Local Water Adapt – LIFE

Klimaatveranderingsscenario’s voorspellen extremer weer, zowel extreme neerslag als langdurige periodes van extreme droogte. Tijdens droogteperioden vormt de uitputting van de watervoorraden voor huishoudelijk gebruik (met name grondwater) in de hele EU een ernstige bedreiging. LIFE Local Water Adapt ontwikkelt en demonstreert een stedelijke klimaataanpassingsstrategie die gericht is op zowel extreme neerslag als droogte en die in veel gebieden van de EU kan worden uitgevoerd.

De LIFE-aanpak voor lokale wateraanpassing heeft betrekking op de hele watercyclus, dat wil zeggen inzameling, gebruik en hergebruik. Centraal staat de nauwe samenwerking van lokale organisaties zoals gemeenten, woningcorporaties en organisaties die verantwoordelijk zijn voor drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering.

Wat betekent dit concreet?

In periodes van extreme neerslag wordt regenwater opgevangen en opgeslagen. Na zuivering kan het water worden geleverd aan huishoudens in de directe omgeving. Om de afhankelijkheid van grondwaterbronnen verder te verminderen, nemen deze huishoudens waterbesparende maatregelen als vacuümtoiletten en recyclen van douches. Bovendien worden er voedselrestenmolens geïnstalleerd die een geconcentreerde stroom van organisch afval produceren, perfect voor de vergisting. Afvalwater van de huishoudens wordt behandeld en gebruikt voor een collectieve autowasserette en wassalon.

De uitvoering van LIFE Local Water Adapt wordt gecombineerd met de herinrichting van het demonstratieterrein. Dit houdt in vervanging van bestaande huizen en verbetering van de kwaliteit van het milieu. Slimme apparatuur wordt gebruikt voor het in evenwicht brengen van de watervraag en de opslag van regenwater, zodat er te allen tijde voldoende regenwater beschikbaar is. De gebruikte vergister is een innovatief concept dat voor het eerst op ware grootte wordt gedemonstreerd. Het vergistingsproduct kan worden verkocht als meststof, wat inkomsten genereert om de investeringen en operationele kosten van LIFE Local Water Adapt te dekken. Waterberging is een integraal onderdeel van de herontwikkeling van het demonstratiegebied. Dit betekent het inzetten van straten, parkeerplaatsen en vijvers als eerste buffers voor het regenwater, om de buffers voor de huishoudelijke waterproductie te voeden.

Naast de technische maatregelen door LIFE Local Water Adapt betekent het ook:
* Motivatie van bewoners om actief deel te nemen aan het bereiken van de algemene doelstelling om de afhankelijkheid van grondwater te verminderen;
* Samenwerking met de rijksoverheid om wetgeving en acceptatie aan te pakken.

Om het replicatiepotentieel van LIFE Local Water Adapt aan te tonen, zal in Vlaanderen een kleinschalige demonstratie van de aanpak worden gecreëerd.

Aanvullende voordelen

De LIFE Local Water Adapt aanpak is een goede klimaatadaptatiestrategie, maar kan ook andere voordelen hebben. Het creëren van een zelfvoorzienend lokaal watersysteem betekent dat investeringen in grote gecentraliseerde netwerken voor drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering niet langer nodig zijn. Dit kan vooral belangrijk zijn voor gebieden met een krimpende bevolking, waar het dekken van de kosten van investeringen in grote gecentraliseerde netwerken echt problematisch wordt.

Consortium

  • N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
  • Woningstichting HEEMwonen
  • Gemeente Kerkrade
  • Waterschapsbedrijf Limburg
  • De Watergroep (Vlaanderen)
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00