NEW HYTS – LIFE

Het LIFE NEW HYTS-project demonstreert de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer. Het doel van dit project dat gehonoreerd is met een LIFE subsidie is het scheppen van de juiste voorwaarden voor een snelle introductie van groene, op waterstof rijdende zware bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens.

LIFE NEW HYTS: reNEWable green HYdrogen for TranSport

Het streven van de EU is om wegvervoer in 2050 zoveel mogelijk emissieloos te maken. Daarbij wordt waterstof gezien als een van de meest veelbelovende schone alternatieven. Echter, momenteel wordt nog 95% van alle waterstof in de wereld geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Er is sprake van een kip-ei verhaal: er zijn geen waterstof voertuigen omdat er geen laadpunten zijn, en er zijn geen laadpunten omdat er weinig voertuigen zijn om te bedienen. Daarnaast zijn er geen distributiesystemen en is de productie van groene waterstof duur. Dit alles zorgt voor een onaantrekkelijk investeringsklimaat. LIFE NEW HYTS doorbreekt het kip-ei verhaal door een lokaal productie-, distributie- en gebruikssysteem te demonstreren met een aantrekkelijke business case.

Artist impression project NEW HYTS

Het project vindt plaats in de provincie Utrecht, een belangrijk vervoersknooppunt met de hoogste vervoersdichtheid van Nederland.  De verwachte resultaten van het LIFE NEW HYTS project zijn:

 • Een besparing van 4082 ton CO2-emissie per jaar
 • Installatie en exploitatie van een 2MW elektrolyser die groene waterstof produceert
 • In gebruik name van zes emissieloze brandstofcel-elektrische (FCEVs) transportvoertuigen en zes machines met dual-fuel (diesel/waterstof) of emissieloze aandrijving.
 • Ontwikkeling van beleid om het gebruik van groene waterstof in de vervoerssector te stimuleren
 • Verzamelen van data, geven van praktische ondersteuning, genereren van een Life Cycle Assessment en een business case voor de aanpak van het LIFE NEW HYTS project, waarmee een snelle overstap naar groene waterstof als brandstof voor bedrijfsvoertuigen kan worden gefaciliteerd.

LIFE NEW HYTS laat bovendien zien dat dit model ook elders gerepliceerd kan worden. Binnen het project tekenden ten minste 5 gemeentes in de provincie Utrecht het gloednieuwe waterstof convenant. Middels replicatie acties in Brugge en Nordrhein-Westfalen wordt bovendien gekeken hoe ook andere gemeentes, zowel in Nederland als elders in Europa, dit voorbeeld kunnen volgen om zo een basis te leggen voor schoon wegvervoer op groene waterstof.

Het consortium van dit project bestaat uit:

 • KWR
 • Hysolar
 • Provincie Utrecht
 • Jos Scholman
 • Van Heezik
 • Stamhuis Groep
 • Van den Heerik

Meer informatie over dit project vindt u op de website van KWR:

LIFE NEW HYTS: reNEWable green Hydrogen for TranSport

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00