LIFE biedt subsidiekansen voor lokale en regionale overheden

De Europese thema’s op het gebied van milieu en klimaat zijn steeds minder abstract als we om ons heen kijken en de nieuwsberichten volgen. Stikstof, hittestress, wateroverlast/droogte, energie schaarste, natuur/biodiversiteit en circulariteit zijn thema’s waar we dagelijks mee te maken hebben. LIFE is het Europese subsidieprogramma waarin veel van deze opgaven zijn vertaald in concrete beleidsdoelen waar lokale en regionale overheden subsidie voor kunnen aanvragen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Binnen het programma LIFE kan subsidie aangevraagd worden voor demonstratieprojecten voor thema’s die EU-breed spelen zonder dat hiervoor EU-breed hoeft te worden samengewerkt. De projecten moeten innovatief zijn maar dit betekent niet dat dit altijd hoeft te gaan om technische innovatie. Ook een combinatie van een fysieke investering en een procesinnovatie (bijvoorbeeld vertaling in beleid/uitvoering) is kansrijk binnen dit programma. Enkele andere kenmerken:

  • De gemiddelde subsidie voor een regulier project bedraagt gemiddeld tussen de € 1 tot 3 miljoen;
  • De projectduur is gemiddeld 3 tot 5 jaar;
  • Subsidiepercentages bedragen 50 tot 70% van de subsidiabele kosten.

Spar met een specialist over LIFE

Focus van het programma

De focus van de LIFE programmaperiode 2021-2027 ligt op:

  • De transitie naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, minder fossiele en klimaat-robuuste economie, inclusief duurzame energietransitie;
  • Het verbeteren en beschermen van de kwaliteit van de omgeving;
  • Het tegenhouden en terugdraaien van biodiversiteitsdegradatie, met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Deze thema’s komen vaak terug in beleid en begrotingen van regionale- en lokale overheden. Daarom kan het voor deze doelgroep interessant zijn om te verkennen of een LIFE subsidie een geschikt instrument is voor het aanpakken van deze doelen. Hierbij kan voor bijvoorbeeld lokale overheden de vertaling van de ambities uit de collegeprogramma’s 2022-2026 (op basis van lokale verkiezingen die plaatsvonden in maart 2022) in de meerjarenbegroting 2023 een extra stimulans zijn om LIFE kansen te onderzoeken.

Vraag LIFE subsidie aan

Er is voor de periode 2021-2027 een budget van € 5,43 miljard beschikbaar. De calls voor reguliere programma’s voor 2022 sluiten op 4 oktober 2022. Wilt u nog binnen deze LIFE oproep subsidie aanvragen? Wij ondersteunen u graag bij het opstellen en indienen van uw aanvraag! Is dit voor nu te kort dag? Naar verwachting zullen er in 2023 nieuwe kansen zijn. LIFE heeft namelijk jaarlijks terugkerende openstellingen.

Advies of ondersteuning bij het aanvragen van LIFE

In dit artikel lag de focus op de vertaling van LIFE naar lokale en regionale overheden op het gebied van reguliere uitvoeringsprojecten. Naast overheden zijn er ook voor andere type aanvragers en projectsoorten interessante LIFE subsidiekansen beschikbaar! De specialisten van de Hezelburcht Groep ondersteunen u graag bij het verkennen van deze mogelijkheden. Neem gerust contact op via 088 495 20 00 voor een vrijblijvende kennismaking.

Wilt u nog meer informatie inwinnen over dit programma? Lees dan dit artikel van de specialisten van Evers + Manders Subsidieadviseurs, onze vestiging in Hoevelaken. Of laat gerust uw vragen achter via het formulier onderaan deze pagina.

Neem contact met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

contact

Hezelburcht ondersteunt u graag bij het verkennen van LIFE subsidie! Bel ons op 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00