Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI subsidie)

Voor wie?

Vooruitstrevende consortia

Voor wat?

Grootschalige projecten die bijdragen aan CO2-reductie

Vier thema’s / MMIPs

Windenergie op Zee, Hernieuwbare elektriciteit op land, Gebouwde omgeving, Industrie

Wanneer aanvragen?

Gesloten

Let op: MOOI was in 2020 open voor aanvragen en kreeg in 2021 nog een extra openstelling. De regeling is nu volledig gesloten en er kunnen dus geen aanvragen meer ingediend worden. We zullen deze pagina updaten in het geval het programma nieuwe openstellingen en een nieuw budget krijgt.

Heeft u samen met partners een goed projectidee om drastisch CO2-reductie te realiseren? Maar zoekt u financiering om uw samenwerkingsproject van de grond te krijgen? De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI subsidie) heeft € 95 miljoen beschikbaar voor grootschalige emissiereductie projecten. MOOI subsidie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie (TSE) instrumenten.

De contouren van MOOI subsidie

Voor missiegerichte, integrale consortia

MOOI richt zich op grote projecten die innovaties op een missiegerichte, integrale manier aanpakken. Let op! De beoogde innovatie moet binnen enkele jaren klaar zijn voor een eerste marktintroductie.

Daarnaast is meerjarige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen rondom één van de vier hoofdthema’s een belangrijke voorwaarde. Inclusief het vinden van samenwerkingspartners en het vormen van sterke consortia.

Budgetten & thema’s 2020

Binnen de MOOI subsidie staan vier thema’s centraal. Zo heeft ieder thema in 2020 een eigen budget:

Let op! Zorg ervoor dat u dit jaar nog uw projectplan indient. Het is op dit moment niet waarschijnlijk dat er in 2021 een nieuwe openstellingsronde voor de MOOI regeling komt. Bovenstaande budgetten zijn namelijk gereserveerd voor de periode 2020-2021. Op basis van de interesse voor deze regeling, is de verwachting dat het volledige budget al voor het einde van dit jaar wordt toegekend aan consortia met goed uitgewerkte projectplannen.

* Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft € 30 miljoen extra geïnvesteerd in het thema Gebouwde omgeving. Dit betekent dat nog meer bedrijven die een vooraanmelding hebben gedaan kans maken op een subsidiebijdrage vanuit dit thema! Lees hier meer over deze extra investering.

Voorwaarden MOOI subsidie

  • U moet met uw consortium een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen;
  • In uw project moet sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia;
  • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten;
  • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.

Extra openstelling MOOI

Er is in 2021 een extra openstelling voor projecten die werken aan systeemoplossingen die grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit inpassen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van innovaties voor verschillende schakels:

  • Opwek
  • Transport en distributie
  • Opslag en conversie
  • Verbruik

Uw project omvat in ieder geval de opwek van hernieuwbare elektriciteit gecombineerd met ten minste één van de andere drie schakels.

Schakel expertise in voor kansrijke aanvraag!

Een succesvolle aanvraag vergt de nodige voorbereiding. Wacht daarom niet te lang met de eerste stappen en het samenstellen van uw consortium. U kunt ook contact opnemen met ons, indien u interesse heeft om aan te sluiten bij één of meerdere reeds bestaande initiatieven.

De specialisten van Hezelburcht ondersteunen u graag van begin tot eind, u leest hier meer over onze dienstverlening. Zij hebben kennis van de markt en inzicht in de uitdagingen van uw branche. Zij kunnen u daarom goed adviseren en de kans op subsidie vergroten!

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Topsector Energie (TSE)
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE)
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

Contact

De specialisten van Hezelburcht kunnen u helpen bij een kansrijke aanvraag. Interesse in een kennismaking of meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van de MOOI subsidie

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00