Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit

Budget

€ 5 miljard

Subsidie aanvragen?

Momenteel gesloten

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan slim gebruik van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen.

De SDE++ was – middels een gefaseerde openstelling – open voor aanvragen van 24 november tot en met 17 december 2020. U kunt geen aanvragen meer indienen. Er was in 2020 € 5 miljard beschikbaar.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Welke technieken komen in aanmerking voor SDE++

Projecten met uiteenlopende technieken zijn met elkaar in competitie en alleen de ‘onrendabele top’ wordt gesubsidieerd. Voor iedere techniek is daarom een maximum ‘subsidie-intensiteit’ en een ‘correctiebedrag’ vastgesteld. Voor de 2020 openstelling gaat het om de volgende technieken:

HoofdcategorieTechniek
Hernieuwbare elektriciteit
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie
Hernieuwbaar gas
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
CO2-arme warmte
 • Aquathermie (TEO en TEA/DEA)
 • Daglichtkas
 • E-boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp
CO2-arme productie
 • CO2-afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse

SDE++ subsidie aanvragen | momenteel gesloten

Het budget wordt in fases opengesteld. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂ indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling van de SDE++ heeft u de mogelijkheid om uw project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan dan ook een strategische keuze zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Tijdschema SDE++ openstelling 2020Fasegrenzen € / ton CO₂
Fase 1: 24 november t/m 30 november65
Fase 2: 30 november t/m 7 december85
Fase 3: 7 december t/m 14 december180
Fase 4: 14 december t/m 17 december300

Let op! De SDE++ is gesloten. Mocht deze opnieuw opengesteld worden, dan zullen wij deze pagina updaten.

Vergroot uw kans van slagen

Om uw slaagkans te kunnen vergroten is marktinzicht relevant. Hezelburcht heeft een marktverkenning uitgevoerd en kan u van strategisch advies voorzien. Bovendien maakt uw SDE++ aanvraag pas een kans als aan alle voorwaarden is voldaan en alle verplichte bijlagen volledig en correct zijn ingevuld. Met de ervaring van onze specialisten vergroot u de kans van slagen en bereikt u maximaal projectrendement. Neem contact op, wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Toets uw projectideePersoonlijk advies?

Contact

Wij staan u graag te woord! Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00