Talis

Woningcorporaties hebben te maken met een ongekende opgave op het gebied van wonen, klimaat en duurzaamheid. Tegelijkertijd moet een groot deel van de woningen in het betaalbare – en meestal het sociale – segment worden gerealiseerd. Deze factoren leiden vaak automatisch tot een onrendabele businesscase op projecten. Reden genoeg om externe financieringskansen met beide handen aan te grijpen. Sinds begin 2023 helpen onze specialisten woningcorporatie Talis bij het optimaal benutten van subsidies.

Subsidies geen last, maar een kans 

Tijdens een kennismakingsgesprek tussen Hezelburcht en het subsidieteam van Talis bleek dat er bij Talis behoefte was aan een hoger subsidiebewustzijn binnen de organisatie en maximale ontzorging bij subsidie gerelateerde zaken rondom (vastgoed)projecten. Hezelburcht stelde voor om subsidiewerving een herkenbaar gezicht te geven door een vaste subsidiecoördinator te leveren die iedere dinsdag fysiek aanwezig is op het kantoor van Talis. Het primaire doel hiervan was om de grondhouding ten opzichte van subsidies te veranderen bij de verantwoordelijken (meestal projectleiders e/o projectmanagers). Om toe te werken naar een andere grondhouding waarin subsidies worden gezien als kans en niet zozeer als last.

Talis verlengt samenwerking met Hezelburcht in 2024

Het veranderen van een houding ten opzichte van subsidies binnen een organisatie is een proces wat tijd nodig heeft, maar hier is na een jaar al zeker een kanteling waarneembaar. Als gevolg daarvan wordt het missen van kansrijke subsidies op projecten tot een minimum beperkt. De laagdrempelige mogelijkheid om subsidieadvies te verkrijgen is een vondst gebleken. De wisselwerking tussen het interne subsidieteam en de door Hezelburcht geleverde subsidiecoördinatie werkt uitstekend voor beide partijen. Het afgelopen jaar is ingezet op diverse regelingen zoals de SOO of ISDE. Talis heeft dan ook besloten om de samenwerking met Hezelburcht in 2024 te willen voorzetten.

Hezelburcht heeft zich in het afgelopen jaar bewezen als een betrouwbare partner met uitgebreide kennis en expertise op het gebied van subsidies. Hun trackrecord in een relatief korte tijd van succesvolle subsidieaanvragen en projectrealisatie is indrukwekkend en biedt een duidelijke meerwaarde voor Talis. De expertise van Hezelburcht is van onschatbare waarde en zal bijdragen aan het bereiken van onze toekomstige projecten en strategische doelen - Evaluatierapport Talis

Ook een potentiële samenwerking verkennen?

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00