Hydrochip – LIFE

Demonstratie van hydrochip technologie voor de monitoring van oppervlaktewater op basis van DNA-technologie.

In de Kader Richtlijn Water is voorgeschreven hoe de waterkwaliteit moet worden beoordeeld. Voor de ecologie zijn dit beoordelingen van aanwezige groepen van planten en dieren die in het water en op de oever leven. Voor de bepaling van de ecologische toestand van oppervlaktewater met algenpopulaties wordt in veel landen ook de groep van de kiezelalgen of diatomeeën gebruikt. Dit zijn eencellige kleine plantjes die nu via microscopisch onderzoek worden aangetoond. Dit kost veel tijd, is relatief duur en is weinig flexibel. Doordat er veel tijd tussen monstername en analyseresultaat zit, kan niet op waterkwaliteit worden gestuurd.

LIFE subsidie voor het Hydrochip-project

In het Hydrochip project willen de partners aantonen dat het mogelijk is om met behulp van DNA-herkenning van soorten een beoordeling te geven van de waterkwaliteit. Hiervoor is een chip ontworpen waarop DNA-probes van soorten diatomeeën zijn aangebracht. Wanneer deze soorten ook in het watermonster aanwezig zijn wordt dit herkenbaar weergegeven op de chip. In het LIFE+ project werkt men met een praktische toepassing voor de waterbeheerder, waarmee de waterkwaliteit op relatief eenvoudige en goedkope wijze in de laboratoria van de waterbeheerder kan worden bepaald. Doordat de tijd tussen monstername en analyseresultaat beperkt is, wordt het hiermee ook mogelijk om sneller op signalen van veranderende waterkwaliteit in te spelen of incidenten te detecteren.

Partners

  • TNO
  • Vitens
  • Waternet
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00