Innovation Fund

Voor wie?

(samenwerkende) bedrijven

Voor wat?

Koolstofarme innovaties

Budget tweede call

 100 miljoen

Wanneer aanvragen?

Momenteel gesloten

Grootschalige (demonstratie)projecten met baanbrekende CO2-reducerende of koolstofarme technologieën komen via het Europese Innovation Fund in aanmerking voor subsidie. Zowel individuele ondernemingen als (multinationale) consortia kunnen een aanvraag indienen.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Aanvragen van Innovation Fund

Het Innovation Fund is beschikbaar voor individuele ondernemingen en (multinationale) consortia met projecten die focussen op (minimaal) één van de onderstaande gebieden: 

 • Carbon Capture, Utilsation and Storage (CCUS), ofwel het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO; 
 • Koolstofarme technologieën/processen binnen de energieindustrie; 
 • Het genereren van hernieuwbare energie; 
 • Het opslaan van energie. 

Uw project:

 • Toont aan hoe effectief deze is in het tegengaan van GHG-uitstoot; 
 • Wordt gezien als zeer innovatief; 
 • Heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt;
 • Wordt getest op schaalbaarheid;
 • Wordt getest op kostenefficiëntie. 

Projecten die voldoen aan de eerste twee vereisten (tegengaan van GHG-uitstoot en mate van innovativiteit), maar niet volwassen genoeg zijn, kunnen in aanmerking komen voor projectontwikkeling-ondersteuning (PDA). 

Eerste call Innovation Fund | gesloten

De eerste call sloot op 29 oktober 2020. Deze eerste openstelling had een budget van € 1 miljard en richtte zich alleen op grotere investeringsprojecten (groter dan € 7,5 miljoen). 

De subsidiebijdrage

 • Tot maximaal 60% van de extra kapitale en operationele kosten worden gefinancierd door middel van het Innovation Fund 
 • Het is mogelijk om de subsidie flexibel te laten uitbetalen op basis van aangewezen mijlpalen 
 • Tot 40% van de totale subsidie kan vooraf uitbetaald worden tijdens projectvoorbereidingen op basis van vooraf afgesproken mijlpalen. 

Indien het project niet de verwachte resultaten behaalt, dan behoudt INEA het recht om de subsidie in te trekken. 

Tweede call Innovation Fund voor kleinschalige projecten | gesloten

De tweede call van het Innovation Fund was van 1 december 2020 tot en met 10 maart 2021 open voor aanvragen. Deze call was open voor kleinschaligere projecten met een CAPEX van minder dan € 7,5 miljoen) en had een budget van € 100 miljoen. Hoewel de interessegebieden en criteria onveranderd bleven, was de berekeningsmethode van de CO2-reductie vereenvoudigd en bedroeg het subsidiebedrag maximaal 60% van de CAPEX/investeringskosten van het project.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Bron: Europese Commissie

Over het Innovation Fund

Door het ondersteunen en stimuleren van succesvolle en innovatieve ontwikkelingen die daadwerkelijk op de markt worden gebracht steunt het Innovation Fund de visie van de Europese Commissie: het realiseren van een klimaatneutraal Europa in 2050.  

Kernwaarde: Vermijden van CO2-uitstoot 

Berekeningen met betrekking tot het vermijden van CO2-uitstoot worden hoogstwaarschijnlijk vergeleken met voorbeeldscenario’s die gebaseerd zijn op referentiepunten van het EU ETS of vergelijkbare projecten. Projecten moeten er in ieder geval voor zorgen dat ze op basis van deze berekeningen minimaal 75% CO2-uitstoot vermijding weten te realiseren. 

Budget van het fonds

Het budget van het fonds wordt verstrekt door het Europees Systeem voor Emissiehandel (EU ETS). Van 2020 tot en met 2030 worden er 450 miljoen vergunningen geveild. Daarnaast wordt het budget aangevuld met nietuitbestede fondsen uit het NER300-programma. Hierdoor zou het totale budget in de komende tien jaar kunnen groeien tot meer dan € 10 miljard. Dit hangt echter af van de ontwikkelingen rondom de koolstofprijzen. In het beste geval stijgen deze prijzen, waardoor het budget van het Innovation Fund ook hoger uit zal vallen. 

Innovation Fund image

Bron: EC Europa 2020

Meer informatie of interesse in een subsidieaanvraag? 

Wilt u meer weten over het Innovation Fund en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op met onze specialisten voor meer informatie! 

Neem contact op

 

contact

Wilt u meer weten over het Innovation Fund? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00