Subsidiekansen voor circulaire projecten

Nederland heeft de ambitie om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen, waaronder mineraal, fossiel en metaal. Daarnaast is in het Klimaatakkoord de visie en missie uitgesproken om te werken aan een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, waar in 2050 de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Grondstoffen, producten en processen in de industrie moeten dan netto klimaatneutraal en circulair zijn.

Persoonlijke advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Nationale aandacht voor Circulaire Economie

Om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren, zijn er subsidies beschikbaar vanuit de Nederlandse overheid voor vooruitstrevende projecten. Ook wordt er ingezet op kennisdeling, zo is er van 3 t/m 7 februari de week van de circulaire economie. Hezelburcht neemt deel aan het programma en deelt die week tijdens presentaties kennis over financieringsmogelijkheden van circulaire projecten.

Onderstaand vindt u vast enkele actuele subsidiekansen vanuit de Nederlandse overheid voor circulaire projecten:

MIA | Milieu Investeringsaftrek

In de Milieulijst 2020, leidend voor de regeling, zijn extra mogelijkheden opgenomen voor circulair ondernemen. Met MIA krijgt u belastingvoordeel bij de verbetering van de kwaliteit van gerecyclede producten of het benutten van reststoffen. Ook circulair bouwen met veel gerecyclede grondstoffen en een circulaire industrie worden bevorderd door middel van het fiscale instrument.

  • Budget 2020: € 124 miljoen

DEI+ | Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie ‘Circulaire Economie’

De circulaire economie heeft tot doel om duurzamer met grondstoffen om te gaan, door deze langer en hoogwaardiger te gebruiken. Voor investeringen in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen is DEI+ subsidie beschikbaar. CO2-reducerende projecten die gebruik maken van recycling, hergebruik van afval, reparatie en biobased grondstoffen kunnen zich aanmelden binnen het sub-programma ‘Circulaire Economie’.

  • Budget 2020: € 44 miljoen

MOOI | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

De MOOI subsidieregeling valt onder de Topsector Energie. De doelstelling van het onderdeel ‘Industrie’ is om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. De gesteunde initiatieven moeten uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing leiden.

  • Budget 2020: € 17 miljoen

De week van de Circulaire Economie image

Europese financiering voor Circulaire Economie volop in ontwikkeling

Vanuit Brussel zijn er tevens wetgeving en maatregelen te verwachten ter stimulering van de transitie naar een circulaire economie. De consultatieronde voor de New Circular Economy Action Plan Roadmap is afgelopen week gesloten. De presentatie van de Europese jaarplannen rondom Circulaire Economie wordt dit kwartaal nog verwacht. Daarnaast wordt er later dit jaar vanuit de Europese Investeringsbank (EIB) een Circular City Funding Guide gepresenteerd.

Onze European Affairs Managers houden de ontwikkelingen in Brussel voor u in de gaten. Onderstaand vindt u vast enkele subsidiekansen vanuit Europa die reeds beschikbaar zijn voor circulaire projecten:

Horizon 2020 | Focus area: Connecting economic and environmental gains – the Circular Economy

Het Europese Horizon 2020 programma biedt interessante kansen op het gebied van de circulaire economie. Er zijn diverse calls beschikbaar rondom het recyclen van grondstoffen en afval, het verduurzamen van de aanvoer en het gebruik van grondstoffen en de economie.

  • Budget: € 80 miljard.

LIFE

LIFE is een subsidieprogramma ter ondersteuning van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Projecten gericht op milieu- en grondstoffenbesparing kunnen subsidie aanvragen en moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Circulaire economie valt onder het sub-programma milieu.

  • Budget: € 3,4 miljard.

Circular Cities & New Circular Solutions (Nordic Innovation)

Ook andere Europese landen stimuleren circulaire projecten met subsidie. Hezelburcht ondersteunt steeds vaker organisaties bij het aanvragen van nationale regelingen buiten de Nederlandse landsgrenzen. Een voorbeeld hiervan is de Scandinavische regeling Nordic Innovation. De regeling heeft tot doel om de overgang naar een circulaire economie in de Scandinavische landen te versnellen en de Nordics verder te ontwikkelen als koplopers binnen de circulaire economie.

  • Budget: € 15 miljoen

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Met ons team van ervaren specialisten bieden wij ondersteuning binnen de gehele breedte van een financieringstraject. U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, maar ook voor projectmanagement en juridische, fiscale en administratieve hulp.

Bent u bezig met een circulair project en wilt u dit laten toetsen op subsidiekansen? Of bent u benieuwd naar hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MOOI subsidie
Gerelateerde subsidie MOOI subsidie
Heeft u samen met partners een goed projectidee om drastisch CO2-reductie te realiseren? Maar zoekt ...Lees verder

Contact

Onze specialisten lichten de mogelijkheden uit de subsidiekalender graag toe in een persoonlijk gesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00