Innovation Fund

Voor wie?

(samenwerkende) bedrijven

Voor wat?

Koolstofarme innovaties

Budget 2020-2030

 10 miljard

Wanneer aanvragen?

Deadline voor kleinschalige projecten: 19 september 2023

Advies over Innovation Fund

Bent u, alleen of in samenwerking met andere partijen, bezig met het opzetten van een innovatieproject gericht op koolstofarme technologieën? Vraag dan subsidie aan vanuit het Europese Innovation Fund voor groot- of kleinschalige (demonstratie)projecten met baanbrekende CO2-reducerende of koolstofarme technologieën. Zowel individuele ondernemingen als (multinationale) consortia kunnen een aanvraag indienen.

Focusgebieden van het Innovation Fund

Het Innovation Fund is beschikbaar voor individuele ondernemingen en (multinationale) consortia met projecten die focussen op (minimaal) één van de onderstaande gebieden: 

 • Carbon Capture, Utilsation and Storage (CCUS), ofwel het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2; 
 • Koolstofarme technologieën/processen binnen de energieindustrie; 
 • Het genereren van hernieuwbare energie; 
 • Het opslaan van energie. 

Uw project…

 • Toont aan hoe effectief deze is in het tegengaan van GHG-uitstoot; 
 • Wordt gezien als zeer innovatief; 
 • Heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt;
 • Wordt getest op schaalbaarheid;
 • Wordt getest op kostenefficiëntie. 

Projecten die voldoen aan de eerste twee vereisten (tegengaan van GHG-uitstoot en mate van innovativiteit), maar niet volwassen genoeg zijn, kunnen in aanmerking komen voor projectontwikkeling-ondersteuning (PDA). 

Wat voor projecten komen in aanmerking?

Aanvragen kunnen ingediend voor twee type projecten: grote en kleinschalige investeringsprojecten.

Grootschalige investeringsprojecten

Grootschalige investeringensprojecten hebben een kapitaaluitgave (CAPEX) van meer dan € 7,5 miljoen. U kunt voor dit soort projecten de volgende subsidiebijdrage verwachten:

 • Tot maximaal 60% van de extra kapitale en operationele kosten worden gefinancierd door middel van het Innovation Fund 
 • Het is mogelijk om de subsidie flexibel te laten uitbetalen op basis van aangewezen mijlpalen 
 • Tot 40% van de totale subsidie kan vooraf uitbetaald worden tijdens projectvoorbereidingen op basis van vooraf afgesproken mijlpalen. 

Kleinschalige investeringsprojecten

U kunt subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten met een CAPEX van minder dan € 7,5 miljoen. De interessegebieden en criteria zijn hetzelfde als voor de grootschalige projecten, maar de berekeningsmethode van de CO2-reductie is vereenvoudigd en het subsidiebedrag bedraagt maximaal 60% van de CAPEX/investeringskosten van het project.

Over het Innovation Fund

Het Innovation Fund is een van Europa’s grootste programma’s gericht op het demonstreren van innovatieve koolstofarme technologieën. Door het ondersteunen en stimuleren van succesvolle en innovatieve ontwikkelingen die daadwerkelijk op de markt worden gebracht steunt het Innovation Fund de visie van de Europese Commissie: het realiseren van een klimaatneutraal Europa in 2050.  

Bron: Europese Commissie

Kernwaarde: Vermijden van CO2-uitstoot 

Een kernwaarde van het programma is dan ook het vermijden van CO2-uitstoot. Hiervoor worden berekeningen met betrekking tot het vermijden van CO2-uitstoot vergeleken met voorbeeldscenario’s die gebaseerd zijn op referentiepunten van het EU ETS of vergelijkbare projecten. Uw project moet er daarom in ieder geval voor zorgen dat deze, op basis van de toegepaste berekeningen, minimaal 75% CO2-uitstoot vermijding weet te realiseren. 

Meer informatie of interesse in een Innovation Fund subsidieaanvraag? 

Wilt u meer weten over het Innovation Fund en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u meer te weten komen over onze diensten? Schakel de specialisten van Hezelburcht in voor advies en ondersteuning! Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Innovation Fund
Gerelateerde subsidie Innovation Fund
Het Europese Innovation Fund ondersteunt innovatieprojecten gericht op koolstofarme technologieën. ...Lees verder

contact

Wilt u de mogelijkheden van het Innovation Fund verkennen? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: