De nieuwe Horizon 2020 werkprogramma’s

Horizon 2020 is het grootste Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het programma richt zich op onderzoeksinstellingen, (lokale) overheden, bedrijven en individuele onderzoekers en heeft een budget van € 80 miljard voor de periode 2014-2020. In dit artikel informeert Hezelburcht over de nieuwe Horizon 2020 werkprogramma’s voor de komende jaren (2018-2020).

Ter versterking van de bestaande pijlers Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges, is de opvallendste toevoeging aan het Horizon 2020 instrumentarium de invoering van de European Innovation Council (EIC). Met de EIC legt Horizon 2020 nog meer nadruk op baanbrekende innovaties. Onderdeel van de EIC worden het SME Instrument, FET-OPEN, Fast Track to Innovation (FTI) en de Horizon Prizes.

Als uw (toekomstige) projectideeën passen in een of meer van de onderstaande thema’s, biedt het Horizon 2020-programma mogelijk interessante kansen. Hezelburcht gaat graag met u in gesprek over uw project om de subsidiekansen te verkennen!

Pijler: Excellent Science

De eerste pijler, genaamd Excellent Science, moet het niveau van excellent Europees onderzoek vergroten en onderzoek van wereldklasse stimuleren, om zo het concurrentievermogen van Europa op de lange termijn te waarborgen. De pijler ondersteunt alleen de beste ideeën en streeft daarbij naar talentontwikkeling in Europa om zo onderzoekers toegang te geven tot het beste onderzoeksnetwerk. Europa wordt zo nog aantrekkelijker voor de beste onderzoekers ter wereld.

Marie Skłodowska-Curie actions

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) draagt bij aan excellent onderzoek en stimuleert banen, groei en investeringen door onderzoekers toegang te geven tot de nieuwste kennis, vaardigheden en de internationale & intersectorale exposure, om zo de topposities van morgen te vullen en de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen te kunnen oplossen. Binnen het MSCA-onderdeel vallen vijf sub-calls:

 1. Innovative Training Networks (ITN);
 2. Individual Fellowships (IF);
 3. Research and Innovation Staff Exchange (RISE);
 4. Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND);
 5. European Researchers’ Night.

European Research Infrastructures (inclusief eInfrastructures)

Onderzoekinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en/of diensten die door gemeenschappen worden gebruikt om onderzoek te verrichten en innovatie op hun specialisatiegebied te bevorderen. Onderzoekinfrastructuren spelen een steeds grotere rol in de bevordering van kennis, technologie en exploitatie. Het werkprogramma voor European Research Infrastructures 2018-2020 draagt bij aan de implementatie van de ESFRI Roadmap. Calls:

 1. Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures;
 2. Interoperability and European open science cloud;
 3. Integrating and opening research infrastructures of European interest;
 4. European Data Infrastructure;
 5. Demonstrating the role of research infrastructures in the translation of open science into open innovation;
 6. Support to policy and international cooperation.

Meer weten over Horizon 2020? Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Pijler: Industrial Leadership

Het doel van de pijler Industrial Leadership is om Europa een succesvolle en aantrekkelijke locatie te maken voor onderzoek, innovatie en investeringen. De calls binnen deze pijler worden sterk gedreven door de industriële agenda van de Europese Unie. Industrial Leadership beoogt de ontwikkeling van technologieën en innovaties te ondersteunen en versnellen. Europese mkb-bedrijven krijgen zo de mogelijkheid om uit te groeien tot de nieuwe wereldleiders van morgen.

Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT)

Het werkprogramma LEIT ondersteunt de ontwikkeling van technologieën die innovatie ondersteunen binnen een breed scala van sectoren. De call heeft een sterke focus op het ontwikkelen van Europese industriële mogelijkheden in de zogeheten Key Enabling Technologies (KET’s).

 1. Information and Communication Technologies. De potentie en mogelijkheden van moderne ICT-systemen groeien nog steeds exponentieel door de vooruitgang op het gebied van elektronica, microsystemen, netwerken, het vermogen om steeds complexere cyber-fysieke systemen en robots te beheersen, progressie in data processing en human machine interfaces. Calls:
  1.   Digitising and Transforming European Industry and Services;
  2.   Cybersecurity;
  3.   Joint Calls: Japan-EU & Korea-EU.
 2. Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing and Biotechnology. Het werkprogramma streeft naar overbrugging van de kloof tussen nanotechnologisch onderzoek en de vermarkting. Daarnaast streeft de call naar een mogelijke bijdrage aan duurzame groei, concurrentievermogen, milieu, banen voor hoger opgeleiden en een verhoging van kwaliteit van leven. Calls:
  1.   Open Innovation Hubs;
  2.   Materials Characterisation and Computational Modelling;
  3.   Governance, Science-Based Risk Assessment and Regulatory Aspects;
  4.   Factories of the Future;
  5.   Biotechnology
  6.   Medical Technology Innovations ;
  7.   Sustainable Process Industry (SPIRE);
  8.   Catalysing the Circular Economy;
  9.   Clean Energy through Innovative Materials;
  10.  Cultural Heritage;
  11.   Energy-Efficient Buildings (EEB).
 3. Space. Om de voordelen van de ruimte aan de Europese burgers te brengen en het potentieel van de ruimte te ontplooien als een vector voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid van de Europese economie, is het nodig om de integratie van de ruimte binnen de Europese maatschappij en de economie te stimuleren. Het werkprogramma streeft naar een globaal concurrerende Europese ruimtevaartsector en zorgt voor een Europese autonomie voor de toegang tot en het gebruik maken van de ruimte op een veilige en zekere manier. Calls:
  1.   Earth Observation;
  2.   Space Business, Entrepreneurship, Outreach and Education;
  3.   Space Technologies, Science and Exploration;
  4.   Secure and Safe Space Environment

Access to Risk Finance

Access to Risk Finance streeft ernaar om bedrijven en andere soorten organisaties die zich bezighouden met onderzoek en innovatie te helpen, door ze gemakkelijkere toegang te geven tot financiële instrumenten, leningen, (contra)garanties en diverse andere vormen van risicodragend kapitaal.

Overleg met een expert

Pijler: Societal Challenges

Het doel van de pijler Social Challenges is het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor de sociale problemen waarmee Europa momenteel kampt. Horizon 2020 pakt de sociale uitdagingen aan door de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. De pijler stimuleert baanbrekende oplossingen door multidisciplinaire partnerschappen. Veelbelovende oplossingen worden getest, aangetoond en tot slot op grote schaal toegepast.

Health, Demographic change and Wellbeing

De sociale uitdaging Health, demographic change and wellbeing’ streeft naar oplossingen voor een betere gezondheid voor iedereen. Calls:

 1. Better Health and Care, Economic Growth and sustainable Health Systems;
 2. Digital Transformation in Health and Care (e.g. eHealth);
 3. Trusted Digital Solutions and Cybersecurity in Health and Care.

Food security, sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

Dit werkprogramma strekt zich uit over een breed scala aan expertises en richt zich op onderzoeksvragen met betrekking tot voedsel en de productie van land-, zee en zoetwater bio-bronnen. Calls:

 1. Sustainable Food Security;
 2. Blue Growth;
 3. Rural Renaissance.

Secure, Clean and efficient Energy

Het werkprogramma ondersteunt acties in de diverse stadia van onderzoek, demonstratie, innovatie en marktintroductie binnen verschillende koolstofarme energiesectoren. Calls:

 1. Building a low-carbon, climate resilient Future: Secure, clean and efficient Energy;
 2. Global Leadership in Renewables;
 3. Smart and Clean Energy for Consumers;
 4. Smart citizen-centred Energy System;
 5. Smart Cities and Communities;
 6. Enabling near-zero CO2 emissions from Fossil fuel power plants and Carbon intensive Industries;
 7. Joint Actions between Countries;
 8. Cross-cutting Issues.

Smart, Green and Integrated Transport

De prioriteiten die in het transport werkprogramma zijn vastgesteld, richten zich op het bereiken van een Europees vervoerssysteem dat veerkrachtig, rendement-efficiënt, klimaatvriendelijk en bovenal veilig is. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van  alternatieve brandstoffen (zoals waterstof, LNG en elektromobiliteit) en geautomatiseerde voertuigen. Calls:

 1. Building a low-carbon, Climate resilient Future: Low-carbon and sustainable Transport;
 2. Safe, integrated and resilient Transport Systems;
 3. Global Leadership and Competitiveness;
 4. Accounting for the People.

Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Het werkprogramma richt zich op de transitie naar een groenere, meer rendabele en klimaatveiligere economie. Het programma richt zich op het behalen van de door de VN opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Parijse klimaatdoelstellingen. Innovaties op het gebied van klimaataanpassingen, circulaire economie en climate resilient cities staan centraal. Calls:

 1. Building a low-carbon, Climate resilient Future: Climate action in support of the Paris agreement;
 2. Greening the Economy in line with the Sustainable Development Goals (SDG’s).

Europe in a Changing World – Inclusive, innovative and reflective Societies

Het specifieke doel van het werkprogramma is om een beter en breder beeld te krijgen van Europa, het voorzien van oplossingen en het ondersteunen van inclusieve, innovatieve en reflecterende Europese samenlevingen in een context van ongekende transformaties en groeiende mondiale wisselwerkingen. Onderwerpen binnen deze call zijn onder andere de preventie van radicalisering, sociale en economische effecten van migratie en innovatie binnen de publieke dienstverlening. Calls:

 1. Migration;
 2. Socioeconomic and Cultural Transformations of the fourth Industrial Revolution;
 3. Governance for the Future.

Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens

De maatschappelijke uitdaging Secure Societies richt zich op het behalen van een hoog veiligheidsniveau voor Europeanen. Het werkprogramma omvat thema’s als bescherming tegen terrorisme en technologieën om de veiligheid van de burgers te verbeteren. Calls:

 1. Protecting the Infrastructure in Europe;
 2. Security;
  1.   Disaster-Resilient Societies;
  2.   Fight Against Crime and Terrorism;
  3.   Border and External Security;
 3. Digital Security.

Neem contact op

European Innovation Council (EIC)

SME Instrument

De focus binnen het SME Instrument ligt op close-to-market en scale-up projecten van een mkb’er of een consortium van mkb’ers, gevestigd in Europese lidstaten of de Horizon 2020 geassocieerde landen. Het SME Instrument is voor vernieuwers met baanbrekende concepten die nieuwe markten kunnen vormen of bestaande markten in Europa en de wereld voor goed kunnen veranderen. Het SME Instrument werkt met een gefaseerde aanpak:

 1. Fase 1 | Haalbaarheidstudie;
 2. Fase 2 | Van concept naar markt;
 3. Fase 3 | Commercialisatie.

Fast Track to Innovation (FTI)

Voor industriegerichte consortia die op zoek zijn naar een snelle marktopname van nieuwe oplossingen en diverse actoren kunnen samenbrengen met complementaire achtergronden, kennis en vaardigheden.

Future and Emerging Technologies (FET-Open)

FET-Open heeft tot doel om een sterk Europees leiderschap te realiseren al bij de vroege verkenning van toekomstige technologieën. Het programma richt zich op langdurige voordeel voor burgers, de economie en de maatschappij. FET-Open streeft ernaar om de meest creatieve en vooruitziende onderzoekers van Europa uit alle disciplines te mobiliseren en samen te brengen, zodat zij gezamenlijk onderzoek kunnen verrichten naar de toonaangevende technologieparadigma’s van de toekomst. Calls:

 1. FET-Open Challenging Current Thinking;
 2. FET-Open Coordination and Support Actions;
 3. FET Innovation Launchpad.

Horizon Prizes

Het EIC stimuleert innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door baanbrekende cutting-edge oplossingen aan te moedigen. Deze oplossingen leveren grote voordelen op voor zowel de Europese burger als de samenleving. Het EIC reikt Horizon Prizes uit voor:

 1. Innovative Batteries for eVehicles;
 2. Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis;
 3. Early Warning for Epidemics;
 4. Blockchains for Social Good;
 5. Low-Cost Space Launch;
 6. Affordable High-Tech for Humanitarian Aid.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00