LIFE subsidie

Voor wie?

Allerlei soorten organisaties met duurzaamheidsambities

Voor wat?

Projecten gericht op Milieu en Klimaat

Deadlines

Diverse deadlines

Advies over LIFE

LIFE subsidie is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is divers en ondersteunt veel soorten projecten, bijvoorbeeld het tegengaan van geluidsoverlast, het verbeteren van energiegebruik of het bevorderen van de biodiversiteit. Alle soorten organisaties kunnen deze subsidie aanvragen, van bedrijven tot NGO’s. Voor de programmaperiode 2021-2027 heeft Europa € 5,43 miljard beschikbaar voor projecten die de leefomgeving verbeteren.

LIFE subsidie voor het milieu en klimaat

Het programma bestaat, net als de vorige programmaperiode, uit twee programma’s: Milieu en Klimaat. Er komt een grotere nadruk te liggen op de concrete impact die projecten kunnen hebben op Europese ambities met betrekking tot milieu, klimaat en duurzaamheid. Ook is er een grotere rol weggelegd voor het onderwerp circulaire economie.

Het programma Milieu ondersteunt projecten gericht op:

 • milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen;
 • natuur en biodiversiteit, waarbij het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa centraal staat;
 • beleid, informatie en bestuur. Door samen te werken en meer bewustwording te creëren wordt gestreefd naar een beter milieubeleid.

Het programma Klimaat ondersteunt projecten gericht op:

 • mitigatie (vermindering) van klimaatverandering;
 • aanpassing aan klimaatverandering;
 • beleid, informatie en bestuur. Meer bewustwording, communicatie, verspreiding van kennis en samenwerking moet leiden tot een beter klimaatbeleid.

Projecten binnen LIFE moeten innovatief zijn en bijvoorbeeld een nieuwe techniek of aanpak demonstreren. Daarnaast mogen de projecten maximaal 10 jaar duren en dient de projectomvang minimaal € 1 miljoen te zijn.

Doelstellingen

Programmalijn Milieu

DeelprogrammaDoelstellingen
Natuur en biodiversiteit
 • Verbeteren van Natura 2000-gebieden, herstellen van beschermde soorten
 • Interventies ten behoeve van verbetering van ecosystemen
 • Governance met betrekking tot bodem, land, water, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit
Circulaire economie en levenskwaliteit
 • Circulaire economie: hulpbronnen onttrekken uit afval, versnellen van transitie, gifvrije omgeving en dergelijke
 • Verbeteren van levenskwaliteit ten aanzien van:
  • lucht en geluidsoverlast
  • water en zeeën
  • bodem (herstel, beschermen, verbeteren
  • beheer van chemicaliën
 • Governance, met name in relatie tot European Green Deal
 • New European Bauhaus (duurzaam bouwen en ontwerpen)

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor programmalijn Milieu bestaat uit twee fasen:

 • Concept note
 • Full proposal

Programmalijn Klimaat

DeelprogrammaDoelstellingen
Schone energietransitie / Clean Energy Transition (CET) (Klimaat)
 • Totstandkoming van nationale, regionale en lokale beleidskaders
 • Versnellen van uitrol van technologieën, digitalisering, nieuwe bedrijfsmodellen en professionele vaardigheden
 • Aantrekken van private financiering voor duurzame energie
 • Ontwikkelen van lokale/regionale investeringsprojecten ondersteunen
 • Burgerparticipatie
Klimaatmitigatie en -adaptatie
 • Mitigatie
  • verminderen van broeikasgassen
  • verbeteren van EU emissiehandelssysteem
  • reduceren van CO2
 • Adaptatie
  • uitrollen van ‘nature-based solutions’
  • klimaatbestendig maken van steden, beleid, infrastructuur
  • omgaan met extreme weersomstandigheden
 • Governance en informatie

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor de deelprogramma’s binnen Klimaat bestaat uit één fase: u dient direct een full proposal in.

Uitvoering door CINEA

De uitvoering van het LIFE-programma 2021-2027 wordt ondergebracht bij EU-agentschap CINEA (voorheen: INEA), dus niet meer bij EASME.

Type subsidies

 • Standard Action Projects (SAP)
 • Strategic Nature Projects (SNAP)
 • Strategic Integrated Projects (SIP)
 • Technical Assistance Projects (TA)
 • Other Actions Grants (OAG)
 • Operating Grants (OG)

Deadline LIFE subsidie

De LIFE call 2023 wordt halverwege april geopend (inclusief publicatie van de call-teksten). De deadlines zijn als volgt:

 • Standard Action Projects (SAPs) for circular economy and quality of life, nature and biodiversity, climate change mitigation and adaptation sub-programma’s: september 2023
 • LIFE Action Grants for clean energy transition sub-programma: november 2023
 • Strategic Integrated Projects (SIPs) and Strategic Nature Projects (SNAPs)
  • Concept notes: september 2023
  • Full proposals: maart 2024
 • Technical Assistance preparation for SIPs and SNAPs: september 2023
 • Specific Operating Grant Agreements (SGA OG) for non-profit making entities: september 2023

Subsidie aanvragen?

De slagingskans van uw project is afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van LIFE voor uw organisatie? Onze duurzaamheidsspecialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Wilt u meer weten over LIFE? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek! Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00.