Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit

Voor wat?

Duurzaamheidsinnovaties

Budget eerste call

 € 30 miljoen

Aanvragen eerste call

Deadline 31 maart 2021

Bedrijven met duurzame innovaties opgelet: vanaf 1 september 2020 wordt de subsidieregeling Hernieuwbare Energie De voorganger van HER+. (HER) verbreed. De nieuwe Hernieuwbare Energietransitie (HER+) richt zich op meer soorten innovatieve projecten die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. Het doel van de regeling is om effectiever de energiedoelstellingen te behalen, door innovatie in hernieuwbare-energie kan bijvoorbeeld de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) meer resultaat bereiken voor minder geld.

Meer soorten projecten binnen HER+

Door de verbreding van de regeling komen meer projecten in aanmerking dan voorheen. Net als de SDE++ richt de HER+ zich niet meer uitsluitend op hernieuwbare energie, maar ook op de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag.

De regeling gaat zelfs nog een stap verder dan SDE++. Het draait niet alleen om SDE++ technieken, maar ook om andere innovatieve projecten die leiden tot co2-reductie. Bijvoorbeeld (het goedkoper maken van) de productie van windenergie op zee of projecten die de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren.

Projecten met een Technology readiness levels (TRL) van 6 tot en met 8 kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Projecten met werkpakketten gericht op TRL 4 of 5 worden echter niet uitgesloten.

Budget en openstelling HER+

Vanaf 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de HER+. Hiervoor is een totaal budget beschikbaar gesteld van € 30 miljoen. Volledige projecten worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Projectvoorstellen kunnen gedurende de openstelling op ieder moment ingediend worden tot het budget uitgeput is. Het kan dus zijn dat het subsidieplafond al is bereikt nog voor de deadline.

Duurzame projecten realiseren met ondersteuning van Hezelburcht

Het Sustainability Binnen het subsidielandschap ligt er een uitgebreide focus op thema's als duurzaamheid (sustainability), energie en milieu. Er zijn, naast HER+, diverse subsidieregeling waarmee duurzaamheid gestimuleerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan: SDE++, Innovation fund, CEF Energy en nog veel meer. team van Hezelburcht draagt graag bij aan de verduurzaming van Nederland. Onze specialisten adviseren u welke subsidie het meest geschikt is voor uw project. Neem contact op en laat u vrijblijvend adviseren!

Persoonlijk advies!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer weten over de Hernieuwbare Energie (HER+) regeling? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00