MOOI subsidie

Voor wie?

Vooruitstrevende consortia

Voor wat?

Grootschalige projecten die bijdragen aan CO2-reductie

Ontwikkelingsfase (TRL)

4 – 6

Drie thema’s

Elektriciteit, Gebouwde omgeving & Industrie

Advies over MOOI

Heeft u samen met partners een goed projectidee om drastisch CO2-reductie te realiseren? Maar zoekt u financiering om uw samenwerkingsproject van de grond te krijgen? Maak dan slim gebruik van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI subsidie). MOOI subsidie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie (TSE) instrumenten.

De contouren van MOOI subsidie

Voor missiegerichte, integrale consortia

MOOI richt zich op grote projecten die innovaties op een missiegerichte, integrale manier aanpakken. Let op! De beoogde innovatie moet binnen enkele jaren klaar zijn voor een eerste marktintroductie. Daarnaast is meerjarige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen rondom één van de hoofdthema’s een belangrijke voorwaarde. Inclusief het vinden van samenwerkingspartners en het vormen van sterke consortia.

Budgetten & missies

Binnen de MOOI subsidie staan drie missies centraal. Zo heeft iedere missie bijbehorende innovatiethema’s:

 • Elektriciteit
  • Windenergie op zee;
  • Drijvende zonneparken op zee;
  • Elektriciteitsproductie op het land of het binnenwater;
  • Elektriciteitsproductie op grote daken en infrastructuur.
 • Gebouwde omgeving
  • Spijtvrije renovaties;
  • Duurzame collectieve warmtevoorzieningen.
 • Industrie
  • Procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening;
  • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Voorwaarden MOOI subsidie

 • U moet met uw consortium een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen;
 • In uw project moet sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia;
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten;
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

Schakel expertise in voor kansrijke aanvraag!

Een succesvolle aanvraag vergt de nodige voorbereiding. Wacht daarom niet te lang met de eerste stappen en het samenstellen van uw consortium. U kunt ook contact opnemen met ons, indien u interesse heeft om aan te sluiten bij één of meerdere reeds bestaande initiatieven.

De specialisten van Hezelburcht ondersteunen u graag van begin tot eind, u leest hier meer over onze dienstverlening. Zij hebben kennis van de markt en inzicht in de uitdagingen van uw branche. Zij kunnen u daarom goed adviseren en de kans op subsidie vergroten! Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com!

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

Contact

De specialisten van Hezelburcht kunnen u helpen bij een kansrijke aanvraag. Interesse in een kennismaking of meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00