CEF Transport

Voor wie?

Overheden en bedrijven

Voor wat?

Transportprojecten die bijdragen aan een solide Europees netwerk

Budget CEF Transport 2021 – 2027

€ 25,81 miljard

Wanneer aanvragen?

CEF AFIF call: vanaf 29 februari 2024

Advies over deze subsidie

CEF Transport is het financieringsinstrument (onderdeel van CEF) van de EU voor projecten die bijdragen aan een goed trans-Europees transportnetwerk. Het hoofdnetwerk voor vervoer en transport is van cruciaal belang voor de Europese economie. Zonder goede verbindingen geen groei en zonder groei geen welvaart. Ieder jaar worden er CEF Transport subsidieoproepen opengesteld voor projecten die daaraan bijdragen. In 2024 zijn er weer diverse mogelijkheden tot het aanvragen van CEF Transport subsidie. CEF Transport ondersteunt projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer realiseren.

Ontwikkelen tot een solide Europees netwerk

Vanaf januari 2014 heeft de Europese Unie een nieuw beleid op het gebied van infrastructuur, hiermee moet een hoogwaardig Europees vervoersnet worden gecreëerd. Het beleid heeft als doel om de lidstaten te verbinden met elkaar, maar ook met de rest van de wereld om groei en het concurrentievermogen te bevorderen. Het huidige versnipperde netwerk wordt omgevormd tot een solide Europees netwerk.

Geschikte projecten binnen CEF Transport

Voor de periode 2021-2027 is er ongeveer € 25,81 miljard gereserveerd voor projecten die:

 • de interoperabiliteit (onderling samenwerken) van het spoorwegnet bevorderen;
 • werken aan lange termijn oplossingen voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen;
 • alle vervoerswijzen koolstofarm maken;
 • innovatie op het gebied van transport stimuleren;
 • het grensoverschrijdende netwerk stroomlijnen.

Beleidsthema’s CEF Transport

De onderstaande beleidsthema’s komen terug in het nieuwe meerjarige werkprogramma:

 • Kernthema: Slim en Groen;
 • Vlot en veilig Europees vrachtverkeer en personenvervoer;
 • Betere grensoverschrijdende (rail)verbindingen;
 • Harde infrastructuur en datasystemen;
 • Duurzame mobiliteit;
 • Alternatieve brandstoffen.

CEF Transport budget

Zoals aangegeven bedraagt het budget (2021-2027) meer dan € 25 miljard. Dit wordt als volgt verdeeld:

 • € 12,83 miljard voor de algemene envelop;
 • € 11,29 miljard voor de cohesie envelop (niet van toepassing voor Nederland);
 • € 1,69 miljard voor militaire mobiliteit.

Alternative Fuels Infrastructure Facility (CEF AFIF)

Alternatieve Fuels Infrastructure Facility (AFIF), voorheen CEF Transport Blending Facility, is een instrument bestemd voor projecten die marktrijp zijn, maar nog steeds subsidie nodig hebben. De nadruk binnen dit instrument ligt op de snelle toepassing van ‘zero emission alternative fuels’. Dit instrument heeft betrekking op zowel het TEN-T Core Network als het Comprehensive Network. CEF AFIF is sinds 29 februari 2024 weer open voor aanvragen en kent drie verschillende cut-off dates in 2024 en 2025.

Budget en beschikbaarheid CEF AFIF

Binnen deze AFIF call is een budget van € 1 miljard beschikbaar, die verdeeld wordt over de algemene enveloppe (€ 780 miljoen) en de cohesie-enveloppe (€ 220 miljoen). Hieronder vindt u een overzicht van de cut-off data:

 • Eerste sluitingsdatum: 24 september 2024
 • Tweede sluitingsdatum: 11 juni 2025
 • Derde sluitingsdatum: 7 december 2025

Subsidiabele projecten binnen CEF AFIF

De volgende projecten worden ondersteund:

 • het uitrollen van snelladers voor elektriciteit;
 • de uitrol van waterstof vulinfrastructuur op het TEN-T wegennetwerk, bij voorkeur voor zwaar lange-afstandstransport;
 • de uitrol van laadpunten voor waterstof en elektriciteit voor openbaar vervoer en zwaar transport in stedelijke knooppunten;
 • de uitrol van walstroom in zeehavens, binnenhavens en luchthavens;
 • de realisatie van megawatt oplaadstations voor zware voertuigen;
 • de realisatie van elektriciteits- en waterstofvoorzieningen op luchthavens;
 • de realisatie van elektriciteitsvoorzieningen en ammoniak/methanol bunkerinstallaties in havens;
 • en tot slot het stimuleren van acties die LNG-bunkering voor TEN-T zeehavens en binnenhavens ondersteunen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van CEF Transport voor uw organisatie of onze diensten? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

gerelateerd aan deze subsidie

contact

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Stuur hiervoor een mail naar info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: