CEF Transport

Voor wie?

Overheden en bedrijven

Voor wat?

Transportprojecten die bijdragen aan een solide Europees netwerk

Budget CEF Transport 2021 – 2027

€ 25,81 miljard

Wanneer aanvragen?

26 september 2023 t/m 30 januari 2024

Advies over deze subsidie

CEF Transport is het financieringsinstrument (onderdeel van CEF) van de EU voor projecten die bijdragen aan een goed trans-Europees transportnetwerk. Het hoofdnetwerk voor vervoer en transport is van cruciaal belang voor de Europese economie. Zonder goede verbindingen geen groei en zonder groei geen welvaart. Ieder jaar worden er CEF Transport subsidieoproepen opengesteld voor projecten die daaraan bijdragen. In 2023 en 2024 zijn er weer mogelijkheden tot het aanvragen van CEF Transport subsidie. CEF Transport ondersteunt projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer realiseren.

CEF 2 Transport call 2023

De CEF 2 Transport call 2023 gaat is vanaf 26 september 2023 open voor aanvragen. Geïnteresseerde partijen hebben tot 30 januari 2024 de tijd om een aanvraag in te dienen. Het resultaat van deze call wordt in juni 2024 bekendgemaakt. Na de opening in september houden zowel EU-agentschap CINEA als RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een (online) informatiesessie over deze call.

Ontwikkelen tot een solide Europees netwerk

Vanaf januari 2014 heeft de Europese Unie een nieuw beleid op het gebied van infrastructuur, hiermee moet een hoogwaardig Europees vervoersnet worden gecreëerd. Het beleid heeft als doel om de lidstaten te verbinden met elkaar, maar ook met de rest van de wereld om groei en het concurrentievermogen te bevorderen. Het huidige versnipperde netwerk wordt omgevormd tot een solide Europees netwerk.

Geschikte projecten binnen CEF Transport

Voor de periode 2021-2027 is er ongeveer € 25,81 miljard gereserveerd voor projecten die:

 • de interoperabiliteit (onderling samenwerken) van het spoorwegnet bevorderen;
 • werken aan lange termijn oplossingen voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen;
 • alle vervoerswijzen koolstofarm maken;
 • innovatie op het gebied van transport stimuleren;
 • het grensoverschrijdende netwerk stroomlijnen.

Beleidsthema’s CEF Transport

De onderstaande beleidsthema’s komen terug in het nieuwe meerjarige werkprogramma:

 • Kernthema: Slim en Groen;
 • Vlot en veilig Europees vrachtverkeer en personenvervoer;
 • Betere grensoverschrijdende (rail)verbindingen;
 • Harde infrastructuur en datasystemen;
 • Duurzame mobiliteit;
 • Alternatieve brandstoffen.

CEF Transport budget

Zoals aangegeven bedraagt het budget (2021-2027) meer dan € 25 miljard. Dit wordt als volgt verdeeld:

 • € 12,83 miljard voor de algemene enveloppe;
 • € 11,29 miljard voor de cohesie enveloppe (niet van toepassing voor Nederland);
 • € 1,69 miljard voor militaire mobiliteit.

Alternative Fuels Infrastructure Facility (CEF AFIF)

Alternatieve Fuels Infrastructure Facility (AFIF), voorheen CEF Transport Blending Facility, is een instrument bestemd voor projecten die marktrijp zijn, maar nog steeds subsidie nodig hebben. De nadruk binnen dit instrument ligt op de snelle toepassing van ‘zero emission alternative fuels’. Dit instrument heeft betrekking op zowel het TEN-T Core Network als het Comprehensive Network.

Budget en beschikbaarheid CEF Transport

Er is voor AFIF een budget van € 1,2 miljard beschikbaar. Zolang er budget is zal de doorlopende call voor AFIF open blijven tot en met november 2023. Hieronder vindt u een overzicht van de vijfde cut-off date:

Toetsmoment (Cut-off dates) Projectideeformulier 80 % versie Indienen
5 (vijfde cut-off date) 1 augustus 2023 1 september 2023 7 november 2023

Prioriteiten van AFIF

De volgende prioriteiten worden ondersteund:

 • het uitrollen van snelladers voor elektriciteit;
 • de uitrol van waterstof vulinfrastructuur op het TEN-T wegennetwerk, bij voorkeur voor zwaar lange-afstandstransport;
 • de uitrol van laadpunten voor waterstof en elektriciteit voor openbaar vervoer en zwaar transport in stedelijke knooppunten;
 • de uitrol van walstroom in zeehavens, binnenhavens en luchthavens;
 • en tot slot het stimuleren van acties die LNG-bunkering voor TEN-T zeehavens en binnenhavens ondersteunen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van CEF Transport voor uw organisatie of onze diensten? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Stuur hiervoor een mail naar info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: