Innovation Fund

Voor wie?

(samenwerkende) bedrijven

Voor wat?

Koolstofarme innovaties

Budget 2020-2030

 10 miljard

Wanneer aanvragen?

Momenteel gesloten

Bent u, alleen of in samenwerking met andere partijen, bezig met het opzetten van een innovatieproject gericht op koolstofarme technologieën? Vraag dan subsidie aan vanuit het Europese Innovation Fund voor groot- of kleinschalige (demonstratie)projecten met baanbrekende CO2-reducerende of koolstofarme technologieën. Zowel individuele ondernemingen als (multinationale) consortia kunnen een aanvraag indienen.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Over het Innovation Fund

Het Innovation Fund is een van Europa’s grootste programma’s gericht op het demonstreren van innovatieve koolstofarme technologieën. Door het ondersteunen en stimuleren van succesvolle en innovatieve ontwikkelingen die daadwerkelijk op de markt worden gebracht steunt het Innovation Fund de visie van de Europese Commissie: het realiseren van een klimaatneutraal Europa in 2050.  

Kernwaarde: Vermijden van CO2-uitstoot 

Een kernwaarde van het programma is dan ook het vermijden van CO2-uitstoot. Hiervoor worden berekeningen met betrekking tot het vermijden van CO2-uitstoot vergeleken met voorbeeldscenario’s die gebaseerd zijn op referentiepunten van het EU ETS of vergelijkbare projecten. Uw project moet er daarom in ieder geval voor zorgen dat deze, op basis van de toegepaste berekeningen, minimaal 75% CO2-uitstoot vermijding weet te realiseren. 

Focusgebieden van het fonds

Het Innovation Fund is beschikbaar voor individuele ondernemingen en (multinationale) consortia met projecten die focussen op (minimaal) één van de onderstaande gebieden: 

 • Carbon Capture, Utilsation and Storage (CCUS), ofwel het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO; 
 • Koolstofarme technologieën/processen binnen de energieindustrie; 
 • Het genereren van hernieuwbare energie; 
 • Het opslaan van energie. 

Uw project:

 • Toont aan hoe effectief deze is in het tegengaan van GHG-uitstoot; 
 • Wordt gezien als zeer innovatief; 
 • Heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt;
 • Wordt getest op schaalbaarheid;
 • Wordt getest op kostenefficiëntie. 

Projecten die voldoen aan de eerste twee vereisten (tegengaan van GHG-uitstoot en mate van innovativiteit), maar niet volwassen genoeg zijn, kunnen in aanmerking komen voor projectontwikkeling-ondersteuning (PDA). 

Wat voor projecten komen in aanmerking?

Aanvragen kunnen ingediend voor twee type projecten: grote en kleinschalige investeringsprojecten.

Grootschalige investeringsprojecten

Subsidiebijdrage:

 • Tot maximaal 60% van de extra kapitale en operationele kosten worden gefinancierd door middel van het Innovation Fund 
 • Het is mogelijk om de subsidie flexibel te laten uitbetalen op basis van aangewezen mijlpalen 
 • Tot 40% van de totale subsidie kan vooraf uitbetaald worden tijdens projectvoorbereidingen op basis van vooraf afgesproken mijlpalen. 

Indien het project niet de verwachte resultaten behaalt, dan behoudt INEA het recht om de subsidie in te trekken. 

Kleinschalige investeringsprojecten

U kunt subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten met een CAPEX van minder dan € 7,5 miljoen. De interessegebieden en criteria zijn hetzelfde als voor de grootschalige projecten, maar de berekeningsmethode van de CO2-reductie is vereenvoudigd en het subsidiebedrag bedraagt maximaal 60% van de CAPEX/investeringskosten van het project.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Bron: Europese Commissie

Budget voor het Innovation Fund

Het budget van het fonds wordt verstrekt door het Europees Systeem voor Emissiehandel (EU ETS). Van 2020 tot en met 2030 worden er 450 miljoen vergunningen geveild. Daarnaast wordt het budget aangevuld met nietuitbestede fondsen uit het NER300-programma. Hierdoor zou het totale budget in de komende tien jaar kunnen groeien tot meer dan € 10 miljard. Dit hangt echter af van de ontwikkelingen rondom de koolstofprijzen. In het beste geval stijgen deze prijzen, waardoor het budget van het Innovation Fund ook hoger uit zal vallen. 

Innovation Fund image

Bron: EC Europa 2020

Meer informatie of interesse in een Innovation Fund subsidieaanvraag? 

Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Blijf op de hoogte van nieuwe oproepen van het Innovation Fund in 2021 door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Wilt u meer weten over het Innovation Fund en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op met onze specialisten voor meer informatie over deze regeling of onze dienstverlening! 

Neem contact op

 

contact

Wilt u meer weten over het Innovation Fund? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van het Innovation Fund

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00