Topsector Energie (TSE)

Voor wie?

Duurzame en ambitieuze ondernemers

Voor wat?

Innovatieprojecten die leiden tot CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie

Openstelling

Er zijn diverse programma’s open voor aanvragen

Efficiënte en schoon opgewekte energie die Nederland duurzamer en economisch sterker maakt. Dat is het doel van de Topsector Energie (TSE). Er zijn dit jaar weer diverse subsidiemogelijkheden voor deze sector, waaronder de DEI, Urban Energy, Topsector Energiestudies Industrie (waaronder CCUS) en Hernieuwbare Energie. Diverse instrumenten zijn beschikbaar om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Subsidie is beschikbaar voor onderzoeks-, ontwikkelings-, pilot- en demonstratieprojecten.

DEI+ regeling demonstratieprojecten

Voor ondernemers die producten, processen of diensten demonstreren die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie stimuleren, is de DEI+ regeling in het leven geroepen. De DEI hanteert sinds dit jaar geen tenders meer bij de aanvraagprocedure. Bedrijven kunnen vanaf 18 januari 2021 doorlopend een subsidieaanvraag indienen, totdat het subsidieplafond is bereikt. Lees meer over DEI+ subsidie

Regeling voor hernieuwbare energieprojecten met HER+

De regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+) stimuleert ondernemers om na te denken over technieken die de prijs van hernieuwbare energie verlagen. Het investeren in deze projecten heeft tot doel om te besparen op toekomstige uitgaven aan hernieuwbare energie. De HER+ is daarnaast breder dan zijn voorganger Hernieuwbare Energie. De HER+ richt zich niet meer uitsluitend op hernieuwbare energie, maar ook op de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag. Een aanvraag indienen kan nog tot en met 31 maart 2022. Lees meer over Hernieuwbare Energietransitie.

De industrie verduurzamen met VEKI

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) richt zich op investeringen in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Denk hierbij aan investeringen gericht op energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur of overige CO2-reducerened maatregelen. De regeling is tot en met 14 december 2021 open voor aanvragen, maar het budget is al voor meer dan de helft uitgeput. Lees meer over VEKI.

Subsidieregeling voor waterstoftechnologie

Deze regeling is zeer interessant voor (samenwerkende) bedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe waterstoftechnologieën. Denk hierbij aan projecten gericht op bijvoorbeeld het meten en analyseren van waterstof, de decentrale productie van waterstof via elektrolyse of de opslag hiervan. Uitgebreide aanvragen kunnen tot en met 15 september 2021 ingediend worden. Lees meer over Subsidieregeling voor waterstoftechnologie.

TKI Urban Energy voor samenwerking

Bent u samen met een partner of partners bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, netbeheerders, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen met een samenwerkingsproject beroep doen op subsidie. Lees meer over Urban Energy

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Onze specialisten adviseren u graag.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de subsidiekansen van Topsector Energie

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00