Domesta

Domesta is een woningcorporatie die in haar werkgebied (Zuidoost Drenthe) ongeveer 9.000 betaalbare woningen biedt aan mensen met een laag inkomen of die om andere redenen niet aan een woning kunnen komen. Domesta verbetert continue de kwaliteit van haar woningen. Duurzaamheid en het bieden van energiezuinige woningen is benoemd tot prioriteit. Voor haar gehele woningbezit is daarom een plan opgesteld om in fases investeringen te plegen die de energieprestatie van de woningen verbetert, zonder dat de huurders meer huur gaan betalen.

STEP-regeling

De Nederlandse overheid heeft in 2014 voor het stimuleren van de energieprestatie van huurwoningen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) in het leven geroepen. De subsidiebijdrage varieert tussen de € 1.500,- en € 9.500,- per verbeterde woning. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de verbetering van de energieprestatie.

In 2015 heeft de overheid de voorwaarden voor het aanvragen en verantwoorden van de STEP subsidie sterk aangescherpt en een sanctiebeleid ingevoerd. Hierdoor is het voor woningcorporaties moeilijker geworden om STEP subsidie te verkrijgen en te behouden. Ter illustratie: In het eerste deel van 2016 is bijna de helft van alle aanvragen door de overheid afgewezen. Domesta zocht een subsidie-expert die hen kon begeleiden bij het aanvraagproces met als doel om alle aanvragen goedgekeurd te krijgen, anderzijds om de hoogte van het subsidiebedrag te optimaliseren. Hezelburcht heeft veel kennis van de regeling en is de vaste subsidieadviseur voor alle projecten van Domesta met subsidiepotentie.

De adviseurs van Hezelburcht begeleidden het hele aanvraagtraject. Zij controleerden alle door ons aangemelde woningen of zij voldeden aan de verscherpte regelgeving, adviseerden om met beperkt risico een maximaal rendement te halen en verzorgden voor ons de indiening en de correspondentie met RVO. Dit heeft ertoe geleid dat al onze STEP aanvragen zonder aanvullende vragen van RVO direct positief zijn beschikt. Wij zijn heel tevreden over de wijze waarop de adviseurs van Hezelburcht deze aanvragen begeleiden - Jeroen Hengeveld, Projectcoördinator Duurzaamheid

Tot en met 2018 dient Hezelburcht de STEP aanvragen in voor nog ongeveer 1.000 huurwoningen van Domesta. In totaal levert dit naar verwachting zo’n € 2.500.000 subsidie op. In 2019 is een deel van de STEP-aanvragen her-ingediend binnen de RVV Verduurzaming door het bereiken van de budgetcap.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00