Horizon 2020 Energy Info Days

Afgelopen week vonden de Horizon 2020 Energy Info Days plaats in Brussel. Horizon 2020 is het grootste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Onze European Affairs Managers Hager Bassyouni en Jeroen Plantinga waren hierbij aanwezig. Graag delen wij de belangrijkste informatie met u!

Hezelburcht was aanwezig bij de Energy Info Days

Tijdens de informatiedagen werd aandacht besteed aan de subsidieoproepen die in de tweede helft van 2019 en in 2020 worden geopend op het gebied van veilige, schone en efficiënte energie.

Hager en Jeroen deel aan verschillende sessies met thema’s als hernieuwbare transportbrandstoffen en circulaire economie (Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion). De sessies hadden betrekking op de aankomende calls die voortvloeien uit het Horizon 2020 werkprogramma 2018-2020. Daarnaast namen de EU Affairs Managers deel aan het Brokerage Event, georganiseerd door de Horizon 2020 Energy National Contact Points.Energy Info Days

Energietransitie | doelstellingen van Europa

De drijvende krachten achter de wereldwijde energietransitie vormen de overeenkomst van Parijs (COP21) en de Europese doelstellingen. De lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn het eens geworden over de volgende doelstellingen:

 • Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20%;
 • Het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie (tenminste 20% van de totale energieconsumptie);
 • Het behalen van een energiebesparing van 20%;
 • Een aandeel van 10% hernieuwbare energie in de transportsector van alle EU-landen.

De EU heeft haar 2020-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen al behaald en ligt goed op schema om ook andere doelstellingen te behalen. De EU heeft dit resultaat mogelijk gemaakt door middel van een breed ingestoken klimaat- en energiebeleid, alsmede steunregelingen en financieringsinstrumenten. Een van deze instrumenten is het Horizon 2020 werkprogramma 2018-2020 onder de Societal Challenge 3 – ‘veilige, schone en efficiënte energie’.

Horizon 2020 Energy calls

De Horizon 2020 Energy calls hebben betrekking op verschillende thema’s, waaronder:

 • Energy efficiency
 • Buildings in energy transition;
 • Global leadership in renewables;
 • Smart en clean energy for consumers;
 • Smart citizen-centred energy system;
 • Clean energy islands;
 • Smart cities and communities;
 • Next-Generation Batteries;
 • Smart airports;
 • Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power plants and carbon intensive industries.

Heeft u een project(plan)? Grijp dan komende tijd uw kans! Deze calls zijn immers de laatste mogelijkheid voor subsidie binnen het huidige Horizon 2020 programma, dat loopt tot 2021. Vanaf 2021 wordt Horizon 2020 opgevolgd door Horizon Europe.

Budget en subsidiebijdrage

Het budget voor de komende energy calls bedraagt € 623 miljoen (tot 2021). De subsidiebijdrage is afhankelijk van de call en varieert tussen de 70% – 100% van de subsidiabele projectkosten.

Procedure

De openstellingen c.q. deadlines verschillen per call. De eerste calls openen rond oktober 2019. RVO heeft in april 2019 een overzicht gemaakt van alle aankomende calls inclusief deadlines (zie pagina 28 voor het onderwerp energie).

Advies of ondersteuning bij uw subsidieaanvraag?

Indien uw organisatie geïnteresseerd is in deelname binnen de energy call, dan is het van belang om tijdig te beginnen met het vormen van een consortium. Een consortium bestaat uit ten minste drie partijen uit verschillende Europese / geassocieerde landen.

Hezelburcht heeft ruime ervaring met het opstellen en coördineren van Horizon 2020 aanvragen. Met onze ondersteuning wordt de kans vergroot dat uw project subsidie ontvangt. Wij zijn goed op de hoogte van de wensen van de beoordelaars en helpen u graag bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Ook kunnen onze specialisten zorgdragen voor de administratieve werkzaamheden voor én na de toekenning van de subsidie.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over dit event en de laatste subsidieoproepen van het Horizon programma? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00