Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Voor wie?

Bedrijven en nonprofit

Budget

€ 5 miljard

Subsidie aanvragen?

Open van 24 november tot en met 17 december 2020

Gaat u investeren in energieproductie-projecten of CO2-reducerende technologieën? Maak dan slim gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen. De SDE++ is – middels een gefaseerde openstelling – open voor aanvragen van 24 november tot en met 17 december 2020. Er is in 2020 € 5 miljard beschikbaar.

Benieuwd of u in aanmerking komt?

Welke technieken komen in aanmerking voor SDE++

Door de verbreding van de categorieën zijn er subsidiemogelijkheden voor uiteenlopende projecten. Zo krijgt bijvoorbeeld een industriebedrijf subsidie over het aandeel afgevangen ton CO2 met een CCS project, of kunt u bijvoorbeeld SDE++ ontvangen voor elektrificatie. Denk hierbij aan de inzet van grootschalige warmtepompen ten behoeve van het opwaarderen van uw restwarmte en het gebruik van die warmte voor uw andere industriële proces(sen). Andere voorbeelden zijn:

  • CO2-afvang en -opslag (CCS);
  • Geothermie winning van aardwarmte uit (on)diepe aardlagen;
  • Composteringswarmte;
  • Verbranding en vergassing van biomassa;
  • Benutting restwarmte (industrie en datacentra);
  • Warmtepomp industrie;
  • Elektrische boiler;
  • Aquathermie;
  • Waterstof productie (elektrolyse).

SDE++ subsidie aanvragen in 2020

De SDE++ Op 17 februari 2020 maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meer bekend over de voortgang van de nieuwe regeling in een brief aan de Tweede Kamer. Lees hier meer. kent een gefaseerde openstelling. Het maximale subsidiebedrag neemt toe per fase. Deze systematiek is bedoeld om zoveel mogelijk projecten in aanmerking te laten komen voor subsidie. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de subsidiebijdrage per vermeden ton CO2.

In de voorloper van deze regeling – de SDE+ regeling – worden projecten gerangschikt op basis van “onrendabele top” waarbij het verschil tussen grijze- en groene energie wordt gesubsidieerd. In de SDE++ worden projecten in de volgorde van vermeden uitstoot CO2 behandeld. Technieken die energie gebruiken of opwekken worden gerangschikt op basis van de effecten op de elektriciteitssector. Uw project kan in 2020 subsidie krijgen tot € 300,- per vermeden ton CO2.

Tijdschema SDE++ openstelling 2020
24 november, 09.00 uur
30 november, 17.00 uur
7 december, 17.00 uur
14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur

Vergroot uw kans van slagen

Door de verbreding van het aantal categorieën, zal het budget naar verwachting snel worden overschreden. Uw aanvraag gaat concurreren met meer categorieën dan in de SDE+. Dit heeft effecten op de slagingskans van uw aanvraag. Met de ervaring van onze duurzaamheidsspecialisten vergroot u de kans van slagen en bereikt u maximaal projectrendement. Een goede strategie en rekenmethodiek is – vanwege de rangschikking – cruciaal voor een geslaagde aanvraag. Neem contact op, wij adviseren Laat u vrijblijvend adviseren over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie of project. Zien wij kansen? Dan wordt u gekoppeld aan een ervaren consultant binnen uw expertisegebied. u graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Toets uw projectideePersoonlijk advies?

Contact

Wij staan u graag te woord! Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00