MOOI regeling: Gebouwde omgeving

Heeft u samen met partners een goed projectidee om drastisch CO2-reductie te realiseren? Maar zoekt u nog aanvullende financiering om uw samenwerkingsproject van de grond te krijgen? Financiering wordt mogelijk gemaakt door de MOOI regeling binnen het thema Gebouwde omgeving. Samenwerkende partijen kunnen vanaf 1 april tot en met 19 april 2022 een vooraanmelding indienen bij RVO. Bedrijven die een positieve terugkoppeling krijgen hebben vervolgens vanaf 1 juli tot en met 6 september 2022 om hun definitieve aanvraag in te dienen.

MOOI subisdie voor innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor luchtkwaliteit, circulariteit en natuur

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

MOOI staat voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. Het is een nieuwe subsidieregeling die onderdeel uitmaakt van de Topsector Energie (TSE). Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u samen investeren in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling in de gebouwde omgeving? Zeker als u daarbij technologische innovatie aan niet-technologische innovatie koppelt, biedt de regeling kansen.

Persoonlijk advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Doelstelling

MOOI Gebouwde omgeving 2022 beoogt de stimulering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die helpen bij de overgang naar een betaalbare, betrouwbare, schone, duurzame, energiezuinige en veilige woon- en warmtevoorziening. De doelstelling is dat de innovaties de milieudruk verlagen en het efficiënte gebruik van grondstoffer vergroot.

Centrale thema’s

U kunt een aanvraag indienen binnen de volgende (sub)thema’s:

Spijtvrije renovaties voor onder meer:

  • woningen van particuliere verhuurders, particuliere woningbezitters en woningcorporaties;
  • kantoren, bedrijfshallen (niet industrie), onderwijsvastgoed zoals scholen, gebouwen in de gezondheidszorg en sportaccommodaties.

Duurzame collectieve warmtevoorzieningen:

  • die elektrisch of hybride (deel elektrisch) is;
  •  met een warmtenet met een heel lage of middentemperatuur voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.

Schakel expertise in voor kansrijke aanvraag!

Een succesvolle aanvraag vergt de nodige voorbereiding. Wacht daarom niet te lang met de eerste stappen en het samenstellen van uw consortium.

De specialisten van Hezelburcht kunnen u ondersteunen van begin tot eind, u leest hier meer over onze dienstverlening. Zij hebben kennis van de markt en inzicht in de uitdagingen van uw branche. Zij kunnen u daarom goed adviseren en de kans op subsidie vergroten!

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Persoonlijk advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MOOI regeling: Gebouwde omgeving
MOOI regeling
Benieuwd naar meer informatie over de MOOI subsidie? U leest het hier.Lees meer

Contact

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie in het algemeen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00