Mijn Hezelburcht Menu

Innovation Fund

Op aansporen van de Europese Commissie (EC) dictoraat-generaal Klimaatactie (DG CLIMA) en uitgevoerd door de Innovation and Networks Executive Agency (INEA), is het nieuwe financieringsinstrument Innovation Fund opgericht. Centraal staat het ondersteunen van grootschalige demonstraties van baanbrekende CO2-reducerende/koolstofarme technologieën.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Missie van het Innovation Fund

Het doel van het fonds is het steunen van de visie van de EC in het realiseren van een klimaat-neutraal Europa in 2050. Dit willen zij bereiken door het stimuleren van succesvolle en innovatieve ontwikkelingen die ook daadwerkelijk op markt worden gebracht.

Budget van € 1 miljard budget

Met een budget van meer dan € 1 miljard biedt het Innovation Fund financiële steun bij het tegengaan van broeikasgassen (GHG) ten behoeve van een schonere, duurzamere wereld.

Het budget van het fonds wordt verstrekt door het Europees Systeem voor Emissiehandel (EU ETS). Vanaf dit jaar worden er tot en met 2030 450 miljoen vergunningen geveild. Het budget wordt daarnaast aangevuld met niet uitbestede fondsen uit het NER300-programma. Hierdoor zou het totale budget in de komende tien jaar kunnen groeien tot meer dan € 10 miljard, dit hangt echter af van de ontwikkelingen rondom de koolstofprijzen. In het beste geval stijgen deze prijzen, waardoor het Innovation Fund budget ook hoger uit zal vallen.

Innovation Fund image

Bron: EC Europa 2020

Voorgestelde vereisten Innovation Fund

Het fonds zal beschikbaar worden gesteld aan projecten met een focus op:

 • Carbon Capture, Utilsation and Storage (CCUS), ofwel het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO
 • Koolstofarme technologieën/processen binnen de energie industrie.
 • Het genereren van hernieuwbare energie.
 • Het opslaan van energie.

Projecten die aan de volgende vereisten voldoen kunnen een aanvraag indienen bij het Innovation Fund.

Uw project:

 • Toont aan hoe effectief deze is in het tegengaan van GHG-uitstoot .
 • Wordt gezien als zeer innovatief.
 • Heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt.
 • Wordt getest op schaalbaarheid.
 • Wordt getest op kostenefficiëntie.

Projecten waarvoor een volledige aanvraag is ingediend, komen in aanmerking voor het fonds. Projecten die voldoen aan de eerste twee vereisten (tegengaan van GHG uitstoot en mate van innovativiteit), maar niet volwassen genoeg zijn, kunnen in aanmerking komen voor projectontwikkeling-ondersteuning (PDA).

Wie kan subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen ingediend worden door individuele ondernemingen alsmede multinationale consortia.

Kernwaarde: Vermijden van CO2-uitstoot

Berekeningen met betrekking tot het vermijden van CO2-uitstoot zullen hoogstwaarschijnlijk vergeleken worden met voorbeeldscenario’s die gebaseerd zijn op referentiepunten van het EU ETS of vergelijkbare projecten. Projecten moeten er in ieder geval voor zorgen dat ze op basis van deze berekeningen minimaal 75% CO2-uitstoot vermijding weten te behalen.

Innovation Fund aanvraagproces image

Bron: EC Europa 2020

Benieuwd of uw project voldoet aan de vereisten? Bel ons op 088 495 20 00 of neem contact op via het contact formulier.

Contact

Verdeling van het budget

 • Tot maximaal 60% van de extra kapitale en operationele kosten worden gefinancierd door middel van het Innovatie Fonds
 • Het is mogelijk om de subsidie flexibel te laten uitbetalen op basis van aangewezen mijlpalen
 • Tot 40% van de totale subsidie kan vooraf uitbetaald worden tijdens projectvoorbereidingen op basis van vooraf afgesproken mijlpalen.

Let op: indien het project niet de verwachte resultaten behaalt, dan behoudt INEA het recht om de subsidie in te trekken.

Innovation Fund budget image

Bron: EC Europa 2020

Verwacht budget voor 2020

De eerste call staat gepland voor juni 2020 met een verwacht budget van € 1 miljard. In principe is het fonds beschikbaar voor projecten met een investeringsomvang van maximaal € 7.5 miljoen. Voor de eerste call komen echter alleen projecten met een investeringsomvang van groter dan € 7.5 miljoen in aanmerking. Hezelburcht houdt u via deze pagina op de hoogte wanneer er meer informatie wordt bekendgemaakt.

Er wordt veel animo verwacht voor de call, het is daarom slim om ruim op tijd te checken of uw project aan alle vereisten voldoet. Hezelburcht kan u helpen bij de voorbereiding, ontwikkeling, profilering en het indienen van de subsidieaanvraag.

Meer informatie of interesse in een subsidieaanvraag?

Wilt u meer weten over het Innovation Fund en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op met onze European Affairs experts voor meer informatie!

contact

Wilt u meer weten over het Innovation Fund? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00