Waste2Kaumera – LIFE

Het verwerken van afvalwaterstromen tot bio-based producten draagt bij aan de strategische prioriteit van de EU om een overgang te maken naar een circulaire en bio-based economie door middel van landbouw- en industriële symbiose.

Op dit moment worden industriële nevenstromen en afvalwater vaak niet geëxploiteerd, maar simpelweg afgevoerd. Onder leiding van Waterschap Rijn en IJssel laat dit consortium zien dat het mogelijk is om neo-alginaat te produceren uit het korrelslib dat in de afvalwaterzuivering wordt geproduceerd.

Korrelslib bevat een grote hoeveelheid neo-alginaat. Dit biopolymeer kan als basis dienen voor producten zoals additieven voor de papier- en textielindustrie. De terugwinning en de valorisatie van hoogwaardig neo-alginaat laat zien dat afvalwater en proceswaterstromen potentiële bronnen zijn voor innovatieve bio-based producten.

Succesvol pilotonderzoek heeft aangetoond dat het terugwinnen van alginaat uit korrelslib kan worden gerealiseerd. Een demonstratie is essentieel om de productieketen te valideren. Deze demonstratie vindt plaats in de ChainCraft installatie te Amsterdam en biedt tevens inzicht in de gemakkelijke repliceerbaarheid en overdraagbaarheid van dit project.

Consortium

  • Waterschap Rijn en IJssel
  • ChainCraft B.V.
  • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
  • Simadan Holding B.V.
  • Waterschap Vallei en Veluwe

Geïnteresseerd in meer informatie over dit project?

Een rondleiding rond de Kaumera installatie? Die vindt u hier via het YouTube kanaal van Waterschap Rijn en IJssel:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00