Dunea

Het project Freshman (Freshwater Management in Coastal Zones), een samenwerking tussen Dunea en haar onderzoekpartners KWR, Allied Waters, De Watergroep en Aquaduin, is door het Europese subsidieprogramma LIFE gehonoreerd met een subsidiecontract van ruim €3 miljoen.

Doel van het project

In het Freshman-project wordt onderzoek gedaan naar brak grondwaterwinning en -zuivering. Tijdens het onderzoek wordt voorgezuiverd rivierwater naar een zoetwaterbel wordt gepompt. Deze zoetwaterbel bevindt zich onder de duinen. Doel is om meer bronnen voor drinkwater te realiseren, een behoefte voor de lange termijn. Daarnaast zorgt het voor meer opslagruimte van zoet water in de duinen.
Het project loopt momenteel in de duinen bij Scheveningen en de resultaten die geboekt worden zijn goed.

Schematische voorstelling

Schematische voorstelling

 

Toelichting proces:

Onttrekking van diep zoet grondwater (1) leidt tot aantrekken van brak grondwater. Daardoor verzilt de diepe winning en moet deze uit productie worden genomen. Door gelijktijdig brak grondwater te onttrekken (2) wordt de grens tussen het zoete en brakke water naar beneden getrokken en kan de diepe zoetwaterwinning in productie blijven. Het opgepompte zoete water wordt gezuiverd tot drinkwater (3) en het brakke water wordt gezuiverd tot zoet water met omgekeerde osmose (RO) (4). Het geproduceerde zoete water wordt toegevoegd aan de eindzuivering (blauwe pijlen) en het concentraat (reststroom) van de RO wordt geloosd (rode pijlen). Zo ontstaat een veel robuustere grondwaterwinning waarbij bovendien een extra bron van drinkwater wordt benut.

Een video over de aanleg van de proefinstallatie en de uitleg van de werking staat op de website van Dunea, maar vindt u ook hier.

Aanvrager

  • Dunea

Partners

  • KWR
  • De Watergroep
  • Allied Waters
  • Aquaduin

Subsidie

  • LIFE

Subsidiebedrag

  • €3.078.123

Website met meer informatie

https://www.dunea.nl/algemeen/nieuws/2020/dunea-innoveert-met-europese-duurzaamheidssubsidie

 

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00