LIFE

Het LIFE programma is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Voor de programmaperiode 2021-2027 zal Europa ongeveer € 5,43 miljard investeren in projecten die bijdragen aan een betere leefomgeving. Alle soorten organisaties komen in aanmerking voor LIFE subsidie.

Persoonlijke advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE voor het milieu en klimaat

Binnen het programma wordt een onderscheid gemaakt tussen de deelprogramma’s Milieu en Klimaat die ieder afzonderlijke prioriteiten kennen.

Het programma Milieu richt zich op:

 • milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen;
 • natuur en biodiversiteit, waarbij het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa centraal staat;
 • beleid, informatie en bestuur. Door samen te werken en meer bewustwording te creëren wordt gestreefd naar een beter milieubeleid.

De prioriteiten voor het deelprogramma Klimaat zijn:

 • mitigatie (vermindering) van klimaatverandering;
 • aanpassing aan klimaatverandering;
 • beleid, informatie en bestuur. Meer bewustwording, communicatie, verspreiding van kennis en samenwerking moet leiden tot een beter klimaatbeleid.

Projecten binnen LIFE moeten innovatief zijn en bijvoorbeeld een nieuwe techniek of aanpak demonstreren. Per projectcategorie wordt jaarlijks een periode opengesteld waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

LIFE 2021-2027

Er wordt momenteel nog gewerkt aan het afronden van het definitieve meerjarige werkprogramma. De definitieve versie wordt waarschijnlijk eind april vastgesteld. Naar verwachting zal de LIFE call 2021 in juni worden geopend.

Wel is er al meer bekend over de invulling van de (deel)programma’s en de bijbehorende selectieprocedures:

Programmalijn Milieu

Natuur & biodiversiteitCirculaire economie
N2000 gebieden verbeteren; herstel van beschermde soortenCirculaire economie
Interventies voor verbetering van ecosystemenLevenskwaliteit:

 • lucht en geluid
 • water
 • bodem
 • beheer van chemicaliën
Integreren in ander beleidGovernance

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor programmalijn Milieu bestaat uit twee fasen:

 • Concept note
 • Full proposal

Let op: in 2021 zal er eenmalig worden afgeweken van deze procedure en dienen partijen direct een full proposal in te dienen!

Programmalijn Klimaat

Klimaatmitigatie- & adaptatieTransitie naar schone energie (CET: Clean Energy Transition)
Broeikasgas reductieNog niet bekend
Aanpassing aan klimaatverandering
Governance en informatie

Momenteel is er nog een discussie gaande over de invulling van het nieuwe deelprogramma CET.

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor de deelprogramma’s binnen Klimaat bestaat uit één fase: u dient direct een full proposal in.

Uitvoering door CINEA

De uitvoering van het LIFE-programma 2021-2027 wordt ondergebracht bij EU-agentschap CINEA (voorheen: INEA), dus niet meer bij EASME.

Subsidie aanvragen?

De slagingskans van uw project is afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van LIFE voor uw organisatie? Onze duurzaamheidsspecialisten staan u graag te woord.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over LIFE? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00