Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit

Budget

€ 5 miljard

Subsidie aanvragen?

Momenteel gesloten

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan slim gebruik van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen.

De openstellingsronde van 2021 is gesloten. Houd deze pagina goed in de gaten voor toekomstige rondes.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Welke technieken komen in aanmerking voor SDE++

Projecten met uiteenlopende technieken zijn met elkaar in competitie en alleen de ‘onrendabele top’ wordt gesubsidieerd. Voor iedere techniek is daarom een maximum ‘subsidie-intensiteit’ en een ‘correctiebedrag’ vastgesteld. Het gaat om de volgende technieken:

HoofdcategorieTechniek
Hernieuwbare elektriciteit
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra) diep
 • Zonthermie
Hernieuwbaar gas
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
CO2-arme warmte
 • Aquathermie (TEO en TEA/DEA)
 • Daglichtkas
 • E-boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp
CO2-arme productie
 • CO2-afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse

Veranderingen in 2021

Er zijn voor de openstellingsronde van de SDE++ 2021 enkele nieuwe categorieën toegevoegd. Binnen bestaande technieken is de regeling dit jaar ook opengesteld voor:

 • Aquathermie;
 • Zon-PV < 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water;
 • PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp;
 • Vergisting van biomassa en CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport).

De precieze vormgeving en voorwaarden van de categorieën moeten nog uitgewerkt worden. De berekeningen uit het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn leidend. We zullen deze pagina updaten als er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de aankomende SDE++ openstellingronde.

SDE++ subsidie aanvragen

Het budget wordt in fases opengesteld. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂ indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling van de SDE++ heeft u de mogelijkheid om uw project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan dan ook een strategische keuze zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Openstellingsronde SDE++ 2021Fasegrenzen € / ton CO₂
Fase 1: 5 oktober 09:00 uur t/m 11 oktober 2021, 17:00 uur60
Fase 2: 11 oktober 17:00 uur t/m 25 oktober 2021, 17:00 uur80
Fase 3: 25 oktober 17:00 uur t/m 8 november 2021, 17:00 uur115
Fase 4: 8 november 17:00 uur t/m 11 november 2021, 17:00 uur300

Berekening SDE++ bijdrage 2021

Hoeveel subsidie u voor de SDE++ ontvangt is afhankelijk van de marktwaarde. Jaarlijks wordt er een gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit vastgesteld. Wanneer u een SDE++ subsidievoorschot ontvangt is deze gebaseerd op het jaarlijkse gemiddelde. Afhankelijk van de definitieve correctiebedragen aan het eind van het jaar kan het zijn dat u te veel of te weinig subsidie heeft ontvangen. Dit houdt in dat bij hogere elektriciteitsprijzen en dus ook een hogere marktwaarde u een lagere SDE++ subsidie ontvangt. Andersom ontvangt u juist een hogere bijdrage als de elektriciteitsprijzen, en dus ook de marktwaarde, lager zijn dan het gemiddelde.

Heeft u in 2021 subsidie ontvangen voor de SDE++? In 2021 zijn de huidige elektriciteitsprijzen hoog en deze trend zet waarschijnlijk de aankomende maanden door. Dit betekent dat u voor 1 oktober 2021 bericht ontvangt van RVO over een negatieve bijstelling omdat u een te hoog SDE++ subsidievoorschot heeft ontvangen.

Vergroot uw kans van slagen

Om uw slaagkans te kunnen vergroten is marktinzicht relevant. Hezelburcht heeft een marktverkenning uitgevoerd en kan u van strategisch advies voorzien. Bovendien maakt uw SDE++ aanvraag pas een kans als aan alle voorwaarden is voldaan en alle verplichte bijlagen volledig en correct zijn ingevuld. Met de ervaring van onze specialisten vergroot u de kans van slagen en bereikt u maximaal projectrendement. Neem contact op, wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Toets uw projectideePersoonlijk advies?

Contact

Ontdek hoe u uw organisatie kunt verduurzamen. Onze specialisten bekijken graag hoe u voor SDE++ subsidie in aanmerking komt. Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.