Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit

Budget

€ 5 miljard

Subsidie aanvragen?

Vanaf 5 oktober t/m 11 november 2021

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan slim gebruik van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen.

De SDE++ zal vanaf 5 oktober 2021 tot en met 11 november 2021 weer open zijn voor aanvragen! Net als voor de ronde in 2020 zal er ook voor deze ronde een budget van € 5 miljard beschikbaar zijn.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Welke technieken komen in aanmerking voor SDE++

Projecten met uiteenlopende technieken zijn met elkaar in competitie en alleen de ‘onrendabele top’ wordt gesubsidieerd. Voor iedere techniek is daarom een maximum ‘subsidie-intensiteit’ en een ‘correctiebedrag’ vastgesteld. Het gaat om de volgende technieken:

HoofdcategorieTechniek
Hernieuwbare elektriciteit
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra) diep
 • Zonthermie
Hernieuwbaar gas
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
CO2-arme warmte
 • Aquathermie (TEO en TEA/DEA)
 • Daglichtkas
 • E-boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp
CO2-arme productie
 • CO2-afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse

Veranderingen in 2021

Er zijn voor de openstellingsronde van de SDE++ 2021 enkele nieuwe categorieën toegevoegd. Binnen bestaande technieken is de regeling dit jaar ook opengesteld voor:

 • Aquathermie;
 • Zon-PV < 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water;
 • PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp;
 • Vergisting van biomassa en CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport).

De precieze vormgeving en voorwaarden van de categorieën moeten nog uitgewerkt worden. De berekeningen uit het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn leidend. We zullen deze pagina updaten als er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de aankomende SDE++ openstellingronde.

SDE++ subsidie aanvragen

Het budget wordt in fases opengesteld. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂ indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling van de SDE++ heeft u de mogelijkheid om uw project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan dan ook een strategische keuze zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Openstellingsronde SDE++ 2021Fasegrenzen € / ton CO₂
Fase 1: 5 oktober 09:00 uur t/m 11 oktober 2021, 17:00 uur60
Fase 2: 11 oktober 17:00 uur t/m 25 oktober 2021, 17:00 uur80
Fase 3: 25 oktober 17:00 uur t/m 8 november 2021, 17:00 uur115
Fase 4: 8 november 17:00 uur t/m 11 november 2021, 17:00 uur300

Vergroot uw kans van slagen

Om uw slaagkans te kunnen vergroten is marktinzicht relevant. Hezelburcht heeft een marktverkenning uitgevoerd en kan u van strategisch advies voorzien. Bovendien maakt uw SDE++ aanvraag pas een kans als aan alle voorwaarden is voldaan en alle verplichte bijlagen volledig en correct zijn ingevuld. Met de ervaring van onze specialisten vergroot u de kans van slagen en bereikt u maximaal projectrendement. Neem contact op, wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Toets uw projectideePersoonlijk advies?

Contact

Ontdek hoe u uw organisatie kunt verduurzamen. Onze specialisten bekijken graag hoe u voor SDE++ subsidie in aanmerking komt. Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00