandacht en hoogwaardige expertise beschikbaar is om subsidiekansen optimaal te benutten en financiële risico’s te beperken. Hezelburcht doet dit door hoogwaardige kennis en diensten te leveren, zodat de doelstellingen van onze opdrachtgevers aansluiten bij de doelstellingen van subsidiënten en fondsen. Subsidieverwerving wordt ingebed in het werkproces van uw organisatie, waarbij een vaste coördinator op wekelijkse basis:

 • fungeert als aanjager van subsidiebewustzijn bij uw medewerkers en hen informeert over financieringskansen;
 • het aanspreekpunt is voor vragen over subsidies en fondsen of over ideeën voor nieuwe projecten met subsidiepotentie;
 • adviseert over belangrijke procedurele zaken en ondersteunt bij het opstellen en indienen van subsidie- en fondsaanvragen;
 • de voortgang van alle subsidieprojecten bewaakt ten behoeve van verantwoording aan externe financiers;
 • resultaten terugkoppelt aan management en bestuur.

Onze meerwaarde

 • Altijd helder inzicht in passende subsidiemogelijkheden;
 • Optimalisatie van de subsidie-inkomsten;
 • Minimalisatie van financiële risico’s op verworven subsidies;
 • Borging van subsidiewerving in werkproces;
 • Overdracht van subsidiekennis en- vaardigheden aan medewerkers;
 • Snel inzetbare capaciteit bij spoedopdrachten.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op voor een kennismaking of aanvullende informatie.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00