Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit organisaties

Voor wat?

Duurzaamheidsinnovaties

Ontwikkelingsfase (TRL)

6 – 8

Budget

 € 30 miljoen

Wanneer aanvragen?

3 april t/m 31 augustus 2023

Advies over deze subsidie

Bent u bezig met een innovatief project die leidt tot CO2-vermindering in 2030? De Hernieuwbare Energietransitie (HER+) ondersteunt diverse innovatietrajecten die de energietransitie versnellen. Technieken zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), vormen van waterstofproductie of warmteproductie komen bijvoorbeeld in aanmerking. HER+ hanteert dezelfde categorieën als de SDE++ subsidie.

Meer soorten projecten binnen HER+

Door de verbreding van de regeling komen meer projecten in aanmerking dan voorheen. Net als de SDE++ richt de HER+ zich niet meer uitsluitend op hernieuwbare energie, maar ook op de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag. De regeling gaat zelfs nog een stap verder dan SDE++. Het draait niet alleen om SDE++ technieken, maar ook om andere innovatieve projecten die leiden tot CO2-reductie. Bijvoorbeeld (het goedkoper maken van) de productie van windenergie op zee of projecten die de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren.

Projecten met een Technology readiness levels (TRL) van 6 tot en met 8 kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Projecten met werkpakketten gericht op TRL 4 of 5 worden echter niet uitgesloten.

Budget en openstelling HER+

Vanaf 3 april 2023 tot en met 31 augustus 2023 kunt u een aanvraag indienen voor de HER+. Hiervoor is een totaal budget beschikbaar gesteld van € 30 miljoen. Volledige projecten worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Projectvoorstellen kunnen gedurende de openstelling op ieder moment ingediend worden tot het budget uitgeput is. Het kan dus zijn dat het subsidieplafond al voor de deadline wordt bereikt.

Duurzame projecten realiseren met ondersteuning van Hezelburcht

Het team van Hezelburcht draagt graag bij aan de verduurzaming van Nederland. Onze specialisten adviseren u welke subsidie het meest geschikt is voor uw project. Neem contact op voor een adviesgesprek over HER+ via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Meer weten over de Hernieuwbare Energie (HER+) regeling? Neem contact op via 088 495 20 00 of onderstaand formulier voor een adviesgesprek: