Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Voor wie?

Woningcorporaties, burgerinitiatieven en marktpartijen (bijvoorbeeld zorginstellingen)

Voor wat?

De bouw van ontmoetingsruimten voor 55-plussers

Subsidiebijdrage

Tot € 175.000,-

Openstelling

16 januari 2023 t/m 29 december 2023

Advies over SOO

Het leggen en behouden van sociale contacten speelt een belangrijke rol bij gezond en gelukkig oud worden. Steeds meer 55-plussers hebben daarom behoefte aan een woonvorm waar het gemakkelijk is om anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) faciliteert dit door subsidie te verlenen voor de bouw van nieuwe ontmoetingsruimten voor deze groep.

Voor wie en wat is de SOO?

Steeds meer 55-plussers willen zelfstandig blijven wonen, maar ook gemakkelijk buren ontmoeten. De oplossing: een ontmoetingsruimte én woonplek waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Wilt u zo’n ontmoetingsruimte gaan bouwen? Vraag dan SOO subsidie aan!

Deze subsidie kan aangevraagd worden door bijvoorbeeld:

  • Woningcorporaties
  • Marktpartijen, waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers
  • Burgers met eigen initiatieven

Welke kosten van de ontmoetingsruimten worden gedekt?

De subsidie kan oplopen tot wel € 175.000,-, afhankelijk van het aantal woonruimten en het oppervlak van de ontmoetingsruimte. De subsidie kan alleen gebruikt worden voor bouwkosten van een ontmoetingsruimte. Denk hierbij aan materialen, kosten voor het ontwerp van een architect en de personeelskosten van de bouwers. De subsidie kan niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld inrichtingskosten, exploitatiekosten of de kosten van de grond.

Let op: u mag op het moment van aanvragen niet al met de daadwerkelijke bouw begonnen zijn. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het ontwerpen van de ontmoetingsruimte, mogen wel al van start zijn gegaan.

Voorwaarden van de ontmoetingsruimten

Er zijn enkele voorwaarden waaraan de ontmoetingsruimte moet voldoen, zo is deze minimaal de eerste vijf jaar na oplevering:

  • Alleen bedoeld voor ontmoeting;
  • Op open, transparante en niet-discriminerende basis te gebruiken door bewoners en buurtbewoners;
  • Fysiek verbonden aan de geclusterde woonvorm of op maximaal 100 meter daarvandaan.

Ook de zogenaamde geclusterde woonvorm waarmee de ontmoetingsruimte verbonden is moet aan bepaalde voorwaarden voldoen; neem contact op voor meer informatie over deze voorwaarden.

Een aanvraag indienen voor SOO?

Geïnteresseerd in de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting? We bespreken de mogelijkheden van deze regeling en onze dienstverlening graag tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem contact op voor een kennismaking via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Advies nodig over het aanvragen van deze subsidie? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: