Nieuw thema binnen LIFE 2024: Klimaatadaptatie en Gezondheid

De subsidieregeling LIFE 2024 is vanaf 18 april 2024 geopend voor aanvragen. Deze regeling stelt budget beschikbaar voor goede initiatieven gericht op milieu, klimaat en natuur. LIFE 2024 bestaat uit diverse openstellingen met een totaalbudget van € 571 miljoen. Inmiddels is er een nieuw thema toegevoegd aan LIFE 2024. Naast de eerdere onderwerpen die al opgenomen werden in de regeling, komen projecten gericht op klimaatadaptie en gezondheid nu ook in aanmerking. Deze projecten vallen binnen het programma Climate Mitigation and Adaption.

Klimaatadaptatie en gezondheid

Naast de effecten van klimaatverandering op de aarde, heeft het ook effect op de volksgezondheid. Mensen worden ziek of overlijden door hitte-stress, klimaatgevoelige voedsel-, vector- en watergebonden ziekten, negatieve impact op de geestelijke gezondheid, gecombineerde effecten van luchtvervuiling, hittegolven, bosbranden en overstromingen.

Daarom komen in LIFE 2024 ook ander soort projecten in aanmerking voor subsidie. Binnen dit nieuwe LIFE thema krijgen projecten subsidie die gericht zijn op:

  • Het voorkomen van en voorbereiden op klimaat gerelateerde gevolgen en risico’s voor de volksgezondheid.
  • Het bevorderen van klimaatbestendige gezondheidsdiensten.
  • Het terugdringen van klimaat gerelateerde morbiditeit en mortaliteit.

Voorbeelden van het nieuwe projectthema:

Voorbeelden van het nieuwe LIFE thema ‘Klimaatverandering en gezondheid’ zijn:

  • Helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en acties die bijdragen aan gezondheidsplannen, zoals bijvoorbeeld ‘Health National Adaptation Plans’ of Heat Health Action Plans;
  • Samenwerkingen faciliteren op het gebied van mens, dier, milieu en klimaatgezondheid;
  • Acties implementeren in sectoren die positieve gezondheidsresultaten opleveren, waaronder voedsel en landbouw, water, huisvesting, gezondheidszorg, transport en energie;
  • De klimaatbestendigheid van gezondheidszorgstelsels en hun vermogen om te anticiperen en klimaat-gerelateerde gezondheidsrisico’s verbeteren;
  • Klimaat-geïnformeerde gezondheidsinformatiediensten, surveillance, systemen en klimaatgeletterd gezondheidspersoneel versterken.

LIFE 2024 aanvragen? Schakel hulp in!

Heeft u een project dat mogelijk binnen dit thema past? De specialisten van Hezelburcht hebben uitgebreide ervaring met het aanvragen van LIFE subsidie. Wij adviseren en helpen u graag. Neem contact met ons op via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Meer weten over LIFE subsidie? Of benieuwd hoe wij uw project succesvol kunnen ondersteunen? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00