Urban Adapt – LIFE

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering, zoals een verhoogd overstromingsrisico, hogere temperaturen als gevolg van het hitte-eilandeffect in de stad en een verslechtering van flora en fauna. Duurzame oplossingen voor stedelijke klimaatadaptatie helpen steden te beschermen tegen deze negatieve effecten.

Het LIFE URBAN ADAPT project kent een participatieve aanpak bij oplossingen stedelijke klimaatadaptatie

LIFE URBAN ADAPT integreert dergelijke oplossingen met een participatieve aanpak, waarbij zowel particuliere als publieke belanghebbenden worden betrokken om wederzijdse voordelen te creëren. Twee demonstratieprojecten in het Zomerhof district en langs de Nieuwe Maas dienen als voorbeeld. In de binnenstad verminderen groene infrastructuur, wateropslagcapaciteit en verbeterde infiltratiecapaciteit de temperaturen en risico’s van riooloverstromingen. In het rivierengebied worden groene grenzen gecreëerd om het natuurlijke ecosysteem van de stad te herstellen en de stad aantrekkelijker te maken. Zowel een innovatief getijdengeulontwerp, gericht op het creëren van een optimale luwte in de rivier door de aanleg van een gebogen golfbreker, als een trapsgewijs ontwerp voor een geleidelijke overgang van land naar water worden gedemonstreerd.

De resultaten van de demonstratieprojecten zullen fungeren als een blauwdruk voor stedelijke klimaatadaptatie die breed reproduceerbaar en overdraagbaar is. In Zomerhof variëren de voordelen van een verwachte daling van de oppervlaktetemperatuur van 0,5 graden, 11.550 m2 toegevoegde groene infrastructuur, 800 m3 extra wateropslagcapaciteit en 10% NO2 reductie in de lucht. Langs de Nieuwe Maas wordt 37.500 m2 groene begrenzing geplaatst die de waterkwaliteit en biodiversiteit verbetert en tegelijkertijd de waterbestendigheid verhoogt. Ook worden de riviergrenzen veel toegankelijker gemaakt. Actieve betrokkenheid van belanghebbenden maakt riviergebieden interessant voor duurzame en milieuvriendelijke herontwikkeling.

Dergelijke investeringen sluiten sterk aan bij een aantal EU-beleidsprioriteiten op het gebied van klimaatadaptatie en het Rotterdam Climate Initiative. Verspreiding vindt zowel nationaal als internationaal plaats via het EU-convenant van burgemeesters, het ICLEI global cities network en VNG.

Deelnemers aan het consortium van LIFE URBAN ADAPT zijn:

  • Gemeente Rotterdam
  • Rijkswaterstaat
  • Wereld Natuur Fonds
  • Provincie Zuid-Holland (co-financiering)

Er is een website volledig gewijd aan Urban Adapt, en die vindt u hier: Urban Adapt

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00